فراخوان شرکت در پروژه های سرمایه گذاری مشارکتی شهرداری – نوبت دوم؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شهرداری الوند کد پارس نماد:3021953 استان:قزوین شماره آگهی:نوبت دوم تاریخ شروع :1399/10/10 تاریخ درج آگهی :1399/10/10 عنوان آگهی:فراخوان شرکت در پروژه های سرمایه گذاری مشارکتی شهرداری – نوبت دوم شرح آگهی: فراخوان ,فراخوان شرکت در پروژه های سرمایه گذاری مشارکتی شهرداری – نوبت دوم فراخوان شرکت در پروژه […]

مناقصه, مناقصه برقرسانی و انتقال نیرو به شبکه های توزیع در شهرستان اقلید؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت توزیع نیروی برق استان فارس کد پارس نماد:3022090 استان:فارس شماره آگهی:34045220 تاریخ شروع :1399/10/10 تاریخ درج آگهی :1399/10/10 عنوان آگهی:مناقصه, مناقصه برقرسانی و انتقال نیرو به شبکه های توزیع در شهرستان اقلید شرح آگهی: کد فراخوان ۳۴,۰۴۵,۲۲۰ – سی و چهار میلیون و چهل و پنج هزار […]

مناقصه, تجدید مناقصه پروژه زیرسازی ، جدول گذاری ، رفوژ ، دال گذاری ، ساب بیس ، بیس و آسفالت و احداث پل شهرک؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران کد پارس نماد:3022302 استان:فارس شماره آگهی:33553755 تاریخ شروع :1399/10/10 تاریخ درج آگهی :1399/10/10 عنوان آگهی:مناقصه, تجدید مناقصه پروژه زیرسازی ، جدول گذاری ، رفوژ ، دال گذاری ، ساب بیس ، بیس و آسفالت و احداث پل […]

مناقصه, اجرای شبکه داخلی گاز شهرک صنعتی زاگرس؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران کد پارس نماد:3022341 استان:کرمانشاه شماره آگهی:32740648 تاریخ شروع :1399/10/10 تاریخ درج آگهی :1399/10/10 عنوان آگهی:مناقصه, اجرای شبکه داخلی گاز شهرک صنعتی زاگرس شرح آگهی: کد فراخوان ۳۲,۷۴۰,۶۴۸ – سی و دو میلیون و هفتصد و چهل هزار […]

مناقصه, پکیج حجمی تعمیرات و ساخت و نصب ۱۸۰ عدد علمک و ۳۰۰ عدد کنتور و رگلاتور و ۱۵۰۰ متر شبکه حفره خالی شهرس؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت گاز استان مازندران کد پارس نماد:3022396 استان:مازندران شماره آگهی:33737109 تاریخ شروع :1399/10/10 تاریخ درج آگهی :1399/10/10 عنوان آگهی:مناقصه, پکیج حجمی تعمیرات و ساخت و نصب ۱۸۰ عدد علمک و ۳۰۰ عدد کنتور و رگلاتور و ۱۵۰۰ متر شبکه حفره خالی شهرس شرح آگهی: کد فراخوان ۳۳,۷۳۷,۱۰۹ – […]

مناقصه, تجدید مناقصه پروژه خاکبرداری ، زیرسازی ، تک لبه ، جدول گذاری ، روسازی و آسفالت شهرک صنعتی سنگ نی ریز؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران کد پارس نماد:3022438 استان:فارس شماره آگهی:33553561 تاریخ شروع :1399/10/10 تاریخ درج آگهی :1399/10/10 عنوان آگهی:مناقصه, تجدید مناقصه پروژه خاکبرداری ، زیرسازی ، تک لبه ، جدول گذاری ، روسازی و آسفالت شهرک صنعتی سنگ نی ریز شرح […]

مناقصه, عملیات تکمیلی ، تامین و نصب تجهیزات الکترومکانیکال تصفیه خانه فاضلاب منطقه ویژه اقتصادی لرستان (ازنا؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران کد پارس نماد:3022569 استان:لرستان شماره آگهی:33551179 تاریخ شروع :1399/10/10 تاریخ درج آگهی :1399/10/10 عنوان آگهی:مناقصه, عملیات تکمیلی ، تامین و نصب تجهیزات الکترومکانیکال تصفیه خانه فاضلاب منطقه ویژه اقتصادی لرستان (ازنا شرح آگهی: کد فراخوان ۳۳,۵۵۱,۱۷۹ – […]

مناقصه, اجرای کانال هدایت آبهای سطحی و جدول گذاری شهرک های صنعتی خرم آباد ۲ و ۳؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران کد پارس نماد:3022673 استان:– شماره آگهی:33550352 تاریخ شروع :1399/10/10 تاریخ درج آگهی :1399/10/10 عنوان آگهی:مناقصه, اجرای کانال هدایت آبهای سطحی و جدول گذاری شهرک های صنعتی خرم آباد ۲ و ۳ شرح آگهی: کد فراخوان ۳۳,۵۵۰,۳۵۲ – […]

مناقصه احداث پل عابر پیاده خیابان – 99.10.10؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شهرداری نوشهر کد پارس نماد:3023268 استان:مازندران شماره آگهی:– تاریخ شروع :1399/10/10 تاریخ درج آگهی :1399/10/10 عنوان آگهی:مناقصه احداث پل عابر پیاده خیابان – 99.10.10 شرح آگهی: مناقصه, مناقصه احداث پل عابر پیاده خیابان-99.10.10آگهی مناقصه عمومی ؟ شهرداری نوشهر درنظردارد نسبت به احداث پل عابر پیاده خیابان فردوسی جنوبی […]

مناقصه خرید تجهیزات بازرسی و امنیتی؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت توربین های گازی صنعتی خاورمیانه کد پارس نماد:3023467 استان:– شماره آگهی:– تاریخ شروع :1399/10/10 تاریخ درج آگهی :1399/10/10 عنوان آگهی:مناقصه خرید تجهیزات بازرسی و امنیتی شرح آگهی: مناقصه ، مناقصه خرید تجهیزات بازرسی و امنیتیآگهی مناقصه عمومی ؟ موضوع : خرید تجهیزات بازرسی و امنیتی توربین های […]