استعلام کمسیون نورپردازی ساختمان عوارضی مرحله دوم ؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شهرداری مشهد سازمان پایانه های مسافربری کد پارس نماد:3244036 استان:خراسان رضوی شماره آگهی:شماره 99/690 تاریخ شروع :1399/12/14 تاریخ درج آگهی :1399/12/14 عنوان آگهی:استعلام کمسیون نورپردازی ساختمان عوارضی مرحله دوم شرح آگهی: استعلام کمسیون نورپردازی ساختمان عوارضی مرحله دوم شهرداری مشهد سازمان پایانه های مسافربری شماره 99/690 استعلام موضوع […]

مناقصه, تکمیل مدرسه ۶کلاسه حمیدآباد دلگان؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: اداره کل نوسازی توسعه وتجهیز مدارس سیستان و بلو چستان کد پارس نماد:3243647 استان:سایر شماره آگهی:42206947 تاریخ شروع :1399/12/14 تاریخ درج آگهی :1399/12/14 عنوان آگهی:مناقصه, تکمیل مدرسه ۶کلاسه حمیدآباد دلگان شرح آگهی: کد فراخوان ۴۲,۲۰۶,۹۴۷ – چهل و دو میلیون و دویست و شش هزار و نهصد و […]

مناقصه, تجدید مناقصه عمومی یک مرحله¬ای شماره ۸۵/۹۹ مبنی¬¬بر بهره¬برداری از چاههای آب، تعمیر و نگهداری و حفاظ؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت مدیریت تولید برق کرمان کد پارس نماد:3243649 استان:کرمان شماره آگهی:42088622 تاریخ شروع :1399/12/14 تاریخ درج آگهی :1399/12/14 عنوان آگهی:مناقصه, تجدید مناقصه عمومی یک مرحله¬ای شماره ۸۵/۹۹ مبنی¬¬بر بهره¬برداری از چاههای آب، تعمیر و نگهداری و حفاظ شرح آگهی: کد فراخوان ۴۲,۰۸۸,۶۲۲ – چهل و دو میلیون و […]

فراخوان عمومی قیر ؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شهرداری ازنا کد پارس نماد:3243718 استان:لرستان شماره آگهی:نوبت اول تاریخ شروع :1399/12/14 تاریخ درج آگهی :1399/12/14 عنوان آگهی:فراخوان عمومی قیر شرح آگهی: فراخوان عمومی قیر فراخوان عمومی یک مرحله ای ؟  نوبت اول  شهرداری ازنا در نظر دارد مبلغ 10.420.000.000 ریال قیر از بودجه سال 1399 کل کشور […]

فراخوان تولید نیمه صنعتی نانو افزودنی های بهبود دهنده عملکرد روغن های روانکار ؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی کد پارس نماد:3243721 استان:سایر شماره آگهی:– تاریخ شروع :1399/12/14 تاریخ درج آگهی :1399/12/14 عنوان آگهی:فراخوان تولید نیمه صنعتی نانو افزودنی های بهبود دهنده عملکرد روغن های روانکار شرح آگهی: فراخوان تولید نیمه صنعتی نانو افزودنی های بهبود دهنده عملکرد روغن های […]

فراخوان دستیابی به دانش فنی ساخت نانو؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی کد پارس نماد:3243722 استان:سایر شماره آگهی:– تاریخ شروع :1399/12/14 تاریخ درج آگهی :1399/12/14 عنوان آگهی:فراخوان دستیابی به دانش فنی ساخت نانو شرح آگهی: فراخوان دستیابی به دانش فنی ساخت نانو  عنوان اولویت  دستیابی به دانش فنی ساخت نانو پوشش های مقاوم […]

فراخوان تهیه اسناد مناقصات، شناسایی استانداردها، ملزومات؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی کد پارس نماد:3243725 استان:سایر شماره آگهی:– تاریخ شروع :1399/12/14 تاریخ درج آگهی :1399/12/14 عنوان آگهی:فراخوان تهیه اسناد مناقصات، شناسایی استانداردها، ملزومات شرح آگهی: فراخوان, فراخوان تهیه اسناد مناقصات، شناسایی استانداردها، ملزومات…عنوان اولویت تهیه اسناد مناقصات، شناسایی استانداردها، ملزومات و دستورالعمل های […]

فراخوان تدوین دستورالعمل ارزیابی و بهره برداری از نانوافزودنی های بهبوددهنده عملکرد سوخت؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی کد پارس نماد:3243729 استان:سایر شماره آگهی:– تاریخ شروع :1399/12/14 تاریخ درج آگهی :1399/12/14 عنوان آگهی:فراخوان تدوین دستورالعمل ارزیابی و بهره برداری از نانوافزودنی های بهبوددهنده عملکرد سوخت شرح آگهی: فراخوان فراخوان تدوین دستورالعمل ارزیابی و بهره برداری از نانوافزودنی های بهبوددهنده […]

فراخوان مطالعه فنی و اقتصادی بکارگیری از فناوری های بازیابی پساب های نیروگاهی… ؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی کد پارس نماد:3243761 استان:سایر شماره آگهی:– تاریخ شروع :1399/12/14 تاریخ درج آگهی :1399/12/14 عنوان آگهی:فراخوان مطالعه فنی و اقتصادی بکارگیری از فناوری های بازیابی پساب های نیروگاهی… شرح آگهی: فراخوان، فراخوان مطالعه فنی و اقتصادی بکارگیری از فناوری های بازیابی پساب […]

فراخوان امکان سنجی استفاده از سیکلون جهت حذف گرد و غبار و خاک قبل از فیلترهای INTAKE؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی کد پارس نماد:3243763 استان:سایر شماره آگهی:– تاریخ شروع :1399/12/14 تاریخ درج آگهی :1399/12/14 عنوان آگهی:فراخوان امکان سنجی استفاده از سیکلون جهت حذف گرد و غبار و خاک قبل از فیلترهای INTAKE شرح آگهی: فراخوان, فراخوان امکان سنجی استفاده از سیکلون جهت […]