مزایده گزار:

هتل ایرانگردی کرمان

کد پارس نماد:2792139
استان:کرمان
شماره آگهی:مرحله اول
تاریخ شروع :1399/07/23
تاریخ درج آگهی :1399/07/23
عنوان آگهی:مزایده واگذاری به اجاره کافی شاپ هتل
شرح آگهی:

مزایده ، مزایده واگذاری به اجاره کافی شاپ هتل
آگهی مزایده مرحله اول؟
هتل ایرانگردی کرمان شعبه 2 در نظر دارد کافی شاپ هتل را از طریق مزایده عمومی به افراد واجد شرایط به صورت اجاره یکساله واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار این آگهی حداکثر به مدت 72 ساعت جهت رویت و دریافت فرم مزایده، به امور اداری هتل جهانگردی کرمان شعبه 1 شفا مراجعه نمایند. ضمنا تاریخ بازگشایی پاکات مورخ 99.08.20 در کمیسیون معاملات شرکت خواهد بود 
1. تمام هزینه های مزایده و کارشناسی برعهده برنده مزایده می باشد 
2. در صورتی که حداکثر مبلغ پیشنهادی شرکت کنندگان در مزایده از قیمت کارشناسی پایین تر باشد آگهی تجدید خواهد شد 
3. نرخ پایه اجاره طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری ماهیانه به مبلغ 45.000.000 ریال تعیین می گردد 

آدرس و تلفن :کرمان, –
منبع آگهی :محلی کرمان 99.07.23
تصویر آگهی :مزایده ، مزایده واگذاری به اجاره کافی شاپ هتل
ذخیره تصویر آگهی :جهت دانلود تصویر آگهی مزایده مزایده ، مزایده واگذاری به اجاره کافی شاپ هتل هتل ایرانگردی کرمان کلیک کنید.

برای شرکت در مناقصه حتما از تصویر آگهی در سایت پارس نماد داده ها استفاده نمایید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *