استعلام، کیو اس دی؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت فولاد خوزستان کد پارس نماد:3285156 استان:خوزستان شماره آگهی:52430534 تاریخ شروع :1400/01/10 تاریخ درج آگهی :1400/01/10 عنوان آگهی:استعلام، کیو اس دی شرح آگهی: www.ksc.irشرکت فولاد خوزستان شماره استعلام موضوع تعداد اقلام واحد خرید نوع استعلام آخرین مهلت شرکت در استعلام کارشناس استعلام ایمیل 52430534 کیو اس دی 1 […]

استعلام، سیستم های توزین؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت فولاد خوزستان کد پارس نماد:3285157 استان:خوزستان شماره آگهی:52430552 تاریخ شروع :1400/01/10 تاریخ درج آگهی :1400/01/10 عنوان آگهی:استعلام، سیستم های توزین شرح آگهی: www.ksc.irشرکت فولاد خوزستان شماره استعلام موضوع تعداد اقلام واحد خرید نوع استعلام آخرین مهلت شرکت در استعلام کارشناس استعلام ایمیل 52430552 سیستم های توزین 1 […]

استعلام، کنترل کننده ها وتجهیزات جانبی؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت فولاد خوزستان کد پارس نماد:3285158 استان:خوزستان شماره آگهی:52430553 تاریخ شروع :1400/01/10 تاریخ درج آگهی :1400/01/10 عنوان آگهی:استعلام، کنترل کننده ها وتجهیزات جانبی شرح آگهی: www.ksc.irشرکت فولاد خوزستان شماره استعلام موضوع تعداد اقلام واحد خرید نوع استعلام آخرین مهلت شرکت در استعلام کارشناس استعلام ایمیل 52430553 کنترل کننده […]

استعلام، راک کامل ویل باکت ریکلیمر چینی/شاخکها MO40؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت فولاد خوزستان کد پارس نماد:3285166 استان:خوزستان شماره آگهی:52430605 تاریخ شروع :1400/01/10 تاریخ درج آگهی :1400/01/10 عنوان آگهی:استعلام، راک کامل ویل باکت ریکلیمر چینی/شاخکها MO40 شرح آگهی: www.ksc.irشرکت فولاد خوزستان شماره استعلام موضوع تعداد اقلام واحد خرید نوع استعلام آخرین مهلت شرکت در استعلام کارشناس استعلام ایمیل 52430605 […]

استعلام، داکت مکش غبارگیرآسیاب هاقسمت18 ازهاردوکس 500؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت فولاد خوزستان کد پارس نماد:3285167 استان:خوزستان شماره آگهی:52430607 تاریخ شروع :1400/01/10 تاریخ درج آگهی :1400/01/10 عنوان آگهی:استعلام، داکت مکش غبارگیرآسیاب هاقسمت18 ازهاردوکس 500 شرح آگهی: www.ksc.irشرکت فولاد خوزستان شماره استعلام موضوع تعداد اقلام واحد خرید نوع استعلام آخرین مهلت شرکت در استعلام کارشناس استعلام ایمیل 52430607 داکت […]

استعلام، انکر قطر 8mm متریال SUS 310؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت فولاد خوزستان کد پارس نماد:3285168 استان:خوزستان شماره آگهی:52430608 تاریخ شروع :1400/01/10 تاریخ درج آگهی :1400/01/10 عنوان آگهی:استعلام، انکر قطر 8mm متریال SUS 310 شرح آگهی: www.ksc.irشرکت فولاد خوزستان شماره استعلام موضوع تعداد اقلام واحد خرید نوع استعلام آخرین مهلت شرکت در استعلام کارشناس استعلام ایمیل 52430608 انکر […]

استعلام، هود فن متریال ST52 باپوشش گالوانیزه گرم؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت فولاد خوزستان کد پارس نماد:3285170 استان:خوزستان شماره آگهی:52430611 تاریخ شروع :1400/01/10 تاریخ درج آگهی :1400/01/10 عنوان آگهی:استعلام، هود فن متریال ST52 باپوشش گالوانیزه گرم شرح آگهی: www.ksc.irشرکت فولاد خوزستان شماره استعلام موضوع تعداد اقلام واحد خرید نوع استعلام آخرین مهلت شرکت در استعلام کارشناس استعلام ایمیل 52430611 […]

استعلام، ماشینها وتجهیزات اداری وکامپیوتری واجزاءآنها؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت فولاد خوزستان کد پارس نماد:3285182 استان:خوزستان شماره آگهی:52430809 تاریخ شروع :1400/01/10 تاریخ درج آگهی :1400/01/10 عنوان آگهی:استعلام، ماشینها وتجهیزات اداری وکامپیوتری واجزاءآنها شرح آگهی: www.ksc.irشرکت فولاد خوزستان شماره استعلام موضوع تعداد اقلام واحد خرید نوع استعلام آخرین مهلت شرکت در استعلام کارشناس استعلام ایمیل 52430809 ماشینها وتجهیزات […]

استعلام، درزبندهاوعایقها؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت فولاد خوزستان کد پارس نماد:3285184 استان:خوزستان شماره آگهی:52430810 تاریخ شروع :1400/01/10 تاریخ درج آگهی :1400/01/10 عنوان آگهی:استعلام، درزبندهاوعایقها شرح آگهی: www.ksc.irشرکت فولاد خوزستان شماره استعلام موضوع تعداد اقلام واحد خرید نوع استعلام آخرین مهلت شرکت در استعلام کارشناس استعلام ایمیل 52430810 درزبندهاوعایقها 1 خرید مواد مصرفی و […]

مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خودروی استیجاری به شرکت خدماتی؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: اداره کل دامپزشکی استان گلستان کد پارس نماد:3285392 استان:گلستان شماره آگهی:2000000205000001 تاریخ شروع :1400/01/10 تاریخ درج آگهی :1400/01/11 عنوان آگهی:مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خودروی استیجاری به شرکت خدماتی شرح آگهی: جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد مراجعه نمایید. شماره فراخوان عنوان فراخوان […]