استعلام روغن زیتون بدون بو 1 لیتری؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: مرکز آموزشی و پژوهشی دانشگاه امام علی بابلسر استان مازندران کد پارس نماد:2187570 استان:– شماره آگهی:1298092791000004 تاریخ شروع :1398/11/10 تاریخ درج آگهی :1398/11/10 عنوان آگهی:استعلام روغن زیتون بدون بو 1 لیتری شرح آگهی: استعلام روغن زیتون بدون بو 1 لیتریشماره نیاز: 1298092791000004نام دستگاه خریدار:مرکز آموزشی و پژوهشی دانشگاه […]

تجدید مناقصه اجرای یک دستگاه پل دو دهنه جهت راه ارتباطی نوبت دوم ؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شهرداری داراب کد پارس نماد:2187576 استان:فارس شماره آگهی:نوبت دوم تاریخ شروع :1398/11/10 تاریخ درج آگهی :1398/11/10 عنوان آگهی:تجدید مناقصه اجرای یک دستگاه پل دو دهنه جهت راه ارتباطی نوبت دوم شرح آگهی: تجدید مناقصه ، مناقصه اجرای یک دستگاه پل دو دهنه جهت راه ارتباطی نوبت دوم آگهی […]

استعلام بها خرید پودر فلوکولانت؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت سنگ آهن مرکزی ایران کد پارس نماد:2187583 استان:یزد شماره آگهی:73 تاریخ شروع :1398/11/10 تاریخ درج آگهی :1398/11/10 عنوان آگهی:استعلام بها خرید پودر فلوکولانت شرح آگهی: استعلام، استعلام بها خرید پودر فلوکولانتفرم استعلام بها ؟ شماره درخواست: 73 ردیف شرح کالا تعداد واحد ملاحظات 1 پودر فلوکولانت 5 […]

استعلام مجتمع آبرسانی پیرواش آق قلا : عملیات نصب تجهیزات و راه اندازی چاه شماره 4 پیرواش شهرستان آق قلا ؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستایی کد پارس نماد:2187622 استان:گلستان شماره آگهی:1198001200000204 تاریخ شروع :1398/11/10 تاریخ درج آگهی :1398/11/10 عنوان آگهی:استعلام مجتمع آبرسانی پیرواش آق قلا : عملیات نصب تجهیزات و راه اندازی چاه شماره 4 پیرواش شهرستان آق قلا شرح آگهی: استعلام مجتمع آبرسانی پیرواش آق قلا : […]

استعلام تعمیرات یک دستگاه خودرو بنز تانکر آبرسانی متعلق به اداره کل امور عشایر فارس طبق شرح پیوست ؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: اداره کل امور عشایر استان فارس کد پارس نماد:2187630 استان:فارس شماره آگهی:1198003135000237 تاریخ شروع :1398/11/10 تاریخ درج آگهی :1398/11/10 عنوان آگهی:استعلام تعمیرات یک دستگاه خودرو بنز تانکر آبرسانی متعلق به اداره کل امور عشایر فارس طبق شرح پیوست شرح آگهی: استعلام تعمیرات یک دستگاه خودرو بنز تانکر آبرسانی […]

استعلام تعمیرات یک دستگاه خودرو بنز تانکر آبرسانی متعلق به اداره کل امور عشایر فارس طبق شرح پیوست ؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: اداره کل امور عشایر استان فارس کد پارس نماد:2187637 استان:فارس شماره آگهی:1198003135000236 تاریخ شروع :1398/11/10 تاریخ درج آگهی :1398/11/10 عنوان آگهی:استعلام تعمیرات یک دستگاه خودرو بنز تانکر آبرسانی متعلق به اداره کل امور عشایر فارس طبق شرح پیوست شرح آگهی: استعلام تعمیرات یک دستگاه خودرو بنز تانکر آبرسانی […]

استعلام تعمیرات یک دستگاه خودرو بنز تانکر آبرسانی متعلق به اداره کل امور عشایر فارس طبق شرح پیوست ؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: اداره کل امور عشایر استان فارس کد پارس نماد:2187640 استان:فارس شماره آگهی:1198003135000235 تاریخ شروع :1398/11/10 تاریخ درج آگهی :1398/11/10 عنوان آگهی:استعلام تعمیرات یک دستگاه خودرو بنز تانکر آبرسانی متعلق به اداره کل امور عشایر فارس طبق شرح پیوست شرح آگهی: استعلام تعمیرات یک دستگاه خودرو بنز تانکر آبرسانی […]

استعلام اعزام مددجویان به مشهد مقدس از مقصد استهبان به مشهد طبق انالیز پیوست ؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: کمیته امداد امام خمینی استان فارس کد پارس نماد:2187642 استان:فارس شماره آگهی:1198003100000925 تاریخ شروع :1398/11/10 تاریخ درج آگهی :1398/11/10 عنوان آگهی:استعلام اعزام مددجویان به مشهد مقدس از مقصد استهبان به مشهد طبق انالیز پیوست شرح آگهی: استعلام اعزام مددجویان به مشهد مقدس از مقصد استهبان به مشهد طبق […]

استعلام احداث استخر ذخیره آب از محل اعتبارات جز 1 بند «ب» ماده 6 قانون برنامه ششم توسعه کشور(اعتبارات روستاهای فاقد دهیاری) درشهرستان جیرفت ؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان کد پارس نماد:2187645 استان:کرمان شماره آگهی:1198004317000123 تاریخ شروع :1398/11/10 تاریخ درج آگهی :1398/11/10 عنوان آگهی:استعلام احداث استخر ذخیره آب از محل اعتبارات جز 1 بند «ب» ماده 6 قانون برنامه ششم توسعه کشور(اعتبارات روستاهای فاقد دهیاری) درشهرستان جیرفت شرح آگهی: استعلام احداث استخر […]

استعلام برون سپاری خدمات خودرویی طبق استعلام پیوستی؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: بیمارستان شهید دکتر بهشتی شهرستان مراغه کد پارس نماد:2187649 استان:آذربایجان شرقی شماره آگهی:1198090054000040 تاریخ شروع :1398/11/10 تاریخ درج آگهی :1398/11/10 عنوان آگهی:استعلام برون سپاری خدمات خودرویی طبق استعلام پیوستی شرح آگهی: استعلام برون سپاری خدمات خودرویی طبق استعلام پیوستیشماره نیاز: 1198090054000040نام دستگاه خریدار:بیمارستان شهید دکتر بهشتی شهرستان مراغه […]