کد پارس نماد:3242528
استان:کرمانشاه
شماره آگهی:9910468440500063
تاریخ شروع :1399/12/03
تاریخ درج آگهی :1399/12/14
عنوان آگهی:مزایده فروش یکباب ساختمان مسکونی
شرح آگهی:

مزایده فروش یکباب ساختمان مسکونی
شماره آگهی: 9910468440500063
شماره پرونده:9A952C728145449899D35F56CE9FEAC2

تاریخ صدور:1399/12/03

شعبه صادر کننده:شعبه 1 اجرای احکام مدنی شهرستان صحنه

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:

بسمی تعالی

با عنایت به نیابتی اعطایی از شعبه 18دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرج یکباب ساختمان مسکونی به آدرس شهرستان صحنه-روستای الهیه-خیابان آزادگان-پلاک 37ملکی آقای علی اصغر معتمدی توقیف و وفق نظر کارشناس رسمی دادگستری به مزایده گذاشته شده است اوصاف ملک مورد مزایده وفق ماده 138اجرای احکام مدنی :ملک به نام علی اصغر (میرحسین) معتمدی می باشد 2-ملک واقع در شهرستان صحنه روستای الهیه  خیابان آزادگان واقع شده.ملک ساختمان مسکونی دارای پلاک ثبتی 12از 3اصلی قطعه یک ودارای مساحت کل عرصه 193/23متر مربع که ملک یک سند ششدانگ می باشد در عرصه کلی این ملک یک ساختمان یک طبقه مسکونی با زیر زمین احداث شده است که بصورت شمالی -جنوبی که در حد شمالی به خیابان آزادگان الهیه محدود می باشدمالک در ساختمان احداثی در مجموع 170متر مربع اعیانی دریک طبقه همکف وزیر زمین احداث نموده است که طبقه همکف وزیر زمین را با دو درب ورودی مجزا تقسیم وتفکیک نموده است که مساحت طبقه همکف مسکونی 120متر مربع با دیوار با مصالح بنایی دارای دو عدد اتاق خواب پذیرایی آشپزخانه ویک حمام در بیرون از منزل ودر روی سقف زیر زمین احداث نموده است ودارای اندود داخلی گچ وخاک می باشد دارای یک راه پله مجزا از داخل حیاط می باشد و طبقه زیر زمین به مساحت 50متر مربع با درب ورودی مجزا ودارای یک پذیرایی وآشپزخانه می باشد  ودارای قابلیت مسکونی ودر حال حاضر از آن استفاده مسکونی میگردد ونمای داخلی  دارای اندود گچ وخاک می باشد ودارای سقف با طاق ضربی می باشد ودارای یک انشعاب آب وبرق وگاز می باشد ودارای قدمت ساخت حدود 5سال می باشدودارای نمای سیمان می باشد. ساختمان دارای درب وپنجره آلومنییومی است. ارزش پایه کل شش دانگ عرصه و اعیان به نرخ روز جهت مزایده به مبلغ کل 6000/000/000 ریال معادل ششصد میلیون تومان برآورد میگردد . ضمنا اراضی درتصرف محکوم علیه  میباشد و مزایده روزپنج شنبه به تاریخ 99/12/14 ساعت08/30درمحل اجرای احکام مدنی صحنه با حضور نماینده دادستان برگزار و مال  مورد مزایده به بالاترین قیمت ارائه شده واگذار خواهدگردید. کلیه هزینه های اجرایی و ثبتی بر عهده برنده مزایده می باشد.

آدرس و تلفن :کرمانشاه
منبع آگهی :سایت 99.12.14
تصویر آگهی :مزایده فروش یکباب ساختمان مسکونی
ذخیره تصویر آگهی :جهت دانلود تصویر آگهی مزایده مزایده فروش یکباب ساختمان مسکونی شعبه 1 اجرای احکام مدنی شهرستان صحنه کلیک کنید.

برای شرکت در مناقصه حتما از تصویر آگهی در سایت پارس نماد داده ها استفاده نمایید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *