استعلام انبر قفلی 10 اینج …؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی کد پارس نماد:1961305 استان:– شماره آگهی:DKSC-414-12005562 تاریخ شروع :1398/07/25 تاریخ درج آگهی :1398/07/25 عنوان آگهی:استعلام انبر قفلی 10 اینج … شرح آگهی: استعلام , استعلام انبر قفلی 10 اینج …شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی  tender.dk-sugarcane.ir شماره  شرح گروه  شروع  تاریخ پایان […]

استعلام فازمتر؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی کد پارس نماد:1961307 استان:– شماره آگهی:DKSC-413-12003726 تاریخ شروع :1398/07/25 تاریخ درج آگهی :1398/07/25 عنوان آگهی:استعلام فازمتر شرح آگهی: استعلام، استعلام فازمترشرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی  شماره  شرح گروه  شروع  تاریخ پایان DKSC-413-12005563 فازمتر ابزارآلات و یراق آلات صنعتی و غیر صنعتی […]

استعلام شکل استیل 2 تن؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی کد پارس نماد:1961316 استان:– شماره آگهی:DKSC-412-12005396 تاریخ شروع :1398/07/25 تاریخ درج آگهی :1398/07/25 عنوان آگهی:استعلام شکل استیل 2 تن شرح آگهی: استعلام، استعلام شکل استیل 2 تنشرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی  شماره  شرح گروه  شروع  تاریخ پایان DKSC-412-12005396 شکل استیل 2 […]

استعلام ​پمپ دستی روغن؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی کد پارس نماد:1961327 استان:– شماره آگهی:DKSC-413-12003310 تاریخ شروع :1398/07/25 تاریخ درج آگهی :1398/07/25 عنوان آگهی:استعلام ​پمپ دستی روغن شرح آگهی: استعلام،استعلام ​پمپ دستی روغنشرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی  شماره  شرح گروه  شروع  تاریخ پایان DKSC-413-12003310 پمپ دستی روغن ابزارآلات و یراق […]

استعلام شکل 2 تن فولادی؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی کد پارس نماد:1961328 استان:– شماره آگهی:DKSC-410-11005965 تاریخ شروع :1398/07/25 تاریخ درج آگهی :1398/07/25 عنوان آگهی:استعلام شکل 2 تن فولادی شرح آگهی: استعلام، استعلام شکل 2 تن فولادیشرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی  شماره  شرح گروه  شروع  تاریخ پایان DKSC-410-11005965 شکل 2 تن […]

استعلام گریس پمپ بادی 55 کیلوگرمی؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی کد پارس نماد:1961329 استان:– شماره آگهی:DKSC-409-16000491 تاریخ شروع :1398/07/25 تاریخ درج آگهی :1398/07/25 عنوان آگهی:استعلام گریس پمپ بادی 55 کیلوگرمی شرح آگهی: استعلام، استعلام گریس پمپ بادی 55 کیلوگرمیشرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی  شماره  شرح گروه  شروع  تاریخ پایان DKSC-409-16000491 گریس […]

استعلام، دستگاه تست سفتی ولو؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت فولاد خوزستان کد پارس نماد:1960251 استان:خوزستان شماره آگهی:52401849 تاریخ شروع :1398/07/25 تاریخ درج آگهی :1398/07/25 عنوان آگهی:استعلام، دستگاه تست سفتی ولو شرح آگهی: www.ksc.irشرکت فولاد خوزستان شماره استعلام موضوع تعداد اقلام واحد خرید نوع استعلام آخرین مهلت شرکت در استعلام کارشناس استعلام ایمیل 52401849 دستگاه تست سفتی […]

استعلام، لیفتراک سه تن برقی؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت فولاد خوزستان کد پارس نماد:1960261 استان:خوزستان شماره آگهی:52396637 تاریخ شروع :1398/07/25 تاریخ درج آگهی :1398/07/25 عنوان آگهی:استعلام، لیفتراک سه تن برقی شرح آگهی: www.ksc.irشرکت فولاد خوزستان شماره استعلام موضوع تعداد اقلام واحد خرید نوع استعلام آخرین مهلت شرکت در استعلام کارشناس استعلام ایمیل 52396637 لیفتراک سه تن […]

استعلام، پمپ سیار شیمیایی؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت فولاد خوزستان کد پارس نماد:1960282 استان:خوزستان شماره آگهی:52372646 تاریخ شروع :1398/07/25 تاریخ درج آگهی :1398/07/25 عنوان آگهی:استعلام، پمپ سیار شیمیایی شرح آگهی: www.ksc.irشرکت فولاد خوزستان شماره استعلام موضوع تعداد اقلام واحد خرید نوع استعلام آخرین مهلت شرکت در استعلام کارشناس استعلام ایمیل 52372646 پمپ سیار شیمیایی 1 […]

استعلام، جک هیدرولیکی؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت فولاد خوزستان کد پارس نماد:1960089 استان:خوزستان شماره آگهی:52407297 تاریخ شروع :1398/07/25 تاریخ درج آگهی :1398/07/25 عنوان آگهی:استعلام، جک هیدرولیکی شرح آگهی: www.ksc.irشرکت فولاد خوزستان شماره استعلام موضوع تعداد اقلام واحد خرید نوع استعلام آخرین مهلت شرکت در استعلام کارشناس استعلام ایمیل 52407297 جک هیدرولیکی 2 خرید مواد […]