مزایده فروش 112 شعیر(7 دانگ) به مساحت 675870 متر مربع و به صورت مشاعی ؟

منتشر شده در :

مزایده گزار: شعبه پنجم اجرای احکام مدنی شهرستان اراک کد پارس نماد:3437858 استان:مرکزی شماره آگهی:140026460000017315 تاریخ شروع :1400/02/22 تاریخ درج آگهی :1400/03/03 عنوان آگهی:مزایده فروش 112 شعیر(7 دانگ) به مساحت 675870 متر مربع و به صورت مشاعی شرح آگهی: مزایده،مزایده فروش 112 شعیر(7 دانگ) به مساحت 675870 متر مربع و […]

مزایده فروش سه تخته فرش 12 متری کهکشان باتراکم 2550 ؟

منتشر شده در :

مزایده گزار: شعبه اجرای احکام شورای حل اختلاف شهرستان کهگیلویه (دهدشت) کد پارس نماد:3437910 استان:کهگیلویه و بویراحمد شماره آگهی:140041460000007243 تاریخ شروع :1400/02/21 تاریخ درج آگهی :1400/03/03 عنوان آگهی:مزایده فروش سه تخته فرش 12 متری کهکشان باتراکم 2550 شرح آگهی: مزایده،مزایده فروش سه تخته فرش 12 متری کهکشان باتراکم 2550 شماره […]

مزایده فروش یک ملک به پلاک ثبتی 880-881-882 فرعی از7 1 اصلی ؟

منتشر شده در :

مزایده گزار: شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان عجب شیر کد پارس نماد:3437993 استان:آذربایجان شرقی شماره آگهی:140030460000034465 تاریخ شروع :1400/02/22 تاریخ درج آگهی :1400/03/03 عنوان آگهی:مزایده فروش یک ملک به پلاک ثبتی 880-881-882 فرعی از7 1 اصلی شرح آگهی: مزایده،مزایده فروش یک ملک به پلاک ثبتی 880-881-882 فرعی از7 […]

مزایده فروش 68 سهم از 306 سهم سهام ششدانگ؟

منتشر شده در :

مزایده گزار: شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان فسا/قدیم کد پارس نماد:3438097 استان:فارس شماره آگهی:140012460000036793 تاریخ شروع :1400/02/21 تاریخ درج آگهی :1400/03/03 عنوان آگهی:مزایده فروش 68 سهم از 306 سهم سهام ششدانگ شرح آگهی: مزایده،مزایده فروش 68 سهم از 306 سهم سهام ششدانگشماره آگهی: 140012460000036793 شماره پرونده:89C00A0CB5934B058B983B2650192F35 تاریخ صدور:1400/02/21 شعبه […]

مزایده فروش شش دانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی 65 فرعی از 108 اصلی مفروز و مجزی از 60 ؟

منتشر شده در :

مزایده گزار: اجرای احکام شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان طرقبه شاندیز کد پارس نماد:3438114 استان:خراسان رضوی شماره آگهی:140025460000040084 تاریخ شروع :1400/02/21 تاریخ درج آگهی :1400/03/03 عنوان آگهی:مزایده فروش شش دانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی 65 فرعی از 108 اصلی مفروز و مجزی از 60 شرح آگهی: مزایده،مزایده فروش […]

مزایده فروش منزل مسکونی آپارتمانی ؟

منتشر شده در :

مزایده گزار: شعبه اجرای احکام مدنی بخش کمالان کد پارس نماد:3438519 استان:گلستان شماره آگهی:140003460000039640 تاریخ شروع :1400/02/21 تاریخ درج آگهی :1400/03/03 عنوان آگهی:مزایده فروش منزل مسکونی آپارتمانی شرح آگهی: مزایده،مزایده فروش منزل مسکونی آپارتمانی شماره آگهی: 140003460000039640 شماره پرونده:8A8F3769C7954DC3B1AD5E5B5388D0C4 تاریخ صدور:1400/02/21 شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی بخش کمالان موضوع:موضوع […]

مزایده ملک آپارتمان کاربری مسکونی؟

منتشر شده در :

مزایده گزار: شعبه دوم اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید مفتح تهران کد پارس نماد:3438598 استان:تهران شماره آگهی:140068460000052624 تاریخ شروع :1400/02/21 تاریخ درج آگهی :1400/03/03 عنوان آگهی:مزایده ملک آپارتمان کاربری مسکونی شرح آگهی: مزایده ملک آپارتمان کاربری مسکونیشماره آگهی: 140068460000052624 شماره پرونده:F830C2C74C6E4D65974AFC5C4E8358B2 تاریخ صدور:1400/02/21 شعبه صادر کننده:شعبه دوم اجرای احکام […]

اصلاحیه مزایده اجاره 29 باب مغازه و غرفه؟

منتشر شده در :

مزایده گزار: سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری رشت کد پارس نماد:3440813 استان:گیلان شماره آگهی:– تاریخ شروع :1400/02/30 تاریخ درج آگهی :1400/03/03 عنوان آگهی:اصلاحیه مزایده اجاره 29 باب مغازه و غرفه شرح آگهی: اصلاحیه مزایده اجاره 29 باب مغازه و غرفهاصلاحیه آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای عمومی اجاره ۲۹ باب مغازه […]

استعلام اجاره محل تریا و بوفه بیمارستان طبق شرایط استعلام و پیش نویس قرارداد فایل پیوست. ایران کد مشابه می باشد.جهت دریافت اسناد و مدارک به دبیرخانه ؟

منتشر شده در :

مزایده گزار: بیمارستان اسلامشهر امام رضا کد پارس نماد:3429105 استان:تهران شماره آگهی:1100090319000030 تاریخ شروع :1400/02/30 تاریخ درج آگهی :1400/03/01 عنوان آگهی:استعلام اجاره محل تریا و بوفه بیمارستان طبق شرایط استعلام و پیش نویس قرارداد فایل پیوست. ایران کد مشابه می باشد.جهت دریافت اسناد و مدارک به دبیرخانه شرح آگهی: استعلام […]

مزایده، واگذاری یک قطعه زمین تجاری در شهرستان شیروان؟

منتشر شده در :

مزایده گزار: اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالی کد پارس نماد:3429621 استان:خراسان شمالی شماره آگهی:2100000037000001 تاریخ شروع :1400/02/19 تاریخ درج آگهی :1400/03/01 عنوان آگهی:مزایده، واگذاری یک قطعه زمین تجاری در شهرستان شیروان شرح آگهی: جزئیات آگهی کد مزایده گزار 37 نام دستگاه مزایده گزار شماره مال 2100000037000001 نوع […]