استعلام ایزو گام شرق؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: مرکز آموزشی درمانی نمازی کد پارس نماد:1809379 استان:– شماره آگهی:1298030686001126 تاریخ شروع :1398/05/09 تاریخ درج آگهی :1398/05/09 عنوان آگهی:استعلام ایزو گام شرق شرح آگهی: استعلام ایزو گام شرقشماره نیاز: 1298030686001126نام دستگاه خریدار:مرکز آموزشی درمانی نمازیتاریخ پایان اعتبار قیمت: 1398/05/31شرح کلی نیاز: ایزو گام شرقگروه کالا: تاسیسات و مصالح […]

استعلام میز تشریح مجازی؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد کد پارس نماد:1809388 استان:خراسان رضوی شماره آگهی:1198091173000005 تاریخ شروع :1398/05/09 تاریخ درج آگهی :1398/05/09 عنوان آگهی:استعلام میز تشریح مجازی شرح آگهی: استعلام میز تشریح مجازیشماره نیاز: 1198091173000005نام دستگاه خریدار:معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد شرح کلی نیاز: میز تشریح مجازیجهت دریافت اطلاعات […]

استعلام اجرای فنداسیون و نصب سازه سوله ایستگاه کشاورزی زرقان. شماره تماس 09177081448 مهندس علی پور ؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس کد پارس نماد:1809392 استان:فارس شماره آگهی:1198003943000024 تاریخ شروع :1398/05/09 تاریخ درج آگهی :1398/05/09 عنوان آگهی:استعلام اجرای فنداسیون و نصب سازه سوله ایستگاه کشاورزی زرقان. شماره تماس 09177081448 مهندس علی پور شرح آگهی: استعلام اجرای فنداسیون و نصب سازه […]

استعلام گزیلول دکتر مجللی(50لیتر)-موم(5کیلو)؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: بیمارستان آیت الله کاشانی کد پارس نماد:1809396 استان:– شماره آگهی:1298006012000140 تاریخ شروع :1398/05/09 تاریخ درج آگهی :1398/05/09 عنوان آگهی:استعلام گزیلول دکتر مجللی(50لیتر)-موم(5کیلو) شرح آگهی: استعلام گزیلول دکتر مجللی(50لیتر)-موم(5کیلو)شماره نیاز: 1298006012000140نام دستگاه خریدار:بیمارستان آیت الله کاشانیتاریخ پایان اعتبار قیمت: 1398/05/31شرح کلی نیاز: گزیلول دکتر مجللی(50لیتر)-موم(5کیلو)گروه کالا: دارو، پزشکی و […]

استعلام ایاب و ذهاب دانش آموزان اردوی یاران ولایت از تاریخ 10/5/98 رفت و 15/5/98 برگشت دختران و از 15/5/98 لغایت 20/5/98 هر کدام توسط 2 دستگاه اتوبوس.؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان کد پارس نماد:1809418 استان:سمنان شماره آگهی:1198003812000040 تاریخ شروع :1398/05/09 تاریخ درج آگهی :1398/05/09 عنوان آگهی:استعلام ایاب و ذهاب دانش آموزان اردوی یاران ولایت از تاریخ 10/5/98 رفت و 15/5/98 برگشت دختران و از 15/5/98 لغایت 20/5/98 هر کدام توسط 2 دستگاه […]

استعلام پاکت تهوع ؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: بیمارستان غرضی استان اصفهان کد پارس نماد:1809427 استان:– شماره آگهی:1298004601000322 تاریخ شروع :1398/05/09 تاریخ درج آگهی :1398/05/09 عنوان آگهی:استعلام پاکت تهوع شرح آگهی: استعلام پاکت تهوع شماره نیاز: 1298004601000322نام دستگاه خریدار:بیمارستان غرضی استان اصفهان تاریخ پایان اعتبار قیمت: 1398/05/15شرح کلی نیاز: پاکت تهوع گروه کالا: دارو، پزشکی و […]

استعلام **؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: مجتمع بیمارستانی امیراعلم کد پارس نماد:1809454 استان:تهران شماره آگهی:1198030465000021 تاریخ شروع :1398/05/09 تاریخ درج آگهی :1398/05/09 عنوان آگهی:استعلام ** شرح آگهی: استعلام **شماره نیاز: 1198030465000021نام دستگاه خریدار:مجتمع بیمارستانی امیراعلم شرح کلی نیاز: **جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد www.setadiran.ir مراجعه فرمایید آدرس و تلفن :تهران, […]

استعلام درخواست لوازم آزمایشگاهی؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: دانشکده پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی مشهد کد پارس نماد:1809456 استان:– شماره آگهی:1298091310000003 تاریخ شروع :1398/05/09 تاریخ درج آگهی :1398/05/09 عنوان آگهی:استعلام درخواست لوازم آزمایشگاهی شرح آگهی: استعلام درخواست لوازم آزمایشگاهیشماره نیاز: 1298091310000003نام دستگاه خریدار:دانشکده پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی مشهدتاریخ پایان اعتبار قیمت: 1398/05/20شرح کلی نیاز: درخواست […]

استعلام نگهداری امور تاسیساتی و تعمیرات شبکه در طول یک دوره چهار ماهه؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: مرکز آموزشی رفاهی فرهنگیان شهرستان کازرون استان فارس کد پارس نماد:1809464 استان:– شماره آگهی:1298090751000113 تاریخ شروع :1398/05/09 تاریخ درج آگهی :1398/05/09 عنوان آگهی:استعلام نگهداری امور تاسیساتی و تعمیرات شبکه در طول یک دوره چهار ماهه شرح آگهی: استعلام نگهداری امور تاسیساتی و تعمیرات شبکه در طول یک دوره […]

استعلام لانگ گاز 4 لایه استریل 5 پدی 16 لایه (برند سپاهان بهبود)30 کارتن پرداخت 1 ساله از تاریخ تحویل به انبار؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: بیمارستان حاج محمد اسماعیل امتیاز و فوریتهای شهید رجایی کد پارس نماد:1809466 استان:فارس شماره آگهی:1198090017000056 تاریخ شروع :1398/05/09 تاریخ درج آگهی :1398/05/09 عنوان آگهی:استعلام لانگ گاز 4 لایه استریل 5 پدی 16 لایه (برند سپاهان بهبود)30 کارتن پرداخت 1 ساله از تاریخ تحویل به انبار شرح آگهی: استعلام […]