مناقصه, اجرای عملیات ساخت و نصب ۱۰۰ مورد انشعاب فولادی ،۳۰۰ مورد پلی اتیلن و ۲۰ مورد پلی فولادی….در سطح شه؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت گاز استان اصفهان کد پارس نماد:3335479 استان:اصفهان شماره آگهی:46539017 تاریخ شروع :1400/01/29 تاریخ درج آگهی :1400/01/29 عنوان آگهی:مناقصه, اجرای عملیات ساخت و نصب ۱۰۰ مورد انشعاب فولادی ،۳۰۰ مورد پلی اتیلن و ۲۰ مورد پلی فولادی….در سطح شه شرح آگهی: کد فراخوان ۴۶,۵۳۹,۰۱۷ – چهل و شش […]

مناقصه, خرید، حمل، نصب و راه اندازی ۳ دستگاه آسانسور طرح توسعه بیمارستان فاطمیه (تجدید اول)؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی همدان کد پارس نماد:3335696 استان:همدان شماره آگهی:47144063 تاریخ شروع :1400/01/29 تاریخ درج آگهی :1400/01/29 عنوان آگهی:مناقصه, خرید، حمل، نصب و راه اندازی ۳ دستگاه آسانسور طرح توسعه بیمارستان فاطمیه (تجدید اول) شرح آگهی: کد فراخوان ۴۷,۱۴۴,۰۶۳ – چهل و هفت میلیون و […]

فراخوان مناقصه خرید خدمات نیروی انسانی نوبت دوم ؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: سازمان بهزیستی استان آذربایجان غربی کد پارس نماد:3335708 استان:آذربایجان غربی شماره آگهی:نوبت دوم تاریخ شروع :1400/01/29 تاریخ درج آگهی :1400/01/29 عنوان آگهی:فراخوان مناقصه خرید خدمات نیروی انسانی نوبت دوم شرح آگهی: فراخوان مناقصه خرید خدمات نیروی انسانی نوبت دوم فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات نیروی […]

مناقصه, خرید٬ حمل٬ نصب و راه اندازی هواساز و هوا منفی (دو دستگاه) آزمایشگاه نوپدید؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی همدان کد پارس نماد:3335747 استان:همدان شماره آگهی:47432462 تاریخ شروع :1400/01/29 تاریخ درج آگهی :1400/01/29 عنوان آگهی:مناقصه, خرید٬ حمل٬ نصب و راه اندازی هواساز و هوا منفی (دو دستگاه) آزمایشگاه نوپدید شرح آگهی: کد فراخوان ۴۷,۴۳۲,۴۶۲ – چهل و هفت میلیون و چهارصد […]

مناقصه, نوبت اول – انجام عملیات تکمیلی نقشه برداری جهت پروژه های مطالعاتی استان هرمزگان- قسمت سوم؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان کد پارس نماد:3335933 استان:هرمزگان شماره آگهی:47811137 تاریخ شروع :1400/01/29 تاریخ درج آگهی :1400/01/29 عنوان آگهی:مناقصه, نوبت اول – انجام عملیات تکمیلی نقشه برداری جهت پروژه های مطالعاتی استان هرمزگان- قسمت سوم شرح آگهی: کد فراخوان ۴۷,۸۱۱,۱۳۷ – چهل و هفت میلیون و […]

مناقصه واگذاری و انجام عملیات رنگ آمیزی خطوط پیاده رو و تقاطع خیابان های سطح شهر ؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شهرداری الشتر کد پارس نماد:3336316 استان:لرستان شماره آگهی:نوبت اول تاریخ شروع :1400/01/28 تاریخ درج آگهی :1400/01/29 عنوان آگهی:مناقصه واگذاری و انجام عملیات رنگ آمیزی خطوط پیاده رو و تقاطع خیابان های سطح شهر شرح آگهی: مناقصه عمومی ،مناقصه واگذاری و انجام عملیات رنگ آمیزی خطوط پیاده رو و […]

مناقصه تهیه تجهیزات اداری و حمل تا محل تحویل و تخلیه …- نوبت دوم ؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: اداره کل نوسازی مدارس استان بوشهر کد پارس نماد:3336485 استان:بوشهر شماره آگهی:شماره 1 – 1400 تاریخ شروع :1400/01/29 تاریخ درج آگهی :1400/01/29 عنوان آگهی:مناقصه تهیه تجهیزات اداری و حمل تا محل تحویل و تخلیه …- نوبت دوم شرح آگهی: آگهی فراخوان مناقصه , مناقصه تهیه تجهیزات اداری و […]

استعلام شناور پلی طولی (دوبه) … ؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت مدیریت تولید برق اهواز نیروگاه رامین کد پارس نماد:3336690 استان:خوزستان شماره آگهی:ES400037 تاریخ شروع :1400/01/29 تاریخ درج آگهی :1400/01/29 عنوان آگهی:استعلام شناور پلی طولی (دوبه) … شرح آگهی: استعلام , استعلام شناور پلی طولی (دوبه) … فرم استعلام بها ؟ 1400.1.28 – 1400.1.29 شماره استعلام: ES400037 خواهشمند […]

استعلام جدول بتنی به ابعاد 60*30*15 سانتیمتر ؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت مدیریت تولید برق اهواز نیروگاه رامین کد پارس نماد:3336702 استان:خوزستان شماره آگهی:400ES016 تاریخ شروع :1400/01/29 تاریخ درج آگهی :1400/01/29 عنوان آگهی:استعلام جدول بتنی به ابعاد 60*30*15 سانتیمتر شرح آگهی: استعلام،استعلام جدول بتنی به ابعاد 60*30*15 سانتیمتر شرکت مدیریت تولید برق اهواز نیروگاه رامین فرم استعلام بها ؟ […]

استعلام بتن آماده با عیار 350 کیلوگرم بر متر مکعب ؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت مدیریت تولید برق اهواز نیروگاه رامین کد پارس نماد:3336727 استان:سایر شماره آگهی:400ES018 تاریخ شروع :1400/01/29 تاریخ درج آگهی :1400/01/29 عنوان آگهی:استعلام بتن آماده با عیار 350 کیلوگرم بر متر مکعب شرح آگهی: استعلام، استعلام بتن آماده با عیار 350 کیلوگرم بر متر مکعب شرکت مدیریت تولید برق […]