استعلام بهاء مرمت و بازسازی جویچه و کانیو؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شهرداری مشهد منطقه 2 کد پارس نماد:2585300 استان:خراسان رضوی شماره آگهی:2/19231 تاریخ شروع :1399/05/08 تاریخ درج آگهی :1399/05/08 عنوان آگهی: استعلام بهاء مرمت و بازسازی جویچه و کانیو شرح آگهی: شهرداری مشهد منطقه 2 تاریخ : ۱۳۹۹.۰۵.۰۷ شماره :  2/19231 – 99.4.28 استعلام توان سنجی کیفی: ندارد موضوع […]

تجدید استعلام بهاء بازسازی پیاده رو ویژه توانیابان ؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شهرداری مشهد منطقه 2 کد پارس نماد:2585321 استان:خراسان رضوی شماره آگهی:2/16964/2 تاریخ شروع :1399/05/08 تاریخ درج آگهی :1399/05/08 عنوان آگهی:تجدید استعلام بهاء بازسازی پیاده رو ویژه توانیابان شرح آگهی: تجدید استعلام , تجدید استعلام بهاء بازسازی پیاده رو ویژه توانیابان شهرداری مشهد منطقه 2 شماره :  2/16964/2 -99/4/16 […]

اصلاحیه مناقصه واگذاری امور مربوط به تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذا، CMMS؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران کد پارس نماد:2585395 استان:مازندران شماره آگهی:شماره 99/م/10 تاریخ شروع :1399/05/08 تاریخ درج آگهی :1399/05/08 عنوان آگهی:اصلاحیه مناقصه واگذاری امور مربوط به تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذا، CMMS شرح آگهی: اصلاحیه مناقصه ، اصلاحیه مناقصه واگذاری امور مربوط به […]

استعلام بهاء مرمت پیاده روهای سطح منطقه 2؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شهرداری مشهد منطقه 2 کد پارس نماد:2585410 استان:خراسان رضوی شماره آگهی:– تاریخ شروع :1399/05/08 تاریخ درج آگهی :1399/05/08 عنوان آگهی: استعلام بهاء مرمت پیاده روهای سطح منطقه 2 شرح آگهی: استعلام بهاء ، استعلام بهاء مرمت پیاده روهای سطح منطقه 2شهرداری مشهد منطقه 2 ؟ تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ […]

مناقصه جدول گذاری و تهیه و اجرای آسفالت… ؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت شهرکهای صنعتی استان آذربایجان شرقی کد پارس نماد:2585515 استان:آذربایجان شرقی شماره آگهی:– تاریخ شروع :1399/05/08 تاریخ درج آگهی :1399/05/08 عنوان آگهی:مناقصه جدول گذاری و تهیه و اجرای آسفالت… شرح آگهی: مناقصه ، مناقصه جدول گذاری و تهیه و اجرای آسفالت… آگهی مناقصه ؟  شرکت شهرکهای صنعتی استان […]

استعلام بازسازی خیابانهای خاکی معبر سواره رو؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: منطقه 12 شهرداری مشهد کد پارس نماد:2585560 استان:خراسان رضوی شماره آگهی:23 تاریخ شروع :1399/05/08 تاریخ درج آگهی :1399/05/08 عنوان آگهی:استعلام بازسازی خیابانهای خاکی معبر سواره رو شرح آگهی: استعلام, استعلام بازسازی خیابانهای خاکی معبر سواره رو شهرداری مشهد منطقه 12     تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۰۷     شماره […]

استعلام لوازم برقی ؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب قم کد پارس نماد:2585647 استان:قم شماره آگهی:– تاریخ شروع :1399/05/08 تاریخ درج آگهی :1399/05/08 عنوان آگهی:استعلام لوازم برقی شرح آگهی: استعلام،استعلام لوازم برقی لوازم برقی  تاریخ درج در سایت: 99.3.12 تاریخ شروع: 99.3.12 تاریخ پایان: 99.5.9 شرکت آب و فاضلاب قم  آدرس و تلفن […]

استعلام REPAIR REFORMED GAS WASTE HEAT BOILER E – 2006 ؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت پتروشیمی خارک کد پارس نماد:2585754 استان:بوشهر شماره آگهی:KPC-60-971010 تاریخ شروع :1399/05/08 تاریخ درج آگهی :1399/05/08 عنوان آگهی:استعلام REPAIR REFORMED GAS WASTE HEAT BOILER E – 2006 شرح آگهی: استعلام, استعلام REPAIR REFORMED GAS WASTE HEAT BOILER E – 2006 KPC-60-971010 شرکت پتروشیمی خارک REPAIR REFORMED GAS WASTE […]

استعلام، کارت لودسل؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت فولاد خوزستان کد پارس نماد:2586298 استان:خوزستان شماره آگهی:52414771 تاریخ شروع :1399/05/09 تاریخ درج آگهی :1399/05/09 عنوان آگهی:استعلام، کارت لودسل شرح آگهی: www.ksc.irشرکت فولاد خوزستان شماره استعلام موضوع تعداد اقلام واحد خرید نوع استعلام آخرین مهلت شرکت در استعلام کارشناس استعلام ایمیل 52414771 کارت لودسل 5 خرید تجهیزات […]

مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تخریب و حمل نخاله ساختمانی؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: اداره آموزش و پرورش شهرستان فارسان کد پارس نماد:2586373 استان: شماره آگهی:2099004463000002 تاریخ شروع :1399/05/09 تاریخ درج آگهی :1399/05/09 عنوان آگهی:مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تخریب و حمل نخاله ساختمانی شرح آگهی: جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد مراجعه نمایید. شماره فراخوان عنوان فراخوان […]