کد پارس نماد:3437812
استان:مرکزی
شماره آگهی:140026460000016886
تاریخ شروع :1400/02/21
تاریخ درج آگهی :1400/03/03
عنوان آگهی:مزایده فروش شش دانگ پلاک ثبتی 7،1،3،5 فرعی از 874 اصلی
شرح آگهی:

مزایده،مزایده فروش شش دانگ پلاک ثبتی 7،1،3،5 فرعی از 874 اصلی
شماره آگهی: 140026460000016886
شماره پرونده:1C17951EACEA4BC68EE4F0EBC7177FF1

تاریخ صدور:1400/02/21

شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمین

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:

بسمه تعالی

آگهی مزایده نوبت اول (اموال غیرمنقول)

براساس مواد 137و 138 و 139 از قانون اجرای احکام مدنی

در تاریخ 1400/03/03 مزایده فروش مورد ذیل در دفترشعبه اول اجرای احکام دادگستری خمین راس ساعت 9 صبح روز دوشنبه به قیمت پایه جمعاً 54/930/000/000 ریال برگزار خواهد شده و اموال به فردی که بالاترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد متقاضیان می توانند تا 5 روز قبل از مزایده از اموال باهماهنگی بازدید نمایند ضمنا مزایده راس ساعت اعلام شده بدون تاخیر انجام می شود و خریداران باید همان ساعت در محل برگزاری حاضر و حداقل 10 درصد قیمت پیشنهادی خود را در صورت برنده شدن به حساب سپرده دادگستری نزد بانکی ملی واریز نمایند.ضمناً افراد برای شرکت در مزایده ابتدا باید به سامانه نوبت دهی در سایت www.adliran.ir یا اپلیکیشن عدالت همراه مراجعه و نسبت به اخذ نوبت برای تاریخ مزایده اقدام نمایند. 

*مورد مزایده*

شش دانگ پلاک ثبتی 7،1،3،5 فرعی از 874 اصلی بخش یک خمین به نشانی خمین بلوارجانبازان (بلوار منتظری جنوبی) روبروی خانه کارگر که دارای مساحت 1121.02 مترمربع بوده که در صورت عقب نشینی میزان باقیمانده از عرصه 921.20 مترمربع اعلام گردیده است. پلاک مذکور در حال حاضر بصورت زمین و فاقد اعیانی می باشد. با توجه به توضیحات یادشده،موقعیت مکانی وقرارگیری زمین ، نوع کاربری ، مساحت و ابعاد ، مشاعی بودن آن در صورت صحت و اعتبار اسناد و مدارک ارائه شده از سوی نماینده مالکین، عدم منع قانونی در نقل وانتقال رسمی ، نداشتن معارض ، بدون در نظر گرفتن دیون احتمالی و موانع قانونی و با در نظر گرفتن جمیع عوامل ، در حال حاضر ارزش پایه زمین موصوف به متراژ اعلامی 1121.02 متر مربع جمعاً مبلغ 54.930.000.000 (پنجاه وچهار میلیارد ونهصدوسی میلیون ریال) معادل پنج میلیارد و چهارصد و نود و سه میلیون تومان ارزیابی و به عنوان قیمت پایه مزایده تعیین شده است.

شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمین

آدرس و تلفن :مرکزی
منبع آگهی :سایت 1400.3.3
تصویر آگهی :مزایده،مزایده فروش شش دانگ پلاک ثبتی 7،1،3،5 فرعی از 874 اصلی
ذخیره تصویر آگهی :جهت دانلود تصویر آگهی مزایده مزایده،مزایده فروش شش دانگ پلاک ثبتی 7،1،3،5 فرعی از 874 اصلی شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمین کلیک کنید.

برای شرکت در مناقصه حتما از تصویر آگهی در سایت پارس نماد داده ها استفاده نمایید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *