استعلام پارچه سبز و سفید کجراه 320گرمی ویسکوز درویسکوز با آرم بیمارستان-از ایران کد مشابه استفاده شده است-سبز2000متر سفید1000متر است ؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: بیمارستان شهید دکتر فیاض بخش کد پارس نماد:2112605 استان:تهران شماره آگهی:1198091684000051 تاریخ شروع :1398/10/09 تاریخ درج آگهی :1398/10/09 عنوان آگهی:استعلام پارچه سبز و سفید کجراه 320گرمی ویسکوز درویسکوز با آرم بیمارستان-از ایران کد مشابه استفاده شده است-سبز2000متر سفید1000متر است شرح آگهی: استعلام پارچه سبز و سفید کجراه 320گرمی […]

استعلام 130 متر تخریب و جمع آوری لوله؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کد پارس نماد:2112607 استان:فارس شماره آگهی:1198060040001265 تاریخ شروع :1398/10/09 تاریخ درج آگهی :1398/10/09 عنوان آگهی:استعلام 130 متر تخریب و جمع آوری لوله شرح آگهی: استعلام 130 متر تخریب و جمع آوری لولهشماره نیاز: 1198060040001265نام دستگاه خریدار:دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی […]

استعلام دستگاه تصفیه هوا؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کد پارس نماد:2112608 استان:– شماره آگهی:1298004010000747 تاریخ شروع :1398/10/09 تاریخ درج آگهی :1398/10/09 عنوان آگهی:استعلام دستگاه تصفیه هوا شرح آگهی: استعلام دستگاه تصفیه هواشماره نیاز: 1298004010000747نام دستگاه خریدار:بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانتاریخ پایان اعتبار قیمت: 1398/11/30شرح کلی نیاز: دستگاه تصفیه هواگروه کالا: دارو، […]

استعلام رایانه pc کامل ( طبق لیست بپیوست ) , سامانه ستاد؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: اداره زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی گرمسار کد پارس نماد:2112611 استان:– شماره آگهی:1298030025000037 تاریخ شروع :1398/10/09 تاریخ درج آگهی :1398/10/09 عنوان آگهی:استعلام رایانه pc کامل ( طبق لیست بپیوست ) , سامانه ستاد شرح آگهی: استعلام رایانه pc کامل ( طبق لیست بپیوست ) , سامانه ستادشماره […]

استعلام تعداد 300 عدد رول رسید مشتری بنکیت طول 240 متری و عرض 79 میلیمتر با چاپ تبلیغات بانک مسکن – ایران کد مشابه میباشد -؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: بانک مسکن مدیریت شعب منطقه مرکز تهران کد پارس نماد:2112612 استان:تهران شماره آگهی:1198004961000046 تاریخ شروع :1398/10/09 تاریخ درج آگهی :1398/10/09 عنوان آگهی:استعلام تعداد 300 عدد رول رسید مشتری بنکیت طول 240 متری و عرض 79 میلیمتر با چاپ تبلیغات بانک مسکن – ایران کد مشابه میباشد – شرح […]

مناقصه, خرید خدمات مشاور طرح ریزی فعالیت های لازم جهت استقرار نظام مدیریت دارایی های فیزیکی شماره ۰۱۵/۹۸؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت پایانه های نفتی ایران کد پارس نماد:2112618 استان:تهران شماره آگهی:3223218 تاریخ شروع :1398/10/09 تاریخ درج آگهی :1398/10/09 عنوان آگهی:مناقصه, خرید خدمات مشاور طرح ریزی فعالیت های لازم جهت استقرار نظام مدیریت دارایی های فیزیکی شماره ۰۱۵/۹۸ شرح آگهی: کد فراخوان ۳,۲۲۳,۲۱۸ – سه میلیون و دویست و […]

استعلام برنج هندی باسماتی 1121 کیسه 10 kg ؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: دانشکده فنی و حرفه ای شهید باهنر شیراز کد پارس نماد:2112619 استان:– شماره آگهی:1298003902000013 تاریخ شروع :1398/10/09 تاریخ درج آگهی :1398/10/09 عنوان آگهی:استعلام برنج هندی باسماتی 1121 کیسه 10 kg شرح آگهی: استعلام برنج هندی باسماتی 1121 کیسه 10 kg شماره نیاز: 1298003902000013نام دستگاه خریدار:دانشکده فنی و حرفه […]

استعلام کد مشابه*ویفر پیک نیک *غیر نقدی,سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کد پارس نماد:2112626 استان:فارس شماره آگهی:1198060040001267 تاریخ شروع :1398/10/09 تاریخ درج آگهی :1398/10/09 عنوان آگهی:استعلام کد مشابه*ویفر پیک نیک *غیر نقدی,سامانه تدارکات الکترونیکی دولت شرح آگهی: استعلام کد مشابه*ویفر پیک نیک *غیر نقدی,سامانه تدارکات الکترونیکی دولت شماره نیاز: 1198060040001267 نام دستگاه […]

استعلام برنج هاشمی درجه یک؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: پست بانک استان یزد کد پارس نماد:2112632 استان:– شماره آگهی:1298003253000016 تاریخ شروع :1398/10/09 تاریخ درج آگهی :1398/10/09 عنوان آگهی:استعلام برنج هاشمی درجه یک شرح آگهی: استعلام برنج هاشمی درجه یکشماره نیاز: 1298003253000016نام دستگاه خریدار: پست بانک استان یزدتاریخ پایان اعتبار قیمت: 1398/10/12شرح کلی نیاز: برنج هاشمی درجه یکگروه […]

استعلام کد مشابه*تابلو برق دور متغیر*خرید بصورت غیر نقدی سه الی چهار ماهه*اولویت فقط با تامین کنندگان شیراز*طبق لیست پیوست*حمل بار به عهده فروشنده09174255033؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کد پارس نماد:2112633 استان:فارس شماره آگهی:1198060040001266 تاریخ شروع :1398/10/09 تاریخ درج آگهی :1398/10/09 عنوان آگهی:استعلام کد مشابه*تابلو برق دور متغیر*خرید بصورت غیر نقدی سه الی چهار ماهه*اولویت فقط با تامین کنندگان شیراز*طبق لیست پیوست*حمل بار به عهده فروشنده09174255033 شرح آگهی: استعلام […]