مناقصه, امور خدمات خودروئی٬ مأموریت های درون شهری و برون شهری (آژانس) دانشکده های سایت مرکزی؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی همدان کد پارس نماد:3021511 استان:همدان شماره آگهی:33555779 تاریخ شروع :1399/10/10 تاریخ درج آگهی :1399/10/10 عنوان آگهی:مناقصه, امور خدمات خودروئی٬ مأموریت های درون شهری و برون شهری (آژانس) دانشکده های سایت مرکزی شرح آگهی: کد فراخوان ۳۳,۵۵۵,۷۷۹ – سی و سه میلیون و […]

مناقصه خرید بال ولو 48 اینچ نوبت دوم ؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت پالایش گاز فجرجم کد پارس نماد:3021512 استان:بوشهر شماره آگهی:نوبت دوم تاریخ شروع :1399/10/10 تاریخ درج آگهی :1399/10/10 عنوان آگهی:مناقصه خرید بال ولو 48 اینچ نوبت دوم شرح آگهی: مناقصه خرید بال ولو 48 اینچ نوبت دوم 1- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: شرکت پالایش گاز فجر […]

مناقصه, خرید خدمات بازرسی فنی لوازم و مواد شیمیایی و لوازم برقی؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان یزد کد پارس نماد:3021646 استان:یزد شماره آگهی:34039185 تاریخ شروع :1399/10/10 تاریخ درج آگهی :1399/10/10 عنوان آگهی:مناقصه, خرید خدمات بازرسی فنی لوازم و مواد شیمیایی و لوازم برقی شرح آگهی: کد فراخوان ۳۴,۰۳۹,۱۸۵ – سی و چهار میلیون و سی و نه هزار و […]

مناقصه, آبرسانی به واحدهای مسکن عنایت بیک؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان قم کد پارس نماد:3021685 استان:قم شماره آگهی:34037818 تاریخ شروع :1399/10/10 تاریخ درج آگهی :1399/10/10 عنوان آگهی:مناقصه, آبرسانی به واحدهای مسکن عنایت بیک شرح آگهی: کد فراخوان ۳۴,۰۳۷,۸۱۸ – سی و چهار میلیون و سی و هفت هزار و هشتصد و هجده   تاریخ […]

مناقصه, مناقصه خرید مواد غذایی، طبخ و توزیع غذا (به همراه تامین نیروی انسانی جهت انجام امور مذکور ) در سال ۱۴۰۰-۹۹؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: بیمارستان قلب تهران کد پارس نماد:3021801 استان:تهران شماره آگهی:33555181 تاریخ شروع :1399/10/10 تاریخ درج آگهی :1399/10/10 عنوان آگهی:مناقصه, مناقصه خرید مواد غذایی، طبخ و توزیع غذا (به همراه تامین نیروی انسانی جهت انجام امور مذکور ) در سال ۱۴۰۰-۹۹ شرح آگهی: کد فراخوان ۳۳,۵۵۵,۱۸۱ – سی و سه […]

مناقصه, پروژه بازسازی و تعمیرات تاسیسات گازرسانی درسطح شهرستان بیله سوار-شهرها و روستاهای تابعه .؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت گاز استان اردبیل کد پارس نماد:3021820 استان:اردبیل شماره آگهی:31674388 تاریخ شروع :1399/10/10 تاریخ درج آگهی :1399/10/10 عنوان آگهی:مناقصه, پروژه بازسازی و تعمیرات تاسیسات گازرسانی درسطح شهرستان بیله سوار-شهرها و روستاهای تابعه . شرح آگهی: کد فراخوان ۳۱,۶۷۴,۳۸۸ – سی و یک میلیون و ششصد و هفتاد و […]

مناقصه, تجدید مناقصه عمومی دومرحله ای شماره RNP-۹۸۰۵۱۰۴-MDخرید P/F”VOITH” I/F CONVERTER؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت پالایش نفت امام خمینی ( ره ) شازند کد پارس نماد:3021834 استان:مرکزی شماره آگهی:30075254 تاریخ شروع :1399/10/10 تاریخ درج آگهی :1399/10/10 عنوان آگهی:مناقصه, تجدید مناقصه عمومی دومرحله ای شماره RNP-۹۸۰۵۱۰۴-MDخرید P/F”VOITH” I/F CONVERTER شرح آگهی: کد فراخوان ۳۰,۰۷۵,۲۵۴ – سی میلیون و هفتاد و پنج هزار و […]

مناقصه, برقرسانی و انتقال نیرو به شبکه های توزیع در شهرستان فیروزآباد و میمند؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت توزیع نیروی برق استان فارس کد پارس نماد:3021892 استان:فارس شماره آگهی:34040607 تاریخ شروع :1399/10/10 تاریخ درج آگهی :1399/10/10 عنوان آگهی:مناقصه, برقرسانی و انتقال نیرو به شبکه های توزیع در شهرستان فیروزآباد و میمند شرح آگهی: کد فراخوان ۳۴,۰۴۰,۶۰۷ – سی و چهار میلیون و چهل هزار و […]

مناقصه, مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید مراقبت¬های اولیه سلامت ، فعال و مستمر ( تداوم خدمات ) قابل ارائه در ۹؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه کد پارس نماد:3021921 استان:مرکزی شماره آگهی:33554815 تاریخ شروع :1399/10/10 تاریخ درج آگهی :1399/10/10 عنوان آگهی:مناقصه, مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید مراقبت¬های اولیه سلامت ، فعال و مستمر ( تداوم خدمات ) قابل ارائه در ۹ شرح آگهی: کد فراخوان […]

مناقصه, مناقصه عمومی دومرحله ای شماره RNL-۹۹۴۸۰۱۹-MDخرید P/F”AHAS COPO” Core Type R۶؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت پالایش نفت امام خمینی ( ره ) شازند کد پارس نماد:3021933 استان:مرکزی شماره آگهی:30073687 تاریخ شروع :1399/10/10 تاریخ درج آگهی :1399/10/10 عنوان آگهی:مناقصه, مناقصه عمومی دومرحله ای شماره RNL-۹۹۴۸۰۱۹-MDخرید P/F”AHAS COPO” Core Type R۶ شرح آگهی: کد فراخوان ۳۰,۰۷۳,۶۸۷ – سی میلیون و هفتاد و سه هزار […]