تجدید مزایده واگذاری فعالیت حمل متوفی شهرستان نوبت دوم ؟

منتشر شده در :

مزایده گزار: شهرداری خلخال کد پارس نماد:1955755 استان:اردبیل شماره آگهی:نوبت دوم شماره 32/10161 تاریخ شروع :1398/07/23 تاریخ درج آگهی :1398/07/23 عنوان آگهی:تجدید مزایده واگذاری فعالیت حمل متوفی شهرستان نوبت دوم شرح آگهی: تجدید مزایده , تجدید مزایده واگذاری فعالیت حمل متوفی شهرستان نوبت دوم آگهی تجدید  مزایده عمومی ؟  نوبت […]

مزایده یکدستگاه خودرو پیکان مرحله دوم ؟

منتشر شده در :

مزایده گزار: شرکت تعاونی دهیاری های لالجین کد پارس نماد:1956827 استان:همدان شماره آگهی:مرحله دوم تاریخ شروع :1398/07/22 تاریخ درج آگهی :1398/07/23 عنوان آگهی:مزایده یکدستگاه خودرو پیکان مرحله دوم شرح آگهی: مزایده یکدستگاه خودرو پیکان مرحله دوم آگهی مزایده فروش مرحله دوم ؟  شرکت تعاونی دهیاری های لالجین در نظر دارد […]

مزایده عمومی ضایعات آهن آلات، پلاستیک، چوب، شیشه؟

منتشر شده در :

مزایده گزار: یک شرکت انبوه سازی کد پارس نماد:1954741 استان:تهران شماره آگهی:– تاریخ شروع :1398/07/23 تاریخ درج آگهی :1398/07/23 عنوان آگهی:مزایده عمومی ضایعات آهن آلات، پلاستیک، چوب، شیشه شرح آگهی: مزایده، مزایده عمومی ضایعات آهن آلات، پلاستیک، چوب، شیشهآگهی مزایده ؟ یک شرکت انبوه سازی در نظر دارد: ضایعات آهن […]

مزایده برش ، جمع آوری و فروش چوب خشک سطح شهر …نوبت دوم ؟

منتشر شده در :

مزایده گزار: سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری ملارد کد پارس نماد:1955484 استان:تهران شماره آگهی:نوبت دوم تاریخ شروع :1398/07/23 تاریخ درج آگهی :1398/07/23 عنوان آگهی:مزایده برش ، جمع آوری و فروش چوب خشک سطح شهر …نوبت دوم شرح آگهی: آگهی مزایده ، مزایده برش ، جمع آوری و […]

مزایده اجاره تعداد11 باب غرفه تجاری؟

منتشر شده در :

مزایده گزار: اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان های سر پل ذهاب قصر شیرین و گیلانغرب کد پارس نماد:1949492 استان:– شماره آگهی:نوبت اول تاریخ شروع :1398/07/20 تاریخ درج آگهی :1398/07/20 عنوان آگهی:مزایده اجاره تعداد11 باب غرفه تجاری شرح آگهی: مزایده, مزایده اجاره تعداد11 باب غرفه تجاریواگذاری مزایده  ؟ نوبت اول […]

مزایده فروش یک دستگاه کامیونت ایسوزو آتش نشانی – نوبت دوم ؟

منتشر شده در :

مزایده گزار: شهرداری شال کد پارس نماد:1955473 استان:قزوین شماره آگهی:نوبت دوم تاریخ شروع :1398/07/23 تاریخ درج آگهی :1398/07/23 عنوان آگهی:مزایده فروش یک دستگاه کامیونت ایسوزو آتش نشانی – نوبت دوم شرح آگهی: مزایده، مزایده فروش یک دستگاه کامیونت ایسوزو آتش نشانی – نوبت دومآگهی مزایده – نوبت دوم  ؟ شهرداری […]

مزایده فروش اموال اسقاطی؟

منتشر شده در :

مزایده گزار: اداره کل شیلات گیلان کد پارس نماد:1955715 استان:گیلان شماره آگهی:شماره 1098003256000008 تاریخ شروع :1398/07/23 تاریخ درج آگهی :1398/07/23 عنوان آگهی:مزایده فروش اموال اسقاطی شرح آگهی: مزایده, مزایده فروش اموال اسقاطی آگهی تجدید مزایده  ؟ فروش اموال اسقاطی  به شماره 1098003256000008  اداره کل شیلات گیلان در نظر دارد به استناد […]

مزایده فروش املاک مازاد نوبت اول ؟

منتشر شده در :

مزایده گزار: بانک ملی ایران کد پارس نماد:1955846 استان:– شماره آگهی:– تاریخ شروع :1398/07/23 تاریخ درج آگهی :1398/07/23 عنوان آگهی:مزایده فروش املاک مازاد نوبت اول شرح آگهی: آگهی مزایده ،مزایده فروش املاک مازاد نوبت اول آگهی مزایده بانک ملی ایران مزایده فروش املاک مازاد نوبت اول شماره 98/4 زمان مزایده […]

مزایده اجاره سالن همبرگر ؟

منتشر شده در :

مزایده گزار: موسسه صنعتی گوشت مشهد کد پارس نماد:1955884 استان:خراسان رضوی شماره آگهی:– تاریخ شروع :1398/07/23 تاریخ درج آگهی :1398/07/23 عنوان آگهی:مزایده اجاره سالن همبرگر شرح آگهی: فراخوان مزایده ، مزایده اجاره سالن همبرگر فراخوان مزایده ؟ اجاره سالن همبرگر  نام و نشانی مزایده گزار موسسه صنعتی گوشت مشهد کیلومتر […]

مزایده واگذاری تابلو بیلبورد سطح شهر ؟

منتشر شده در :

مزایده گزار: شهرداری فرح آباد کد پارس نماد:1955932 استان:مازندران شماره آگهی:– تاریخ شروع :1398/07/23 تاریخ درج آگهی :1398/07/23 عنوان آگهی:مزایده واگذاری تابلو بیلبورد سطح شهر شرح آگهی: مزایده، مزایده واگذاری تابلو بیلبورد سطح شهر آگهی مزایده  ؟ واگذاری تابلو بیلبورد سطح شهر  شهرداری فرح آباد در نظر دارد به استناد […]