مزایده یک دستگاه خودروی ام وی ام مدل 94 نوبت اول؟

منتشر شده در :

مزایده گزار: شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب نجف آباد کد پارس نماد:2171343 استان:اصفهان شماره آگهی:– تاریخ شروع :1398/11/02 تاریخ درج آگهی :1398/11/03 عنوان آگهی:مزایده یک دستگاه خودروی ام وی ام مدل 94 نوبت اول شرح آگهی: مزایده مزایده یک دستگاه خودروی ام وی ام مدل 94 […]

مزایده فروش محصولات نامنطبق و منطبق ، ضایعات پلیمری و وکس ؟

منتشر شده در :

مزایده گزار: شرکت توسعه انرژی پادکیش (تاپکو) کد پارس نماد:2171882 استان:– شماره آگهی:981101 تاریخ شروع :1398/11/03 تاریخ درج آگهی :1398/11/03 عنوان آگهی:مزایده فروش محصولات نامنطبق و منطبق ، ضایعات پلیمری و وکس شرح آگهی: آگهی مزایده عمومی ، مزایده فروش محصولات نامنطبق و منطبق ، ضایعات پلیمری و وکس آگهی […]

مزایده فروش تعدادی از املاک کاربری باغ و مسکونی؟

منتشر شده در :

مزایده گزار: دفتر فروش املاک منطقه شرق کد پارس نماد:2171953 استان:یزد شماره آگهی:– تاریخ شروع :1398/11/03 تاریخ درج آگهی :1398/11/03 عنوان آگهی:مزایده فروش تعدادی از املاک کاربری باغ و مسکونی شرح آگهی: آگهی مزایده مزایده فروش تعدادی از املاک کاربری باغ و مسکونی آگهی مزایده دفتر فروش املاک منطقه شرق […]

مزایده واگذاری مجتمع خدماتی رفاهی، فرهنگی و ورزشی نوبت دوم ؟

منتشر شده در :

مزایده گزار: سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی کد پارس نماد:2172090 استان:خراسان رضوی شماره آگهی:نوبت دوم شماره 3-98 تاریخ شروع :1398/11/03 تاریخ درج آگهی :1398/11/03 عنوان آگهی:مزایده واگذاری مجتمع خدماتی رفاهی، فرهنگی و ورزشی نوبت دوم شرح آگهی: مزایده ، مزایده واگذاری مجتمع خدماتی رفاهی، فرهنگی و ورزشی نوبت دوم آگهی […]

مزایده فروش پلاک 0 فرعی از46 اصلی ؟

منتشر شده در :

مزایده گزار: شعبه اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان عنبر آباد کد پارس نماد:2172245 استان:کرمان شماره آگهی:9810463426300029 تاریخ شروع :1398/11/03 تاریخ درج آگهی :1398/11/03 عنوان آگهی:مزایده فروش پلاک 0 فرعی از46 اصلی شرح آگهی: مزایده، مزایده فروش پلاک 0 فرعی از46 اصلی شماره آگهی: 9810463426300029 شماره پرونده:D09A54B2162A4040924D02A8E2E7CBE4 تاریخ […]

استعلام اجاره بوفه وافع دردانشکده دندانپزشکی انتهای خیابان شفا جهت ارایه صبحانه؟

منتشر شده در :

مزایده گزار: دانشکده دندانپزشکی لرستان کد پارس نماد:2172612 استان:لرستان شماره آگهی:1198090140000010 تاریخ شروع :1398/11/03 تاریخ درج آگهی :1398/11/03 عنوان آگهی:استعلام اجاره بوفه وافع دردانشکده دندانپزشکی انتهای خیابان شفا جهت ارایه صبحانه شرح آگهی: استعلام اجاره بوفه وافع دردانشکده دندانپزشکی انتهای خیابان شفا جهت ارایه صبحانهشماره نیاز: 1198090140000010 نام دستگاه خریدار:دانشکده […]

مزایده, دعوت به مزایده عمومی استخر آقایان کارگران؟

منتشر شده در :

مزایده گزار: اداره کل تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی کد پارس نماد:2173401 استان:خراسان رضوی شماره آگهی:3227437 تاریخ شروع :1398/11/05 تاریخ درج آگهی :1398/11/05 عنوان آگهی:مزایده, دعوت به مزایده عمومی استخر آقایان کارگران شرح آگهی: کد فراخوان ۳,۲۲۷,۴۳۷ – سه میلیون و دویست و بیست و هفت هزار و […]

مزایده فروش یک باب منزل مسکونی؟

منتشر شده در :

مزایده گزار: شعبه اجرای احکام مدنی بخش چنارشاهیجان و کوهمره کد پارس نماد:2173404 استان:فارس شماره آگهی:9810467823800010 تاریخ شروع :1398/11/03 تاریخ درج آگهی :1398/11/05 عنوان آگهی:مزایده فروش یک باب منزل مسکونی شرح آگهی: مزایده، مزایده فروش یک باب منزل مسکونیشماره آگهی: 9810467823800010 شماره پرونده:19AA6F8742F04F7CAC4AF52EB4A52D9E تاریخ صدور:1398/11/03 شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام […]

مزایده, دعوت به مزایده عمومی مجموعه کارگران شهرستان سبزوار؟

منتشر شده در :

مزایده گزار: اداره کل تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی کد پارس نماد:2173418 استان:خراسان رضوی شماره آگهی:3227432 تاریخ شروع :1398/11/05 تاریخ درج آگهی :1398/11/05 عنوان آگهی:مزایده, دعوت به مزایده عمومی مجموعه کارگران شهرستان سبزوار شرح آگهی: کد فراخوان ۳,۲۲۷,۴۳۲ – سه میلیون و دویست و بیست و هفت هزار […]

مزایده, دعوت به مزایده عمومی مجموعه کارگران شهرستان تربت حیدریه؟

منتشر شده در :

مزایده گزار: اداره کل تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی کد پارس نماد:2173581 استان:خراسان رضوی شماره آگهی:3227436 تاریخ شروع :1398/11/05 تاریخ درج آگهی :1398/11/05 عنوان آگهی:مزایده, دعوت به مزایده عمومی مجموعه کارگران شهرستان تربت حیدریه شرح آگهی: کد فراخوان ۳,۲۲۷,۴۳۶ – سه میلیون و دویست و بیست و هفت […]