کد پارس نماد:3434282
استان:آذربایجان شرقی
شماره آگهی:140030460000033699
تاریخ شروع :1400/02/21
تاریخ درج آگهی :1400/03/02
عنوان آگهی:مزایده فروش ملک
شرح آگهی:

مزایده،مزایده فروش ملک
شماره آگهی: 140030460000033699
شماره پرونده:18BB5911628246958B27B00E29EF9E52

تاریخ صدور:1400/02/21

شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی شهرستان خداآفرین

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:

آگهی مزایده فروش اموال غیر منقول(بار اول)

بموجب نیابت صادره از شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان تبریز به کلاسه 980981 محکوم علیه هوشیار صفری فرزند حسین محکوم هستند به پرداخت مبلغ 380000000 ریال درحق محکوم له بهروز رهبر فرزند تیمور و پرداخت 19000000 ریال از بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت محکومیت قطعی دارد که در راستای استیفای حقوق محکوم له از اموال غیرمنقول محکوم علیه یک قطعه زمینی زراعی واقع در روستای کوسالار با حدود اربعه عرفی و خود اظهاری تعرفه شده توسط حافظ اموال ، شمالا ملک تحت تصرفی آلجی صفری ، جنوبا ملک تحت تصرف قربان ترغازی، شرقا ملک تحت تصرفی جواد صفری و غربا نیز محدود به راه بین مزراع و با مختصات جهانی وسط ملک ( 693428-4340210) که با دستگاه جی پی اس مساحی که حدودا به مساحت دو هکتار می باشد. با عنایت به شرایط و موقعیت مکانی ملک و با در نظر گرفتن بافت خاک میزان حاصلخیزی ، شیب زمین و سایر پارامتر های فنی موثر درقیمت گذاری ، ارزش کل ملک موصوف مورد بررسی که حدودا دو هکتار بوده به مبلغ 900.000.000 ریال بحروف نهصد میلیون ریال از سوی کارشناس ارزیابی شده است . بدینوسیله از طریق این آگهی بفروش میرسد که بنابراین با استناد به ماده 117 قانون اجرای احکام مدنی محل فروش شهر خمارلو دادگستری شهرستان خداآفرین واحداجرای احکام مدنی وتاریخ فروش روز دوشنبه 1400/03/03 که مزایده از ساعت 10شروع وتا 11ساعت تعیین می گردد. قیمت مبنا از بهای ارزیابی شده قطعه بشرح مذکور شروع وبه کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته میشود ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت که نامبرده مکلف است چک تضمین شده در وجه اجرای احکام مدنی دادگستری خداافرین و یا شماره حساب 2171290571001 – شناسه واریز 12345678900001152 در وجه خرانه معین استان دادگستری شهرستان خداآفرین واریز و فیش آن را به همراه درخواست خود ارایه نمایدونسبت به پرداخت مابقی ثمن حداکثر در مدت یک ماه اقدام نماید در غیر اینصورت 10 درصد اولیه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد طالبین در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد به این اجرا مراجعه تا ترتیب و راهنمایی لازم جهت بازدید آن از مورد مزایده داده شود.

دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خداآفرین – میرزاده

آدرس و تلفن :آذربایجان شرقی
منبع آگهی :سایت 1400.3.2
تصویر آگهی :مزایده،مزایده فروش ملک
ذخیره تصویر آگهی :جهت دانلود تصویر آگهی مزایده مزایده،مزایده فروش ملک شعبه اجرای احکام مدنی شهرستان خداآفرین کلیک کنید.

برای شرکت در مناقصه حتما از تصویر آگهی در سایت پارس نماد داده ها استفاده نمایید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *