مزایده یک عدد دستگاه خنک کننده سه فاز و …؟

منتشر شده در :

مزایده گزار: شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان مرند کد پارس نماد:2901786 استان:آذربایجان شرقی شماره آگهی:9910464405500103 تاریخ شروع :1399/08/22 تاریخ درج آگهی :1399/09/02 عنوان آگهی:مزایده یک عدد دستگاه خنک کننده سه فاز و … شرح آگهی: مزایده یک عدد دستگاه خنک کننده سه فاز و …شماره آگهی: 9910464405500103 شماره […]

مزایده دو باب مغازه تجاری و انباری ؟

منتشر شده در :

مزایده گزار: شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان کردکوی کد پارس نماد:2902579 استان:گلستان شماره آگهی:9910461773800099 تاریخ شروع :1399/08/08 تاریخ درج آگهی :1399/09/02 عنوان آگهی:مزایده دو باب مغازه تجاری و انباری شرح آگهی: مزایده دو باب مغازه تجاری و انباری شماره آگهی: 9910461773800099 شماره پرونده:DB141C93D06A4ED29EFFF994A61CEE42 تاریخ صدور:1399/08/08 شعبه صادر کننده:شعبه […]

مزایده قطعه زمین زراعتی آبی ششدانگ به مساحت 18576 متر مربع؟

منتشر شده در :

مزایده گزار: اجرای احکام شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مهاباد کد پارس نماد:2902617 استان:آذربایجان غربی شماره آگهی:9910464464700034 تاریخ شروع :1399/08/08 تاریخ درج آگهی :1399/09/02 عنوان آگهی:مزایده قطعه زمین زراعتی آبی ششدانگ به مساحت 18576 متر مربع شرح آگهی: مزایده قطعه زمین زراعتی آبی ششدانگ به مساحت 18576 متر مربعشماره […]

مزایده کولر اسپلیت و …؟

منتشر شده در :

مزایده گزار: شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان رشت کد پارس نماد:2902644 استان:گیلان شماره آگهی:9910461311200076 تاریخ شروع :1399/08/08 تاریخ درج آگهی :1399/09/02 عنوان آگهی:مزایده کولر اسپلیت و … شرح آگهی: مزایده کولر اسپلیت و …شماره آگهی: 9910461311200076 شماره پرونده:9D5AA7148C7D47C6BDE58485A4AC24C7 تاریخ صدور:1399/08/08 شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری […]

مزایده ساختمان مسکونی؟

منتشر شده در :

مزایده گزار: شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان مریوان/قدیم کد پارس نماد:2902656 استان:کردستان شماره آگهی:9910468729500034 تاریخ شروع :1399/08/08 تاریخ درج آگهی :1399/09/02 عنوان آگهی:مزایده ساختمان مسکونی شرح آگهی: مزایده ساختمان مسکونیشماره آگهی: 9910468729500034 شماره پرونده:C6F2B1FA6D6B428DAC82FD1C6E7822A5 تاریخ صدور:1399/08/08 شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان مریوان/قدیم موضوع:موضوع ماده 118 قانون […]

مزایده اجاره مکان ارائه خدمات کامپیوتر، کپی و نوشت افزار ؟

منتشر شده در :

مزایده گزار: بیمارستان محب کوثر کد پارس نماد:2902956 استان:تهران شماره آگهی:– تاریخ شروع :1399/09/02 تاریخ درج آگهی :1399/09/02 عنوان آگهی:مزایده اجاره مکان ارائه خدمات کامپیوتر، کپی و نوشت افزار شرح آگهی: مزایده, مزایده اجاره مکان ارائه خدمات کامپیوتر، کپی و نوشت افزار آگهی مزایده عمومی؟ بیمارستان محب کوثر در نظر […]

مزایده فروش یکدستگاه خودرو پراید مدل 1394 ؟

منتشر شده در :

مزایده گزار: شعبه 45 دادگاه خانواده مجتمع قضایی ویژه امور حسبی تهران کد پارس نماد:2904025 استان:تهران شماره آگهی:9910460229600012 تاریخ شروع :1399/08/24 تاریخ درج آگهی :1399/09/03 عنوان آگهی:مزایده فروش یکدستگاه خودرو پراید مدل 1394 شرح آگهی: مزایده،مزایده فروش یکدستگاه خودرو پراید مدل 1394 شماره آگهی: 9910460229600012 شماره پرونده:A36222E6C1C740288C9A5C21B9CBC7A6 تاریخ صدور:1399/08/24 شعبه […]

مزایده فروش 13 قطعه زمین با کاربری تجاری نوبت اول مرحله سوم؟

منتشر شده در :

مزایده گزار: شهرداری پارس آبادمغان کد پارس نماد:2904223 استان:اردبیل شماره آگهی:– تاریخ شروع :1399/09/03 تاریخ درج آگهی :1399/09/03 عنوان آگهی:مزایده فروش 13 قطعه زمین با کاربری تجاری نوبت اول مرحله سوم شرح آگهی: مزایده،مزایده فروش 13 قطعه زمین با کاربری تجاری نوبت اول مرحله سوم آگهی مزایده  شهرداری پارس آبادمغان […]

مزایده فروش 4 قطعه زمین با کاربری تجاری نوبت دوم مرحله دوم ؟

منتشر شده در :

مزایده گزار: شهرداری پارس آبادمغان کد پارس نماد:2904973 استان:اردبیل شماره آگهی:– تاریخ شروع :1399/09/03 تاریخ درج آگهی :1399/09/03 عنوان آگهی:مزایده فروش 4 قطعه زمین با کاربری تجاری نوبت دوم مرحله دوم شرح آگهی: مزایده مزایده فروش 4 قطعه زمین با کاربری تجاری نوبت دوم مرحله دوم آگهی مزایده شهرداری پارس […]

مزایده فروش کلوخه – نوبت دوم ؟

منتشر شده در :

مزایده گزار: شرکت معادن اسفندقه سهامی خاص کد پارس نماد:2905051 استان:کرمان شماره آگهی:نوبت دوم تاریخ شروع :1399/09/03 تاریخ درج آگهی :1399/09/03 عنوان آگهی:مزایده فروش کلوخه – نوبت دوم شرح آگهی: مزایده فروش کلوخه آگهی مزایده نوبت دوم ؟ شرکت معادن اسفندقه سهامی خاص به شماره ثبت 84 در نظر دارد […]