مزایده فروش یک قبضه سلاح خفیف ورزشی گلنگدنی کالیبر 22 ؟

منتشر شده در :

مزایده گزار: اجرای احکام مدنی شهرستان نی ریز/قدیم کد پارس نماد:3434117 استان:فارس شماره آگهی:140012460000037277 تاریخ شروع :1400/02/22 تاریخ درج آگهی :1400/03/02 عنوان آگهی:مزایده فروش یک قبضه سلاح خفیف ورزشی گلنگدنی کالیبر 22 شرح آگهی: مزایده،مزایده فروش یک قبضه سلاح خفیف ورزشی گلنگدنی کالیبر 22 شماره آگهی: 140012460000037277 شماره پرونده:05844390F2D04E809B5B8F0D897D2F67 تاریخ […]

مزایده فروش خودرو میتسوبیشی تیپ گالانت مدل 99 ؟

منتشر شده در :

مزایده گزار: شعبه اول اجرای احکام مجتمع شماره سه شورای حل اختلاف شهر تهران کد پارس نماد:3434185 استان:تهران شماره آگهی:140091460000071351 تاریخ شروع :1400/02/20 تاریخ درج آگهی :1400/03/02 عنوان آگهی:مزایده فروش خودرو میتسوبیشی تیپ گالانت مدل 99 شرح آگهی: مزایده،مزایده فروش خودرو میتسوبیشی تیپ گالانت مدل 99 شماره آگهی: 140091460000071351 شماره […]

مزایده فروش ملک ؟

منتشر شده در :

مزایده گزار: شعبه اجرای احکام مدنی شهرستان خداآفرین کد پارس نماد:3434282 استان:آذربایجان شرقی شماره آگهی:140030460000033699 تاریخ شروع :1400/02/21 تاریخ درج آگهی :1400/03/02 عنوان آگهی:مزایده فروش ملک شرح آگهی: مزایده،مزایده فروش ملک شماره آگهی: 140030460000033699 شماره پرونده:18BB5911628246958B27B00E29EF9E52 تاریخ صدور:1400/02/21 شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی شهرستان خداآفرین موضوع:موضوع ماده 118 قانون […]

مزایده فروش منزل مسکونی آپارتمانی ؟

منتشر شده در :

مزایده گزار: شعبه اجرای احکام مدنی بخش کمالان کد پارس نماد:3434294 استان:گلستان شماره آگهی:140003460000039639 تاریخ شروع :1400/02/21 تاریخ درج آگهی :1400/03/02 عنوان آگهی:مزایده فروش منزل مسکونی آپارتمانی شرح آگهی: مزایده،مزایده فروش منزل مسکونی آپارتمانی شماره آگهی: 140003460000039639 شماره پرونده:29FA25A4EFC64EEA80E78D4C7BFF9776 تاریخ صدور:1400/02/21 شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی بخش کمالان موضوع:موضوع […]

مزایده فروش اموال ؟

منتشر شده در :

مزایده گزار: شعبه 1 اجرای احکام مدنی مجتمع شماره 1 (شهید بهشتی) شورای حل اختلاف شهرستان کرج کد پارس نماد:3434370 استان:البرز شماره آگهی:140001460000020772 تاریخ شروع :1400/02/22 تاریخ درج آگهی :1400/03/02 عنوان آگهی:مزایده فروش اموال شرح آگهی: مزایده،مزایده فروش اموال شماره آگهی: 140001460000020772 شماره پرونده:AF59E09CF044483A8796FC18506CC12A تاریخ صدور:1400/02/22 شعبه صادر کننده:شعبه 1 […]

مزایده, فروش دو قطعه از املاک مازاد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در شهرستان جلفا؟

منتشر شده در :

مزایده گزار: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی کد پارس نماد:3435921 استان:آذربایجان شرقی شماره آگهی:51555698 تاریخ شروع :1400/03/02 تاریخ درج آگهی :1400/03/02 عنوان آگهی:مزایده, فروش دو قطعه از املاک مازاد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در شهرستان جلفا شرح آگهی: کد فراخوان ۵۱,۵۵۵,۶۹۸ – پنجاه و یک میلیون و پانصد […]

آگهی فروش ضایعات ؟

منتشر شده در :

مزایده گزار: گروه صنعتی ویتانا کد پارس نماد:3435931 استان:سایر شماره آگهی:– تاریخ شروع :1400/03/02 تاریخ درج آگهی :1400/03/02 عنوان آگهی:آگهی فروش ضایعات شرح آگهی: آگهی، آگهی فروش ضایعات آگهی فروش ضایعات ؟ گروه صنعتی ویتانا واقع در شهرک صنعتی کاسپین میدان مادر قصد دارد ضایعات بیسکویت – آرد و شکر […]

مزایده ششدانگ یک قطعه باغ مرکباتی ؟

منتشر شده در :

مزایده گزار: اداره ثبت اسناد جیرفت کد پارس نماد:3436105 استان:کرمان شماره آگهی:– تاریخ شروع :1400/02/30 تاریخ درج آگهی :1400/03/02 عنوان آگهی:مزایده ششدانگ یک قطعه باغ مرکباتی شرح آگهی: مزایده مزایده ششدانگ یک قطعه باغ مرکباتی اگهی  مزایده ؟ اداره ثبت اسناد جیرفت مزایده ششدانگ یک قطعه باغ مرکباتی کلاسه 9300002 […]

مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت 449/35 مترمربع ؟

منتشر شده در :

مزایده گزار: شعبه اول اجرای احکام مدنی شهرستان آق قلا کد پارس نماد:3437809 استان:گلستان شماره آگهی:140003460000040417 تاریخ شروع :1400/02/22 تاریخ درج آگهی :1400/03/03 عنوان آگهی:مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت 449/35 مترمربع شرح آگهی: مزایده،مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت 449/35 مترمربع شماره آگهی: 140003460000040417 شماره پرونده:2201D74C26E54A75BBA4F5582D93AF69 تاریخ […]

مزایده فروش شش دانگ پلاک ثبتی 7،1،3،5 فرعی از 874 اصلی ؟

منتشر شده در :

مزایده گزار: شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمین کد پارس نماد:3437812 استان:مرکزی شماره آگهی:140026460000016886 تاریخ شروع :1400/02/21 تاریخ درج آگهی :1400/03/03 عنوان آگهی:مزایده فروش شش دانگ پلاک ثبتی 7،1،3،5 فرعی از 874 اصلی شرح آگهی: مزایده،مزایده فروش شش دانگ پلاک ثبتی 7،1،3،5 فرعی از 874 اصلی شماره آگهی: […]