کد پارس نماد:3434294
استان:گلستان
شماره آگهی:140003460000039639
تاریخ شروع :1400/02/21
تاریخ درج آگهی :1400/03/02
عنوان آگهی:مزایده فروش منزل مسکونی آپارتمانی
شرح آگهی:

مزایده،مزایده فروش منزل مسکونی آپارتمانی
شماره آگهی: 140003460000039639
شماره پرونده:29FA25A4EFC64EEA80E78D4C7BFF9776

تاریخ صدور:1400/02/21

شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی بخش کمالان

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:

(آگهی مزایده نوبت اول )

در پرونده کلاسه 9900168 و 9900212  مدنی این دادگاه محکوم علیه آقای ابراهیم سرگزی فرزند مرحوم علی و امیر علی و امیر حسین سرگزی فرزندان اسماعیل و خانم زهرا سادات میر محکوم اند به پرداخت مهریه به تعداد 56 سکه تمام بهار آزادی از محل ماترک مورثشان مرحوم اسماعیل سرگزی  در حق  محکوم له خانم  فرزانه نوری فرزند غلامرضا با وکالت   آقای حسن احمدی اینک با توجه به انجام تشریفات قانونی از طریق مزایده حضوری بشرح ذیل بفروش می رسد.

                                  توصیف اجمالی مورد مزایده:

1-  منزل مسکونی آپارتمانی  واقع در فاضل آباد رحمت اباد  آپارتمانهای مسکونی مسکن مهر  بصورت دو خوابه  هال و پذیرایی و آشپزخانه اپن سرویس بهداشتی تراس در ضلع جنوب ملک ، حیاط ، راه پله دسترس از داخل حیاط به طبقه اول در ب ضد سرقت بلوک 90 طبقه اول واحد شماره 90 محدوده پلاک ثبتی 279 فرعی از 24 اصلی بخش 6  فاقد وام بانکی فاقد سند ملکی رسمی مجزا  به مساحت تقریبی 76/67 متر مربع دارای اسکلت بتون آرمه و کف حیاط موزاییک دارای شومینه  دارای امتیازات منصوبه (آب برق گاز) و ارزش کل عرصه و اعیان به مبلغ  سه میلیارد و پانصد و بیست میلیون ریال ارزیابی شده است.

                                  زمان ومکان وشرایط مزایده

1- مزایده ازمبلغ کارشناسی به شرح فوق شروع خواهدشد.

2- مزایده در روز  دوشنبه مورخه1400/3/3 ازساعت  9 الی9/30  صبح در دفتر اجرای احکام مدنی کمالان میباشد

3- متقاضیان می توانند تا پنج روز قبل از شروع مزایده از املاک بازدید نمایند و در روز مزایده در جلسه مزایده شرکت کنند .

4- برنده مزایده کسی خواهد بود که بیشترین مبلغ را پیشنهاد دهد و 10% مبلغ پیشنهادی را به حساب سپرده دادگاه بلافاصله واریز و الباقی آنرا ظرف یک ماه تودیع نماید در غیر اینصورت مبلغ واریزی پس از کسرهزینه های مربوطه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد.

5- کلیه هزینه های مربوط به نقل و انتقال ملک بر عهده برنده مزایده می باشد.

6-درصورت انجام مزایده وعدم تایید صحت مزایده برگزارشده این اجراء هیچ گونه مسئولیتی درقبال مزایده وبرنده آن ندارد    

آدرس و تلفن :گلستان
منبع آگهی :سایت 1400.3.2
تصویر آگهی :مزایده،مزایده فروش منزل مسکونی آپارتمانی
ذخیره تصویر آگهی :جهت دانلود تصویر آگهی مزایده مزایده،مزایده فروش منزل مسکونی آپارتمانی شعبه اجرای احکام مدنی بخش کمالان کلیک کنید.

برای شرکت در مناقصه حتما از تصویر آگهی در سایت پارس نماد داده ها استفاده نمایید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *