استعلام لوازم جهت تعمیر و بهسازی گلخانه کشت خاکی (طبق لیست پیوست)؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز کد پارس نماد:2437391 استان:– شماره آگهی:1299003818000083 تاریخ شروع :1399/03/13 تاریخ درج آگهی :1399/03/13 عنوان آگهی:استعلام لوازم جهت تعمیر و بهسازی گلخانه کشت خاکی (طبق لیست پیوست) شرح آگهی: استعلام لوازم جهت تعمیر و بهسازی گلخانه کشت خاکی (طبق لیست […]

استعلام اجرای جاده دسترسی از ساختمان اداری تا رستوران و پارکینگ عمومی در منطقه ویژه اقتصادی لامرد طبق جدول پیوست.؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران کد پارس نماد:2437401 استان:فارس شماره آگهی:1199003007000135 تاریخ شروع :1399/03/13 تاریخ درج آگهی :1399/03/13 عنوان آگهی:استعلام اجرای جاده دسترسی از ساختمان اداری تا رستوران و پارکینگ عمومی در منطقه ویژه اقتصادی لامرد طبق جدول پیوست. شرح آگهی: استعلام اجرای جاده […]

استعلام ایران کد به صورت مشابه و جهت ثبت در سامانه انتخاب شده است. طبق لیست پیوست. ؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: اداره کل ثبت اسناد و املاک استان خوزستان کد پارس نماد:2437403 استان:خوزستان شماره آگهی:1199009026000014 تاریخ شروع :1399/03/13 تاریخ درج آگهی :1399/03/13 عنوان آگهی:استعلام ایران کد به صورت مشابه و جهت ثبت در سامانه انتخاب شده است. طبق لیست پیوست. شرح آگهی: استعلام ایران کد به صورت مشابه و […]

استعلام ایران کد انتخابی غیر واقعی و قانون کد مشترک است شرح کالای مورد نیاز مطابق شرح پیوست؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: مرکز بهداشت استان مرکزی کد پارس نماد:2437423 استان:مرکزی شماره آگهی:1199000341000020 تاریخ شروع :1399/03/13 تاریخ درج آگهی :1399/03/13 عنوان آگهی:استعلام ایران کد انتخابی غیر واقعی و قانون کد مشترک است شرح کالای مورد نیاز مطابق شرح پیوست شرح آگهی: استعلام ایران کد انتخابی غیر واقعی و قانون کد مشترک […]

استعلام از ایران کد مشابه استفاده شده است،کالای درخواستی سیستم کامل کامپیوتر طبق لیست پیوست می باشد؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: معاونت پژوهشی دانشگاه پزشکی هرمزگان کد پارس نماد:2437447 استان:هرمزگان شماره آگهی:1199090773000019 تاریخ شروع :1399/03/13 تاریخ درج آگهی :1399/03/13 عنوان آگهی:استعلام از ایران کد مشابه استفاده شده است،کالای درخواستی سیستم کامل کامپیوتر طبق لیست پیوست می باشد شرح آگهی: استعلام از ایران کد مشابه استفاده شده است،کالای درخواستی سیستم […]

استعلام پست 63 کیلو ولت بوستان – خرید اقلام ترانس های جریان؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت برق منطقه ای کد پارس نماد:2437519 استان:هرمزگان شماره آگهی:1199003809000057 تاریخ شروع :1399/03/13 تاریخ درج آگهی :1399/03/13 عنوان آگهی:استعلام پست 63 کیلو ولت بوستان – خرید اقلام ترانس های جریان شرح آگهی: استعلام پست 63 کیلو ولت بوستان – خرید اقلام ترانس های جریانشماره نیاز: 1199003809000057نام دستگاه خریدار:شرکت […]

استعلام مشاوره و راهنمائی شغلی برای جامعه ایثارگران مطابق با جدول پیوست؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: بنیاد شهید و ایثارگران کد پارس نماد:2437556 استان:گیلان شماره آگهی:1199005137000006 تاریخ شروع :1399/03/13 تاریخ درج آگهی :1399/03/13 عنوان آگهی:استعلام مشاوره و راهنمائی شغلی برای جامعه ایثارگران مطابق با جدول پیوست شرح آگهی: استعلام مشاوره و راهنمائی شغلی برای جامعه ایثارگران مطابق با جدول پیوستشماره نیاز: 1199005137000006نام دستگاه خریدار:بنیاد […]

استعلام مصالح مورد نیاز حصارکشی مرکز سیدان با سررسید خردادو تیر 1401؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شبکه بهداشت درمان شهرستان مرودشت کد پارس نماد:2437632 استان:فارس شماره آگهی:1199090148000048 تاریخ شروع :1399/03/13 تاریخ درج آگهی :1399/03/13 عنوان آگهی:استعلام مصالح مورد نیاز حصارکشی مرکز سیدان با سررسید خردادو تیر 1401 شرح آگهی: استعلام مصالح مورد نیاز حصارکشی مرکز سیدان با سررسید خردادو تیر 1401شماره نیاز: 1199090148000048نام دستگاه […]

استعلام محلول مصرفی شرکت مدلینک؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: مرکز قلب تهران کد پارس نماد:2437653 استان:تهران شماره آگهی:1199030642000351 تاریخ شروع :1399/03/13 تاریخ درج آگهی :1399/03/13 عنوان آگهی:استعلام محلول مصرفی شرکت مدلینک شرح آگهی: استعلام محلول مصرفی شرکت مدلینکشماره نیاز: 1199030642000351نام دستگاه خریدار:مرکز قلب تهرانتاریخ پایان اعتبار قیمت: 1399/03/14شرح کلی نیاز: محلول مصرفی شرکت مدلینکجهت دریافت اطلاعات کامل […]

استعلام تابلو برق MY با مشخصات و دیتل در فایل پیوست؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: دفتر مجری طرحهای ساختمانی بانک مرکزی کد پارس نماد:2437693 استان:تهران شماره آگهی:1199004396000017 تاریخ شروع :1399/03/13 تاریخ درج آگهی :1399/03/13 عنوان آگهی:استعلام تابلو برق MY با مشخصات و دیتل در فایل پیوست شرح آگهی: استعلام تابلو برق MY با مشخصات و دیتل در فایل پیوستشماره نیاز: 1199004396000017نام دستگاه خریدار:دفتر […]