مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری توزیع امانات پستی شهری اراک؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: اداره کل پست استان مرکزی کد پارس نماد:3123646 استان:مرکزی شماره آگهی:2099003235000001 تاریخ شروع :1399/11/11 تاریخ درج آگهی :1399/11/11 عنوان آگهی:مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری توزیع امانات پستی شهری اراک شرح آگهی: جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد مراجعه نمایید. شماره فراخوان عنوان فراخوان […]

مناقصه اجرای عملیات تهیه، حمل و پخش آسفالت معابر سطح شهر – مرحله اول نوبت دوم؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شهرداری بردسیر کد پارس نماد:3124042 استان:کرمان شماره آگهی:مرحله اول نوبت دوم تاریخ شروع :1399/11/08 تاریخ درج آگهی :1399/11/11 عنوان آگهی:مناقصه اجرای عملیات تهیه، حمل و پخش آسفالت معابر سطح شهر – مرحله اول نوبت دوم شرح آگهی: مناقصه، مناقصه اجرای عملیات تهیه، حمل و پخش آسفالت معابر سطح […]

ارزیابی کیفی مناقصه گازرسانی به کشاورزی دشت گل… -نوبت دوم ؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت گاز استان همدان کد پارس نماد:3124080 استان:همدان شماره آگهی:نوبت دوم شماره 59- 99 تاریخ شروع :1399/11/09 تاریخ درج آگهی :1399/11/11 عنوان آگهی:ارزیابی کیفی مناقصه گازرسانی به کشاورزی دشت گل… -نوبت دوم شرح آگهی: ارزیابی کیفی مناقصه ،ارزیابی کیفی مناقصه گازرسانی به کشاورزی دشت گل… -نوبت دوم آگهی […]

تجدید استعلام بهاء تعمیرات اساسی تجهیزات ایمنی و هدایت ترافیک معبر سواره رو؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شهرداری مشهد منطقه 2 کد پارس نماد:3124299 استان:خراسان رضوی شماره آگهی:شماره : 59293/2 تاریخ شروع :1399/11/11 تاریخ درج آگهی :1399/11/11 عنوان آگهی:تجدید استعلام بهاء تعمیرات اساسی تجهیزات ایمنی و هدایت ترافیک معبر سواره رو شرح آگهی: تجدید استعلام,تجدید استعلام بهاء تعمیرات اساسی تجهیزات ایمنی و هدایت ترافیک معبر […]

استعلام تهیه، حمل، قیرپاشی و اجرای مکانیزه آسفالت ؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: سازمان عمران شهرداری مشهد کد پارس نماد:3124309 استان:خراسان رضوی شماره آگهی:شماره 49/23715 تاریخ شروع :1399/11/11 تاریخ درج آگهی :1399/11/11 عنوان آگهی:استعلام تهیه، حمل، قیرپاشی و اجرای مکانیزه آسفالت شرح آگهی: استعلام، استعلام تهیه، حمل، قیرپاشی و اجرای مکانیزه آسفالت شهرداری مشهد سازمان عمران تاریخ 99.11.9  شماره :  49/23715 […]

استعلام اجرای عملیات تراش آسفالت با دستگاه عرض 1 متری؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شهرداری مشهد سازمان عمران کد پارس نماد:3124312 استان:خراسان رضوی شماره آگهی:شماره 49/23714 تاریخ شروع :1399/11/11 تاریخ درج آگهی :1399/11/11 عنوان آگهی:استعلام اجرای عملیات تراش آسفالت با دستگاه عرض 1 متری شرح آگهی: استعلام, استعلام اجرای عملیات تراش آسفالت با دستگاه عرض 1 متریشهرداری مشهد سازمان عمران تاریخ 99.11.9  […]

استعلام خرید پلیت – بولت و مهره ؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: سازمان عمران شهرداری مشهد کد پارس نماد:3124315 استان:خراسان رضوی شماره آگهی: 9510800651 تاریخ شروع :1399/11/11 تاریخ درج آگهی :1399/11/11 عنوان آگهی:استعلام خرید پلیت – بولت و مهره شرح آگهی: استعلام, استعلام خرید پلیت – بولت و مهره شهرداری مشهد سازمان عمران     شماره :  9510800651 استعلام ارجاع […]

استعلام اجاره دستگاه لودر ZL50 ؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: سازمان عمران شهرداری مشهد کد پارس نماد:3124319 استان:خراسان رضوی شماره آگهی:49/22027 تاریخ شروع :1399/11/11 تاریخ درج آگهی :1399/11/11 عنوان آگهی:استعلام اجاره دستگاه لودر ZL50 شرح آگهی: استعلام ،استعلام اجاره دستگاه لودر ZL50 شهرداری مشهد سازمان عمران     تاریخ : ۱۳۹۹.۱۱.۰۹     شماره :  49/22027 استعلام ارجاع […]

استعلام خرید روغن ATF ؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شهرداری مشهد سازمان اتوبوسرانی کد پارس نماد:3124320 استان:خراسان رضوی شماره آگهی:شماره 9911 تاریخ شروع :1399/11/11 تاریخ درج آگهی :1399/11/11 عنوان آگهی:استعلام خرید روغن ATF شرح آگهی: استعلام، استعلام خرید روغن ATF شهرداری مشهد سازمان اتوبوسرانی تاریخ 99.11.9  شماره :  9911 استعلام ارجاع کار نیاز به توان سنجی کیفی:ندارد […]

استعلام خرید روغن ATF ؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شهرداری مشهد سازمان اتوبوسرانی کد پارس نماد:3124323 استان:خراسان رضوی شماره آگهی:9911 تاریخ شروع :1399/11/11 تاریخ درج آگهی :1399/11/11 عنوان آگهی:استعلام خرید روغن ATF شرح آگهی: استعلام خرید روغن ATF شهرداری مشهد سازمان اتوبوسرانی     تاریخ : ۱۳۹۹.۱۱.۰۹     شماره :  9911 استعلام ارجاع کار نیاز به […]