استعلام خرید آبخوری سنگی؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شهرداری مشهد منطقه 7 کد پارس نماد:2813210 استان:خراسان رضوی شماره آگهی:78 تاریخ شروع :1399/08/01 تاریخ درج آگهی :1399/08/01 عنوان آگهی:استعلام خرید آبخوری سنگی شرح آگهی: استعلام خرید آبخوری سنگیشهرداری مشهد منطقه 7 تاریخ : ۱۳۹۹.۰۷.۳۰ شماره :  78 استعلام توان سنجی کیفی:ندارد موضوع : خرید آبخوری سنگی خرید […]

استعلام بابت واگذاری ساختمان واقع در جاسک – همایی در قالب عقد اجاره؟

منتشر شده در :

مزایده گزار: اداره کل بهزیستی کد پارس نماد:2807127 استان:هرمزگان شماره آگهی:1199003706000670 تاریخ شروع :1399/07/29 تاریخ درج آگهی :1399/07/29 عنوان آگهی:استعلام بابت واگذاری ساختمان واقع در جاسک – همایی در قالب عقد اجاره شرح آگهی: استعلام بابت واگذاری ساختمان واقع در جاسک – همایی در قالب عقد اجارهشماره نیاز: 1199003706000670 نام […]

استعلام بابت واگذاری یک اتاق در بندرعباس مرکز علمی کاربردی بهزیستی در قالب عقد اجاره؟

منتشر شده در :

مزایده گزار: اداره کل بهزیستی کد پارس نماد:2807132 استان:هرمزگان شماره آگهی:1199003706000669 تاریخ شروع :1399/07/29 تاریخ درج آگهی :1399/07/29 عنوان آگهی:استعلام بابت واگذاری یک اتاق در بندرعباس مرکز علمی کاربردی بهزیستی در قالب عقد اجاره شرح آگهی: استعلام بابت واگذاری یک اتاق در بندرعباس مرکز علمی کاربردی بهزیستی در قالب عقد […]

استعلام بابت واگذاری ساختمان در رودان روستای جغین در قالب عقد اجاره؟

منتشر شده در :

مزایده گزار: اداره کل بهزیستی کد پارس نماد:2807152 استان:هرمزگان شماره آگهی:1199003706000668 تاریخ شروع :1399/07/29 تاریخ درج آگهی :1399/07/29 عنوان آگهی:استعلام بابت واگذاری ساختمان در رودان روستای جغین در قالب عقد اجاره شرح آگهی: استعلام بابت واگذاری ساختمان در رودان روستای جغین در قالب عقد اجارهشماره نیاز: 1199003706000668 نام دستگاه خریدار:اداره […]

استعلام بابت واگذاری ساختمان پیش دبستانی جغین در قالب عقد اجاره؟

منتشر شده در :

مزایده گزار: اداره کل بهزیستی کد پارس نماد:2807180 استان:هرمزگان شماره آگهی:1199003706000667 تاریخ شروع :1399/07/29 تاریخ درج آگهی :1399/07/29 عنوان آگهی:استعلام بابت واگذاری ساختمان پیش دبستانی جغین در قالب عقد اجاره شرح آگهی: استعلام بابت واگذاری ساختمان پیش دبستانی جغین در قالب عقد اجارهشماره نیاز: 1199003706000667 نام دستگاه خریدار:اداره کل بهزیستی […]

مزایده فروش ضایعات؟

منتشر شده در :

مزایده گزار: شرکت آوا پزشک کد پارس نماد:2807979 استان:تهران شماره آگهی:– تاریخ شروع :1399/07/30 تاریخ درج آگهی :1399/07/30 عنوان آگهی:مزایده فروش ضایعات شرح آگهی: آگهی مزایده , مزایده فروش ضایعات آگهی مزایده ؟ شرکت آوا پزشک در نظر دارد ضایعات اقلام جدول ذیل را از طریق مزایده به فروش برساند […]

استعلام، رولر؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت فولاد خوزستان کد پارس نماد:2812346 استان:خوزستان شماره آگهی:52423532 تاریخ شروع :1399/08/01 تاریخ درج آگهی :1399/08/01 عنوان آگهی:استعلام، رولر شرح آگهی: www.ksc.irشرکت فولاد خوزستان شماره استعلام موضوع تعداد اقلام واحد خرید نوع استعلام آخرین مهلت شرکت در استعلام کارشناس استعلام ایمیل 52423532 رولر 1 خرید تجهیزات وقطعات یدکی […]

استعلام، رولر؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت فولاد خوزستان کد پارس نماد:2812348 استان:خوزستان شماره آگهی:52423541 تاریخ شروع :1399/08/01 تاریخ درج آگهی :1399/08/01 عنوان آگهی:استعلام، رولر شرح آگهی: www.ksc.irشرکت فولاد خوزستان شماره استعلام موضوع تعداد اقلام واحد خرید نوع استعلام آخرین مهلت شرکت در استعلام کارشناس استعلام ایمیل 52423541 رولر 1 خرید تجهیزات وقطعات یدکی […]

استعلام، رولر؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت فولاد خوزستان کد پارس نماد:2812350 استان:خوزستان شماره آگهی:52423543 تاریخ شروع :1399/08/01 تاریخ درج آگهی :1399/08/01 عنوان آگهی:استعلام، رولر شرح آگهی: www.ksc.irشرکت فولاد خوزستان شماره استعلام موضوع تعداد اقلام واحد خرید نوع استعلام آخرین مهلت شرکت در استعلام کارشناس استعلام ایمیل 52423543 رولر 1 خرید تجهیزات وقطعات یدکی […]

استعلام، ساخت مخروط آببندضد سایش بالای کوره؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت فولاد خوزستان کد پارس نماد:2812364 استان:خوزستان شماره آگهی:52423612 تاریخ شروع :1399/08/01 تاریخ درج آگهی :1399/08/01 عنوان آگهی:استعلام، ساخت مخروط آببندضد سایش بالای کوره شرح آگهی: www.ksc.irشرکت فولاد خوزستان شماره استعلام موضوع تعداد اقلام واحد خرید نوع استعلام آخرین مهلت شرکت در استعلام کارشناس استعلام ایمیل 52423612 ساخت […]