استعلام 1003 تن آسفالت بیندر 19-0 و 9600 کیلوگرم قیر mc برای روستاهای کورگه وعبدل آباد و مانی رفسنجان از محل عواید فروش زمین وبند ه تبصره بک قانون بودجه 98؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کد پارس نماد:2362865 استان:– شماره آگهی:1299005451000007 تاریخ شروع :1399/02/10 تاریخ درج آگهی :1399/02/10 عنوان آگهی:استعلام 1003 تن آسفالت بیندر 19-0 و 9600 کیلوگرم قیر mc برای روستاهای کورگه وعبدل آباد و مانی رفسنجان از محل عواید فروش زمین وبند ه تبصره بک قانون بودجه […]

استعلام توجه کد مشابه کیت کروناIgG و IgA الایزا پیشتازطب 96 تستی درخواست می باشد؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: بیمارستان مرکز طبی کودکان کد پارس نماد:2362868 استان:تهران شماره آگهی:1199030527000030 تاریخ شروع :1399/02/10 تاریخ درج آگهی :1399/02/10 عنوان آگهی:استعلام توجه کد مشابه کیت کروناIgG و IgA الایزا پیشتازطب 96 تستی درخواست می باشد شرح آگهی: استعلام توجه کد مشابه کیت کروناIgG و IgA الایزا پیشتازطب 96 تستی درخواست […]

استعلام لپ تاپ acer — هدست اینفورتک — وب کم (دقیقا مطابق لیست پیوست) به توضیحات دقت شود.؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: دانشگاه بوعلی سینا همدان کد پارس نماد:2362873 استان:همدان شماره آگهی:1199000395000011 تاریخ شروع :1399/02/10 تاریخ درج آگهی :1399/02/10 عنوان آگهی:استعلام لپ تاپ acer — هدست اینفورتک — وب کم (دقیقا مطابق لیست پیوست) به توضیحات دقت شود. شرح آگهی: استعلام لپ تاپ acer — هدست اینفورتک — وب کم […]

استعلام وایراس کیتهای ازمایشگاهی , سامانه ستاد؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: بیمارستان شهدای گمنام تامین اجتماعی یاسوج کد پارس نماد:2362877 استان:کهگیلویه و بویراحمد شماره آگهی:1199091408000029 تاریخ شروع :1399/02/10 تاریخ درج آگهی :1399/02/10 عنوان آگهی:استعلام وایراس کیتهای ازمایشگاهی , سامانه ستاد شرح آگهی: استعلام وایراس کیتهای ازمایشگاهی , سامانه ستادشماره نیاز: 1199091408000029 نام دستگاه خریدار:بیمارستان شهدای گمنام تامین اجتماعی یاسوج […]

استعلام عینک محافظ چشم ازنوع لاستیکی ساده و کش داربا لز بسیارشفاف ومرغوب به تعداد1000عدد؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: بیمارستان امیرالمومنین اهواز کد پارس نماد:2362883 استان:خوزستان شماره آگهی:1199005934000134 تاریخ شروع :1399/02/10 تاریخ درج آگهی :1399/02/10 عنوان آگهی:استعلام عینک محافظ چشم ازنوع لاستیکی ساده و کش داربا لز بسیارشفاف ومرغوب به تعداد1000عدد شرح آگهی: استعلام عینک محافظ چشم ازنوع لاستیکی ساده و کش داربا لز بسیارشفاف ومرغوب به […]

استعلام بویلر با مشعل گازی 250 کیوگرم کمپرسور هوای فشرده 80 لیتری مشخصات فنی در مدارک پیوستی میباشد حتما به مدارک پیوستی مراجعه شود؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: بیمارستان شهدای باشت کد پارس نماد:2362885 استان:کهگیلویه و بویراحمد شماره آگهی:1199092350000002 تاریخ شروع :1399/02/10 تاریخ درج آگهی :1399/02/10 عنوان آگهی:استعلام بویلر با مشعل گازی 250 کیوگرم کمپرسور هوای فشرده 80 لیتری مشخصات فنی در مدارک پیوستی میباشد حتما به مدارک پیوستی مراجعه شود شرح آگهی: استعلام بویلر با […]

استعلام ست کامل بازسازی ACL؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین کد پارس نماد:2362888 استان:– شماره آگهی:1299000312000002 تاریخ شروع :1399/02/10 تاریخ درج آگهی :1399/02/10 عنوان آگهی:استعلام ست کامل بازسازی ACL شرح آگهی: استعلام ست کامل بازسازی ACLشماره نیاز: 1299000312000002نام دستگاه خریدار:مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنینتاریخ پایان اعتبار قیمت: 1399/02/15شرح کلی نیاز: ست کامل بازسازی ACLگروه کالا: […]

استعلام ملزومات پایگاه سنجش؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور کد پارس نماد:2362890 استان:تهران شماره آگهی:1199003026000004 تاریخ شروع :1399/02/10 تاریخ درج آگهی :1399/02/10 عنوان آگهی:استعلام ملزومات پایگاه سنجش شرح آگهی: استعلام ملزومات پایگاه سنجششماره نیاز: 1199003026000004نام دستگاه خریدار:سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور شرح کلی نیاز: ملزومات پایگاه سنجشتوضیحات خریدارطبق شرح خدمات […]

استعلام کتتر پرمیکت دائم همودیالیز سایز 28 (آنژیوداینامیک) — 30 عدد ؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: بیمارستان امام رضا (ع) کد پارس نماد:2362907 استان:– شماره آگهی:1299030292000192 تاریخ شروع :1399/02/10 تاریخ درج آگهی :1399/02/10 عنوان آگهی:استعلام کتتر پرمیکت دائم همودیالیز سایز 28 (آنژیوداینامیک) — 30 عدد شرح آگهی: استعلام کتتر پرمیکت دائم همودیالیز سایز 28 (آنژیوداینامیک) — 30 عدد شماره نیاز: 1299030292000192نام دستگاه خریدار:بیمارستان امام […]

استعلام تهیه اکسیژن مایع؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: بیمارستان بهارلو کد پارس نماد:2362911 استان:تهران شماره آگهی:1199030430000008 تاریخ شروع :1399/02/10 تاریخ درج آگهی :1399/02/10 عنوان آگهی:استعلام تهیه اکسیژن مایع شرح آگهی: استعلام تهیه اکسیژن مایعشماره نیاز: 1199030430000008نام دستگاه خریدار:بیمارستان بهارلوتاریخ پایان اعتبار قیمت: 1399/02/13شرح کلی نیاز: تهیه اکسیژن مایعجهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد […]