استعلام اجاره مکان دستگاه کپی به متراژ2.4در1.4به نشانی شعبه 15تامین اجتماعی طبق لیست پیوست بمدت یکسال تلفن تماس 66620904؟

منتشر شده در :

مزایده گزار: سازمان تامین اجتماعی شعبه 15 تهران کد پارس نماد:2823165 استان:تهران شماره آگهی:1199090462000033 تاریخ شروع :1399/08/06 تاریخ درج آگهی :1399/08/06 عنوان آگهی:استعلام اجاره مکان دستگاه کپی به متراژ2.4در1.4به نشانی شعبه 15تامین اجتماعی طبق لیست پیوست بمدت یکسال تلفن تماس 66620904 شرح آگهی: استعلام اجاره مکان دستگاه کپی به متراژ2.4در1.4به […]

استعلام، فیلتر؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت فولاد خوزستان کد پارس نماد:2830221 استان:خوزستان شماره آگهی:52423918 تاریخ شروع :1399/08/08 تاریخ درج آگهی :1399/08/08 عنوان آگهی:استعلام، فیلتر شرح آگهی: www.ksc.irشرکت فولاد خوزستان شماره استعلام موضوع تعداد اقلام واحد خرید نوع استعلام آخرین مهلت شرکت در استعلام کارشناس استعلام ایمیل 52423918 فیلتر 1 خرید تجهیزات وقطعات یدکی […]

استعلام، سولونوئید ولو؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت فولاد خوزستان کد پارس نماد:2830223 استان:خوزستان شماره آگهی:52423919 تاریخ شروع :1399/08/08 تاریخ درج آگهی :1399/08/08 عنوان آگهی:استعلام، سولونوئید ولو شرح آگهی: www.ksc.irشرکت فولاد خوزستان شماره استعلام موضوع تعداد اقلام واحد خرید نوع استعلام آخرین مهلت شرکت در استعلام کارشناس استعلام ایمیل 52423919 سولونوئید ولو 2 خرید تجهیزات […]

استعلام، دماسنج؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت فولاد خوزستان کد پارس نماد:2830224 استان:خوزستان شماره آگهی:52423920 تاریخ شروع :1399/08/08 تاریخ درج آگهی :1399/08/08 عنوان آگهی:استعلام، دماسنج شرح آگهی: www.ksc.irشرکت فولاد خوزستان شماره استعلام موضوع تعداد اقلام واحد خرید نوع استعلام آخرین مهلت شرکت در استعلام کارشناس استعلام ایمیل 52423920 دماسنج 1 خرید تجهیزات وقطعات یدکی […]

استعلام، ماشینها وتجهیزات اداری وکامپیوتری واجزاءآنها؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت فولاد خوزستان کد پارس نماد:2830247 استان:خوزستان شماره آگهی:52424047 تاریخ شروع :1399/08/08 تاریخ درج آگهی :1399/08/08 عنوان آگهی:استعلام، ماشینها وتجهیزات اداری وکامپیوتری واجزاءآنها شرح آگهی: www.ksc.irشرکت فولاد خوزستان شماره استعلام موضوع تعداد اقلام واحد خرید نوع استعلام آخرین مهلت شرکت در استعلام کارشناس استعلام ایمیل 52424047 ماشینها وتجهیزات […]

مناقصه قسمتی از احداث پروژه درمانگاه تخصصی -مرحله دوم ؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: بیمارستان پیامبر رحمت (ص) سنندج (524 منطقه ای ارتش) کد پارس نماد:2830253 استان:کردستان شماره آگهی:مرحله دوم تاریخ شروع :1399/08/08 تاریخ درج آگهی :1399/08/08 عنوان آگهی:مناقصه قسمتی از احداث پروژه درمانگاه تخصصی -مرحله دوم شرح آگهی: مناقصه , مناقصه قسمتی از احداث پروژه درمانگاه تخصصی آگهی مناقصه عمومی مرحله […]

استعلام، ملزومات ونوشت افزار اداری وشوینده ها ولباس وک؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت فولاد خوزستان کد پارس نماد:2830286 استان:خوزستان شماره آگهی:52424211 تاریخ شروع :1399/08/08 تاریخ درج آگهی :1399/08/08 عنوان آگهی:استعلام، ملزومات ونوشت افزار اداری وشوینده ها ولباس وک شرح آگهی: www.ksc.irشرکت فولاد خوزستان شماره استعلام موضوع تعداد اقلام واحد خرید نوع استعلام آخرین مهلت شرکت در استعلام کارشناس استعلام ایمیل […]

استعلام، اندازه گیری کننده ها،نشان دهنده ها،ثباتها،تجه؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت فولاد خوزستان کد پارس نماد:2830303 استان:خوزستان شماره آگهی:52424263 تاریخ شروع :1399/08/08 تاریخ درج آگهی :1399/08/08 عنوان آگهی:استعلام، اندازه گیری کننده ها،نشان دهنده ها،ثباتها،تجه شرح آگهی: www.ksc.irشرکت فولاد خوزستان شماره استعلام موضوع تعداد اقلام واحد خرید نوع استعلام آخرین مهلت شرکت در استعلام کارشناس استعلام ایمیل 52424263 اندازه […]

استعلام، سلف الاین به همراه پین **اضطراری**؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت فولاد خوزستان کد پارس نماد:2830311 استان:خوزستان شماره آگهی:52424324 تاریخ شروع :1399/08/08 تاریخ درج آگهی :1399/08/08 عنوان آگهی:استعلام، سلف الاین به همراه پین **اضطراری** شرح آگهی: www.ksc.irشرکت فولاد خوزستان شماره استعلام موضوع تعداد اقلام واحد خرید نوع استعلام آخرین مهلت شرکت در استعلام کارشناس استعلام ایمیل 52424324 سلف […]

استعلام، صنایع فلزی **فوق اضطراری**؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت فولاد خوزستان کد پارس نماد:2830313 استان:خوزستان شماره آگهی:52424325 تاریخ شروع :1399/08/08 تاریخ درج آگهی :1399/08/08 عنوان آگهی:استعلام، صنایع فلزی **فوق اضطراری** شرح آگهی: www.ksc.irشرکت فولاد خوزستان شماره استعلام موضوع تعداد اقلام واحد خرید نوع استعلام آخرین مهلت شرکت در استعلام کارشناس استعلام ایمیل 52424325 صنایع فلزی **فوق […]