استعلام استند نواری استیل یک میل ضد زنگ بند قرمز بهمراه چاپ لوگوی فرودگاه بهمراه 50 درصد اضافه بست دیواری تسمه استند ؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: اداره کل فرودگاه بین المللی مهرآباد کد پارس نماد:2112491 استان:تهران شماره آگهی:1198001493000707 تاریخ شروع :1398/10/09 تاریخ درج آگهی :1398/10/09 عنوان آگهی:استعلام استند نواری استیل یک میل ضد زنگ بند قرمز بهمراه چاپ لوگوی فرودگاه بهمراه 50 درصد اضافه بست دیواری تسمه استند شرح آگهی: استعلام استند نواری استیل […]

استعلام تینر فوری طبق لیست پیوست؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: نهاد ریاست جمهوری کد پارس نماد:2112494 استان:– شماره آگهی:1298004728000620 تاریخ شروع :1398/10/09 تاریخ درج آگهی :1398/10/09 عنوان آگهی:استعلام تینر فوری طبق لیست پیوست شرح آگهی: استعلام تینر فوری طبق لیست پیوستشماره نیاز: 1298004728000620نام دستگاه خریدار:نهاد ریاست جمهوریتاریخ پایان اعتبار قیمت: 1398/10/14شرح کلی نیاز: تینر فوری طبق لیست پیوستگروه […]

استعلام لباس فرم (شلوار و پیراهن) 48دست فقط شامل استان هرمزگان می باشد.؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس کد پارس نماد:2112513 استان:هرمزگان شماره آگهی:1198004340000298 تاریخ شروع :1398/10/09 تاریخ درج آگهی :1398/10/09 عنوان آگهی:استعلام لباس فرم (شلوار و پیراهن) 48دست فقط شامل استان هرمزگان می باشد. شرح آگهی: استعلام لباس فرم (شلوار و پیراهن) 48دست فقط شامل […]

استعلام مرک باشد-کد 105033؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران کد پارس نماد:2112548 استان:تهران شماره آگهی:1198090774000047 تاریخ شروع :1398/10/09 تاریخ درج آگهی :1398/10/09 عنوان آگهی:استعلام مرک باشد-کد 105033 شرح آگهی: استعلام مرک باشد-کد 105033شماره نیاز: 1198090774000047 نام دستگاه خریدار:معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران شرح کلی نیاز: مرک […]

استعلام تو ضیحات در پیوست؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: اداره کل آموزش و پرورش استان فارس کد پارس نماد:2112560 استان:– شماره آگهی:1298003679000715 تاریخ شروع :1398/10/09 تاریخ درج آگهی :1398/10/09 عنوان آگهی:استعلام تو ضیحات در پیوست شرح آگهی: استعلام تو ضیحات در پیوستشماره نیاز: 1298003679000715نام دستگاه خریدار:اداره کل آموزش و پرورش استان فارستاریخ پایان اعتبار قیمت: 1398/10/11شرح کلی […]

استعلام خرید زمین شوی صنعتی باطری دار جهت استفاده پایانه مرزی پرویز خان در استان کرمانشاه ؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه کد پارس نماد:2112571 استان:کرمانشاه شماره آگهی:1198001111000390 تاریخ شروع :1398/10/09 تاریخ درج آگهی :1398/10/09 عنوان آگهی:استعلام خرید زمین شوی صنعتی باطری دار جهت استفاده پایانه مرزی پرویز خان در استان کرمانشاه شرح آگهی: استعلام خرید زمین شوی صنعتی […]

استعلام فرم درخواست خرید کالا وخدمات سایز A5 سه برگی رنگهای سفید صورتی وزرد از هر رنگ 10000برگ یک رو NCR که در مجموع تعداد 30000برگ ؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی پیامبر اعظم(ص) هرمزگان کد پارس نماد:2112580 استان:هرمزگان شماره آگهی:1198091936000294 تاریخ شروع :1398/10/09 تاریخ درج آگهی :1398/10/09 عنوان آگهی:استعلام فرم درخواست خرید کالا وخدمات سایز A5 سه برگی رنگهای سفید صورتی وزرد از هر رنگ 10000برگ یک رو NCR که در مجموع تعداد 30000برگ شرح […]

استعلام بتن کنی و تخریب ورودی پارکینگ و خاکبرداری تا عمق 3 مترولیست پیوستی؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: قوه قضاییه کد پارس نماد:2112592 استان:تهران شماره آگهی:1198004813000232 تاریخ شروع :1398/10/09 تاریخ درج آگهی :1398/10/09 عنوان آگهی:استعلام بتن کنی و تخریب ورودی پارکینگ و خاکبرداری تا عمق 3 مترولیست پیوستی شرح آگهی: استعلام بتن کنی و تخریب ورودی پارکینگ و خاکبرداری تا عمق 3 مترولیست پیوستیشماره نیاز: 1198004813000232نام […]

استعلام برگ شرح حال خدمات انجام شده (صورتجلسه) سایز A4 یک رو دونسخه ای برگ اول سفید برگ دوم زرد NCR از هر رنگ 10000برگ در مجموع 20000برگ ؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی پیامبر اعظم(ص) هرمزگان کد پارس نماد:2112598 استان:هرمزگان شماره آگهی:1198091936000295 تاریخ شروع :1398/10/09 تاریخ درج آگهی :1398/10/09 عنوان آگهی:استعلام برگ شرح حال خدمات انجام شده (صورتجلسه) سایز A4 یک رو دونسخه ای برگ اول سفید برگ دوم زرد NCR از هر رنگ 10000برگ در مجموع […]

استعلام تخم مرغ فله تاریخ روز؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: اردوگاه حرفه آموزی و کاردرمانی چناران کد پارس نماد:2112599 استان:خراسان رضوی شماره آگهی:1198004882000128 تاریخ شروع :1398/10/09 تاریخ درج آگهی :1398/10/09 عنوان آگهی:استعلام تخم مرغ فله تاریخ روز شرح آگهی: استعلام تخم مرغ فله تاریخ روزشماره نیاز: 1198004882000128نام دستگاه خریدار:اردوگاه حرفه آموزی و کاردرمانی چناران شرح کلی نیاز: تخم […]