استعلام، رگولاتور؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت فولاد خوزستان کد پارس نماد:2731980 استان:خوزستان شماره آگهی:52422221 تاریخ شروع :1399/07/03 تاریخ درج آگهی :1399/07/03 عنوان آگهی:استعلام، رگولاتور شرح آگهی: www.ksc.irشرکت فولاد خوزستان شماره استعلام موضوع تعداد اقلام واحد خرید نوع استعلام آخرین مهلت شرکت در استعلام کارشناس استعلام ایمیل 52422221 رگولاتور 2 خرید تجهیزات وقطعات یدکی […]

استعلام، سیم بکسلها – زنجیرها – تسمه ها ومتعلقات؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت فولاد خوزستان کد پارس نماد:2731998 استان:خوزستان شماره آگهی:52422419 تاریخ شروع :1399/07/03 تاریخ درج آگهی :1399/07/03 عنوان آگهی:استعلام، سیم بکسلها – زنجیرها – تسمه ها ومتعلقات شرح آگهی: www.ksc.irشرکت فولاد خوزستان شماره استعلام موضوع تعداد اقلام واحد خرید نوع استعلام آخرین مهلت شرکت در استعلام کارشناس استعلام ایمیل […]

استعلام، تجهیزات مکانیکی خاص بخش فولادسازی؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت فولاد خوزستان کد پارس نماد:2732002 استان:خوزستان شماره آگهی:52422489 تاریخ شروع :1399/07/03 تاریخ درج آگهی :1399/07/03 عنوان آگهی:استعلام، تجهیزات مکانیکی خاص بخش فولادسازی شرح آگهی: www.ksc.irشرکت فولاد خوزستان شماره استعلام موضوع تعداد اقلام واحد خرید نوع استعلام آخرین مهلت شرکت در استعلام کارشناس استعلام ایمیل 52422489 تجهیزات مکانیکی […]

استعلام، سلونویید ولو؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت فولاد خوزستان کد پارس نماد:2732009 استان:خوزستان شماره آگهی:52422515 تاریخ شروع :1399/07/03 تاریخ درج آگهی :1399/07/03 عنوان آگهی:استعلام، سلونویید ولو شرح آگهی: www.ksc.irشرکت فولاد خوزستان شماره استعلام موضوع تعداد اقلام واحد خرید نوع استعلام آخرین مهلت شرکت در استعلام کارشناس استعلام ایمیل 52422515 سلونویید ولو 3 خرید تجهیزات […]

استعلام، شیربرقی؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت فولاد خوزستان کد پارس نماد:2732010 استان:خوزستان شماره آگهی:52422516 تاریخ شروع :1399/07/03 تاریخ درج آگهی :1399/07/03 عنوان آگهی:استعلام، شیربرقی شرح آگهی: www.ksc.irشرکت فولاد خوزستان شماره استعلام موضوع تعداد اقلام واحد خرید نوع استعلام آخرین مهلت شرکت در استعلام کارشناس استعلام ایمیل 52422516 شیربرقی 2 خرید تجهیزات وقطعات یدکی […]

استعلام، اکچیویتور نیوماتیکی؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت فولاد خوزستان کد پارس نماد:2732012 استان:خوزستان شماره آگهی:52422549 تاریخ شروع :1399/07/03 تاریخ درج آگهی :1399/07/03 عنوان آگهی:استعلام، اکچیویتور نیوماتیکی شرح آگهی: www.ksc.irشرکت فولاد خوزستان شماره استعلام موضوع تعداد اقلام واحد خرید نوع استعلام آخرین مهلت شرکت در استعلام کارشناس استعلام ایمیل 52422549 اکچیویتور نیوماتیکی 1 خرید تجهیزات […]

استعلام، درپوش؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت فولاد خوزستان کد پارس نماد:2732013 استان:خوزستان شماره آگهی:52422579 تاریخ شروع :1399/07/03 تاریخ درج آگهی :1399/07/03 عنوان آگهی:استعلام، درپوش شرح آگهی: www.ksc.irشرکت فولاد خوزستان شماره استعلام موضوع تعداد اقلام واحد خرید نوع استعلام آخرین مهلت شرکت در استعلام کارشناس استعلام ایمیل 52422579 درپوش 1 خرید تجهیزات وقطعات یدکی […]

استعلام، چرخ؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت فولاد خوزستان کد پارس نماد:2732014 استان:خوزستان شماره آگهی:52422581 تاریخ شروع :1399/07/03 تاریخ درج آگهی :1399/07/03 عنوان آگهی:استعلام، چرخ شرح آگهی: www.ksc.irشرکت فولاد خوزستان شماره استعلام موضوع تعداد اقلام واحد خرید نوع استعلام آخرین مهلت شرکت در استعلام کارشناس استعلام ایمیل 52422581 چرخ 1 خرید تجهیزات وقطعات یدکی […]

استعلام، لوازم ایمنی وآتش نشانی- لوازم پزشکی وبیمارستا؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت فولاد خوزستان کد پارس نماد:2732042 استان:خوزستان شماره آگهی:52422712 تاریخ شروع :1399/07/03 تاریخ درج آگهی :1399/07/03 عنوان آگهی:استعلام، لوازم ایمنی وآتش نشانی- لوازم پزشکی وبیمارستا شرح آگهی: www.ksc.irشرکت فولاد خوزستان شماره استعلام موضوع تعداد اقلام واحد خرید نوع استعلام آخرین مهلت شرکت در استعلام کارشناس استعلام ایمیل 52422712 […]

استعلام، مخروطی ورودی اسیاب اهن کارسل شده؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت فولاد خوزستان کد پارس نماد:2732048 استان:خوزستان شماره آگهی:52422726 تاریخ شروع :1399/07/03 تاریخ درج آگهی :1399/07/03 عنوان آگهی:استعلام، مخروطی ورودی اسیاب اهن کارسل شده شرح آگهی: www.ksc.irشرکت فولاد خوزستان شماره استعلام موضوع تعداد اقلام واحد خرید نوع استعلام آخرین مهلت شرکت در استعلام کارشناس استعلام ایمیل 52422726 مخروطی […]