استعلام استانداردسازی سیستم گرمایش 30 مدرسه در کازرون -جره- سیاخ دارنگون؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: اداره کل نوسازی مدارس استان فارس کد پارس نماد:1845145 استان:فارس شماره آگهی:1198003103000135 تاریخ شروع :1398/05/28 تاریخ درج آگهی :1398/05/28 عنوان آگهی:استعلام استانداردسازی سیستم گرمایش 30 مدرسه در کازرون -جره- سیاخ دارنگون شرح آگهی: استعلام استانداردسازی سیستم گرمایش 30 مدرسه در کازرون -جره- سیاخ دارنگونشماره نیاز: 1198003103000135نام دستگاه خریدار:اداره […]

استعلام خرید لامپ و کف شور و شیر آب؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شبکه بهداشت و درمان شهرستان سنقر کد پارس نماد:1845176 استان:کرمانشاه شماره آگهی:1198030099000055 تاریخ شروع :1398/05/28 تاریخ درج آگهی :1398/05/28 عنوان آگهی:استعلام خرید لامپ و کف شور و شیر آب شرح آگهی: استعلام خرید لامپ و کف شور و شیر آبشماره نیاز: 1198030099000055نام دستگاه خریدار:شبکه بهداشت و درمان شهرستان […]

استعلام استانداردسازی سیستم گرمایش مدارس شهید قائدی،شهید رضایی ،شهید دادرس یوسفی و آیت اله غفاری هنگام قیر؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: اداره کل نوسازی مدارس استان فارس کد پارس نماد:1845189 استان:فارس شماره آگهی:1198003103000134 تاریخ شروع :1398/05/28 تاریخ درج آگهی :1398/05/28 عنوان آگهی:استعلام استانداردسازی سیستم گرمایش مدارس شهید قائدی،شهید رضایی ،شهید دادرس یوسفی و آیت اله غفاری هنگام قیر شرح آگهی: استعلام استانداردسازی سیستم گرمایش مدارس شهید قائدی،شهید رضایی ،شهید […]

استعلام کیت 8100 محلول سیف کنترل p.n ؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: مرکز آموزشی درمانی سل وبیماریهای ریوی بیمارستان مسیح دانشوری کد پارس نماد:1845212 استان:تهران شماره آگهی:1198005860000015 تاریخ شروع :1398/05/28 تاریخ درج آگهی :1398/05/28 عنوان آگهی:استعلام کیت 8100 محلول سیف کنترل p.n شرح آگهی: استعلام کیت 8100 محلول سیف کنترل p.n شماره نیاز: 1198005860000015نام دستگاه خریدار:مرکز آموزشی درمانی سل وبیماریهای […]

استعلام فن کوئل دیواری 800cfm؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: بانک سپه کد پارس نماد:1845213 استان:– شماره آگهی:1298001036000369 تاریخ شروع :1398/05/28 تاریخ درج آگهی :1398/05/28 عنوان آگهی:استعلام فن کوئل دیواری 800cfm شرح آگهی: استعلام فن کوئل دیواری 800cfmشماره نیاز: 1298001036000369نام دستگاه خریدار:بانک سپهتاریخ پایان اعتبار قیمت: 1398/06/15شرح کلی نیاز: فن کوئل دیواری 800cfmگروه کالا: امور تاسیساتیتوضیحات خریدارپیش فاکتور […]

استعلام کیت من .لیبل مشخصات.sfw؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: مرکز آموزشی درمانی سل وبیماریهای ریوی بیمارستان مسیح دانشوری کد پارس نماد:1845219 استان:تهران شماره آگهی:1198005860000014 تاریخ شروع :1398/05/28 تاریخ درج آگهی :1398/05/28 عنوان آگهی:استعلام کیت من .لیبل مشخصات.sfw شرح آگهی: استعلام کیت من .لیبل مشخصات.sfwشماره نیاز: 1198005860000014نام دستگاه خریدار:مرکز آموزشی درمانی سل وبیماریهای ریوی بیمارستان مسیح دانشوری شرح […]

استعلام خرید یک دستگاه کامپیوتر رومیزی مدل All in one MSI PRO24 7NC-i5؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: پست بانک ایران کد پارس نماد:1845248 استان:– شماره آگهی:1298001549000122 تاریخ شروع :1398/05/28 تاریخ درج آگهی :1398/05/28 عنوان آگهی:استعلام خرید یک دستگاه کامپیوتر رومیزی مدل All in one MSI PRO24 7NC-i5 شرح آگهی: استعلام خرید یک دستگاه کامپیوتر رومیزی مدل All in one MSI PRO24 7NC-i5شماره نیاز: 1298001549000122نام دستگاه […]

استعلام خرید فتال مانیتور, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شبکه بهداشت و درمان شهرستان سنقر کد پارس نماد:1845258 استان:کرمانشاه شماره آگهی:1198030099000056 تاریخ شروع :1398/05/28 تاریخ درج آگهی :1398/05/28 عنوان آگهی:استعلام خرید فتال مانیتور, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت شرح آگهی: استعلام خرید فتال مانیتورشماره نیاز: 1198030099000056 نام دستگاه خریدار:شبکه بهداشت و درمان شهرستان سنقر شرح کلی نیاز: خرید […]

استعلام سی دی خام برچسب دار؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: بیمارستان سینا دانشگاه علوم پزشکی تهران کد پارس نماد:1845281 استان:– شماره آگهی:1298030550000244 تاریخ شروع :1398/05/28 تاریخ درج آگهی :1398/05/28 عنوان آگهی:استعلام سی دی خام برچسب دار شرح آگهی: استعلام سی دی خام برچسب دارشماره نیاز: 1298030550000244نام دستگاه خریدار:بیمارستان سینا دانشگاه علوم پزشکی تهران تاریخ پایان اعتبار قیمت: 1398/05/30شرح […]

استعلام لوپ TURP ارولژی دستگاه ولف تعداد 10عدد. از ایران کد مشابه استفاده شده .شرکت ثبت آیمد ومجوز فروش داشته باشد.؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: بیمارستان تامین اجتماعی امام علی چهارمحال و بختیاری کد پارس نماد:1845282 استان:– شماره آگهی:1198005920000487 تاریخ شروع :1398/05/28 تاریخ درج آگهی :1398/05/28 عنوان آگهی:استعلام لوپ TURP ارولژی دستگاه ولف تعداد 10عدد. از ایران کد مشابه استفاده شده .شرکت ثبت آیمد ومجوز فروش داشته باشد. شرح آگهی: استعلام لوپ TURP […]