کد پارس نماد:3434185
استان:تهران
شماره آگهی:140091460000071351
تاریخ شروع :1400/02/20
تاریخ درج آگهی :1400/03/02
عنوان آگهی:مزایده فروش خودرو میتسوبیشی تیپ گالانت مدل 99
شرح آگهی:

مزایده،مزایده فروش خودرو میتسوبیشی تیپ گالانت مدل 99
شماره آگهی: 140091460000071351
شماره پرونده:86893DF393EC4EB1B283F3F523A0BF09

تاریخ صدور:1400/02/20

شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مجتمع شماره سه شورای حل اختلاف شهر تهران

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:

«آگهی مزایده اموال منقول»

به

موجب اجراییه صادره از شعبه 105مجتمع شماره 3 شورای حل اختلاف تهران  موضوع پرونده اجرایی کلاسه98/839/ح

ش3 اجرای احکام مجتمع شماره 3 شورای حل اختلاف تهران له مسعود یدالهی  علیه محمد حاتمی خراسانی  محکوم به به پرداخت مبلغ 112/409/000  ریال در حق محکومٌ له و پرداخت5/600/000  ریال بابت نیم عشر هزینه اجرایی محکوم است، علی هذا محکومٌ له جهت وصول محکومٌ به اموال منقول متعلق به محکومٌ علیها را به شرح ذیل توصیف و ارزیابی گردیده است:

خودرو شماره انتظامی ایران 11- 23 س 468 میتسوبیشی تیپ گالانت مدل 99 که میزان 450/000/000 ریال ارزیابی  گردیده و  دستمزد کارشناسی طی فیش واریزی به حساب کانون کارشناسان رسمی دادگستری دریافت گردید.مزایده روز  دوشنبه  مورخ 1400/03/03  از ساعت 15:00 الی 1530 در آدرس تهران – خیابان شریعتی – پایین تر از میرداماد – میدان شهید احمدی روشن (کتابی سابق) – کوچه شهید داود گل نبی – پلاک 34 – اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف مجتمع شماره 3 تهران برگزار و اموال فوق از طریق مزایده بفروش میرسد و از قیمت پایه کارشناسی  شروع و به هر شخصی حقیقی یا حقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد قیمت خرید فی المجلس به صورت نقد از خریدار اخذ و الباقی ظرف حداکثر یک ماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی اموال به برنده مزایده تملیک خواهد گردید. در صورتی که خریدار در مهلت مقرر بقیه وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد.ضمناً کلیه هزینههای انتقال مورد مزایده بر عهده خریدار میباشد همراه داشتن کارت ملی جهت شرکت در مزایده الزامی است. اجرای احکام مدنی و شورای حل اختلاف منطقه 3 تهران

آدرس و تلفن :تهران
منبع آگهی :سایت 1400.3.2
تصویر آگهی :مزایده،مزایده فروش خودرو میتسوبیشی تیپ گالانت مدل 99

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *