استعلام، کمد ابزار فلزی؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت سایپا کد پارس نماد:3335144 استان:تهران شماره آگهی:140079 تاریخ شروع :1400/01/29 تاریخ درج آگهی :1400/01/29 عنوان آگهی:استعلام، کمد ابزار فلزی شرح آگهی: شرکت سایپاpur.saipacorp.com/> تاریخ انشار عنوان شماره استعلام واحد آخرین مهلت ارسال استعلام 1400/01/24 کمد ابزار فلزی 140079 اداره خرید دارایی و ملزومات 1400/01/29 آدرس و تلفن […]

استعلام، کاور پاشش آستر؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت سایپا کد پارس نماد:3335159 استان:تهران شماره آگهی:140011 تاریخ شروع :1400/01/29 تاریخ درج آگهی :1400/01/29 عنوان آگهی:استعلام، کاور پاشش آستر شرح آگهی: شرکت سایپاpur.saipacorp.com/> تاریخ انشار عنوان شماره استعلام واحد آخرین مهلت ارسال استعلام 1400/01/23 کاور پاشش آستر 140011 اداره خرید دارایی و ملزومات 1400/01/29 آدرس و تلفن […]

استعلام، تامین انواع شنت و ترمینال ربوگان دستگاه نقطه جوش با نشان OBARA؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت سایپا کد پارس نماد:3335166 استان:تهران شماره آگهی:13992031 تاریخ شروع :1400/01/29 تاریخ درج آگهی :1400/01/29 عنوان آگهی:استعلام، تامین انواع شنت و ترمینال ربوگان دستگاه نقطه جوش با نشان OBARA شرح آگهی: شرکت سایپاpur.saipacorp.com/> تاریخ انشار عنوان شماره استعلام واحد آخرین مهلت ارسال استعلام 1399/10/22 تامین انواع شنت و […]

استعلام، شیر بادی دسته کنترلر برند NUMATICS طبق مشخصات پیوست؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت سایپا کد پارس نماد:3335176 استان:تهران شماره آگهی:13992468 تاریخ شروع :1400/01/29 تاریخ درج آگهی :1400/01/29 عنوان آگهی:استعلام، شیر بادی دسته کنترلر برند NUMATICS طبق مشخصات پیوست شرح آگهی: شرکت سایپاpur.saipacorp.com/> تاریخ انشار عنوان شماره استعلام واحد آخرین مهلت ارسال استعلام 1399/12/20 شیر بادی دسته کنترلر برند NUMATICS طبق […]

استعلام، رله مشعل و ترانس جرقه زن؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت سایپا کد پارس نماد:3335219 استان:تهران شماره آگهی:140061 تاریخ شروع :1400/01/29 تاریخ درج آگهی :1400/01/29 عنوان آگهی:استعلام، رله مشعل و ترانس جرقه زن شرح آگهی: شرکت سایپاpur.saipacorp.com/> تاریخ انشار عنوان شماره استعلام واحد آخرین مهلت ارسال استعلام 1400/01/23 رله مشعل و ترانس جرقه زن 140061 اداره خرید تاسیسات […]

استعلام، خمیر صابون؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت سایپا کد پارس نماد:3335221 استان:تهران شماره آگهی:140013 تاریخ شروع :1400/01/29 تاریخ درج آگهی :1400/01/29 عنوان آگهی:استعلام، خمیر صابون شرح آگهی: شرکت سایپاpur.saipacorp.com/> تاریخ انشار عنوان شماره استعلام واحد آخرین مهلت ارسال استعلام 1400/01/23 خمیر صابون 140013 اداره خرید مواد شیمیایی سالنهای مونتاژ و پشتیبانی 1400/01/29 آدرس و […]

استعلام، فرم مجوز نقل و انتقال خودرو؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت سایپا کد پارس نماد:3335223 استان:تهران شماره آگهی:140064 تاریخ شروع :1400/01/29 تاریخ درج آگهی :1400/01/29 عنوان آگهی:استعلام، فرم مجوز نقل و انتقال خودرو شرح آگهی: شرکت سایپاpur.saipacorp.com/> تاریخ انشار عنوان شماره استعلام واحد آخرین مهلت ارسال استعلام 1400/01/24 فرم مجوز نقل و انتقال خودرو 140064 اداره خرید دارایی […]

مناقصه تعمیر و بازسازی 76 دستگاه دلتاهای برج خنک کن سیکل ترکیبی – نوبت دوم ؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت مدیریت تولید برق منتظر قائم کد پارس نماد:3335395 استان:البرز شماره آگهی:نوبت دوم شماره 1400/001 تاریخ شروع :1400/01/29 تاریخ درج آگهی :1400/01/29 عنوان آگهی:مناقصه تعمیر و بازسازی 76 دستگاه دلتاهای برج خنک کن سیکل ترکیبی – نوبت دوم شرح آگهی: فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه تعمیر و بازسازی […]

مناقصه خرید 50 دستگاه المنت دلتاهای برج خنک کن سیکل ترکیبی – نوبت دوم ؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت مدیریت تولید برق منتظر قائم کد پارس نماد:3335411 استان:البرز شماره آگهی:نوبت دوم شماره 1400/002 تاریخ شروع :1400/01/29 تاریخ درج آگهی :1400/01/29 عنوان آگهی:مناقصه خرید 50 دستگاه المنت دلتاهای برج خنک کن سیکل ترکیبی – نوبت دوم شرح آگهی: فراخوان مناقصه عمومی ,مناقصه خرید 50 دستگاه المنت دلتاهای […]

مناقصه, اجرای عملیات شبکه گذاری پراکنده فولادی به طول ۶۴۱۴ متر و پلی اتیلن ……در سطح شهرستان فلاورجان؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت گاز استان اصفهان کد پارس نماد:3335475 استان:اصفهان شماره آگهی:46540072 تاریخ شروع :1400/01/29 تاریخ درج آگهی :1400/01/29 عنوان آگهی:مناقصه, اجرای عملیات شبکه گذاری پراکنده فولادی به طول ۶۴۱۴ متر و پلی اتیلن ……در سطح شهرستان فلاورجان شرح آگهی: کد فراخوان ۴۶,۵۴۰,۰۷۲ – چهل و شش میلیون و پانصد […]