استعلام خرید گوشت ران گوساله منجمد؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: بیمارستان شهید دکتر معیری کد پارس نماد:2259841 استان:تهران شماره آگهی:1198091217000157 تاریخ شروع :1398/12/08 تاریخ درج آگهی :1398/12/08 عنوان آگهی:استعلام خرید گوشت ران گوساله منجمد شرح آگهی: استعلام خرید گوشت ران گوساله منجمدشماره نیاز: 1198091217000157نام دستگاه خریدار:بیمارستان شهید دکتر معیریتاریخ پایان اعتبار قیمت: 1398/12/29شرح کلی نیاز: خرید گوشت ران […]

استعلام رسیدمشتری grg؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: مدیریت شعب بانک کشاورزی کد پارس نماد:2259845 استان:هرمزگان شماره آگهی:1198004110000024 تاریخ شروع :1398/12/08 تاریخ درج آگهی :1398/12/08 عنوان آگهی:استعلام رسیدمشتری grg شرح آگهی: استعلام رسیدمشتری grgشماره نیاز: 1198004110000024نام دستگاه خریدار:مدیریت شعب بانک کشاورزیتاریخ پایان اعتبار قیمت: 1399/01/21شرح کلی نیاز: رسیدمشتری grgتوضیحات خریداررسیدمشتری grgجهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی […]

استعلام تامین قطعات سمپاش سمپاشهای پشت وانتی یو ال وی پاش طبق لیست پیوست دعوتنامه پیوست ؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: سازمان جهاد کشاورزی کد پارس نماد:2259849 استان:هرمزگان شماره آگهی:1198003757000574 تاریخ شروع :1398/12/08 تاریخ درج آگهی :1398/12/08 عنوان آگهی:استعلام تامین قطعات سمپاش سمپاشهای پشت وانتی یو ال وی پاش طبق لیست پیوست دعوتنامه پیوست شرح آگهی: استعلام تامین قطعات سمپاش سمپاشهای پشت وانتی یو ال وی پاش طبق لیست […]

استعلام ایران کد مشابه است. فایل پیوست موجود می باشد.پرداخت توسط اوراق خزانه با نماد اخزا 803 با سرسید 99/05/21 می باشد؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان کد پارس نماد:2259855 استان:اصفهان شماره آگهی:1198001588000032 تاریخ شروع :1398/12/08 تاریخ درج آگهی :1398/12/08 عنوان آگهی:استعلام ایران کد مشابه است. فایل پیوست موجود می باشد.پرداخت توسط اوراق خزانه با نماد اخزا 803 با سرسید 99/05/21 می باشد شرح آگهی: […]

استعلام لیست کاردرمانی؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز کد پارس نماد:2259863 استان:– شماره آگهی:1298092518000029 تاریخ شروع :1398/12/08 تاریخ درج آگهی :1398/12/08 عنوان آگهی:استعلام لیست کاردرمانی شرح آگهی: استعلام لیست کاردرمانیشماره نیاز: 1298092518000029نام دستگاه خریدار:دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تبریزتاریخ پایان اعتبار قیمت: 1398/12/15شرح کلی نیاز: لیست کاردرمانیگروه کالا: […]

استعلام تجهیزات کاردرمانی؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز کد پارس نماد:2259871 استان:– شماره آگهی:1298092518000028 تاریخ شروع :1398/12/08 تاریخ درج آگهی :1398/12/08 عنوان آگهی:استعلام تجهیزات کاردرمانی شرح آگهی: استعلام تجهیزات کاردرمانیشماره نیاز: 1298092518000028نام دستگاه خریدار:دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تبریزتاریخ پایان اعتبار قیمت: 1398/12/15شرح کلی نیاز: تجهیزات کاردرمانیگروه کالا: […]

استعلام میکروفون وکارت صدا؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز کد پارس نماد:2259880 استان:– شماره آگهی:1298092518000021 تاریخ شروع :1398/12/08 تاریخ درج آگهی :1398/12/08 عنوان آگهی:استعلام میکروفون وکارت صدا شرح آگهی: استعلام میکروفون وکارت صداشماره نیاز: 1298092518000021نام دستگاه خریدار:دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تبریزتاریخ پایان اعتبار قیمت: 1398/12/15شرح کلی نیاز: میکروفون […]

استعلام سیم برق -طبق فایل پیوستی -26قلم؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: دانشگاه زنجان کد پارس نماد:2259881 استان:– شماره آگهی:1298003798001133 تاریخ شروع :1398/12/08 تاریخ درج آگهی :1398/12/08 عنوان آگهی:استعلام سیم برق -طبق فایل پیوستی -26قلم شرح آگهی: استعلام سیم برق -طبق فایل پیوستی -26قلمشماره نیاز: 1298003798001133نام دستگاه خریدار:دانشگاه زنجانتاریخ پایان اعتبار قیمت: 1398/12/16شرح کلی نیاز: سیم برق -طبق فایل پیوستی […]

استعلام پرژکتور led 176 وات , سایت ستاد؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: زندان مرکزی بیرجند کد پارس نماد:2259884 استان:خراسان جنوبی شماره آگهی:1198004156000012 تاریخ شروع :1398/12/08 تاریخ درج آگهی :1398/12/08 عنوان آگهی:استعلام پرژکتور led 176 وات , سایت ستاد شرح آگهی: استعلام پرژکتور led 176 وات , سایت ستادشماره نیاز: 1198004156000012 نام دستگاه خریدار:زندان مرکزی بیرجند تاریخ پایان اعتبار قیمت: 1398/12/11 […]

استعلام ست خرطومی نبولایزر 2000 عدد؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: بیمارستان دکتر محمد کرمانشاهی کد پارس نماد:2259904 استان:کرمانشاه شماره آگهی:1198030096000186 تاریخ شروع :1398/12/08 تاریخ درج آگهی :1398/12/08 عنوان آگهی:استعلام ست خرطومی نبولایزر 2000 عدد شرح آگهی: استعلام ست خرطومی نبولایزر 2000 عددشماره نیاز: 1198030096000186نام دستگاه خریدار:بیمارستان دکتر محمد کرمانشاهیتاریخ پایان اعتبار قیمت: 1398/12/29شرح کلی نیاز: ست خرطومی نبولایزر […]