استعلام، پیچ ومهره هاوسایراتصال دهنده ها؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت فولاد خوزستان کد پارس نماد:3366483 استان:خوزستان شماره آگهی:52431700 تاریخ شروع :1400/02/09 تاریخ درج آگهی :1400/02/09 عنوان آگهی:استعلام، پیچ ومهره هاوسایراتصال دهنده ها شرح آگهی: www.ksc.irشرکت فولاد خوزستان شماره استعلام موضوع تعداد اقلام واحد خرید نوع استعلام آخرین مهلت شرکت در استعلام کارشناس استعلام ایمیل 52431700 پیچ ومهره […]

استعلام، پیچ ومهره هاوسایراتصال دهنده ها؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت فولاد خوزستان کد پارس نماد:3366490 استان:خوزستان شماره آگهی:52431723 تاریخ شروع :1400/02/09 تاریخ درج آگهی :1400/02/09 عنوان آگهی:استعلام، پیچ ومهره هاوسایراتصال دهنده ها شرح آگهی: www.ksc.irشرکت فولاد خوزستان شماره استعلام موضوع تعداد اقلام واحد خرید نوع استعلام آخرین مهلت شرکت در استعلام کارشناس استعلام ایمیل 52431723 پیچ ومهره […]

استعلام، انواع مصالح ومقاطع فلزی ساختمان؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت فولاد خوزستان کد پارس نماد:3366491 استان:خوزستان شماره آگهی:52431724 تاریخ شروع :1400/02/09 تاریخ درج آگهی :1400/02/09 عنوان آگهی:استعلام، انواع مصالح ومقاطع فلزی ساختمان شرح آگهی: www.ksc.irشرکت فولاد خوزستان شماره استعلام موضوع تعداد اقلام واحد خرید نوع استعلام آخرین مهلت شرکت در استعلام کارشناس استعلام ایمیل 52431724 انواع مصالح […]

استعلام، گیربکس جرثقیل های کون کرین؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت فولاد خوزستان کد پارس نماد:3366493 استان:خوزستان شماره آگهی:52431735 تاریخ شروع :1400/02/09 تاریخ درج آگهی :1400/02/09 عنوان آگهی:استعلام، گیربکس جرثقیل های کون کرین شرح آگهی: www.ksc.irشرکت فولاد خوزستان شماره استعلام موضوع تعداد اقلام واحد خرید نوع استعلام آخرین مهلت شرکت در استعلام کارشناس استعلام ایمیل 52431735 گیربکس جرثقیل […]

استعلام، جویستیک کامل سمت راست وچپ گراب سنبوگن؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت فولاد خوزستان کد پارس نماد:3366494 استان:خوزستان شماره آگهی:52431736 تاریخ شروع :1400/02/09 تاریخ درج آگهی :1400/02/09 عنوان آگهی:استعلام، جویستیک کامل سمت راست وچپ گراب سنبوگن شرح آگهی: www.ksc.irشرکت فولاد خوزستان شماره استعلام موضوع تعداد اقلام واحد خرید نوع استعلام آخرین مهلت شرکت در استعلام کارشناس استعلام ایمیل 52431736 […]

استعلام، کلاچ و کویل حرکت اسپیندل دریل رادیال ELHA؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت فولاد خوزستان کد پارس نماد:3366495 استان:خوزستان شماره آگهی:52431737 تاریخ شروع :1400/02/09 تاریخ درج آگهی :1400/02/09 عنوان آگهی:استعلام، کلاچ و کویل حرکت اسپیندل دریل رادیال ELHA شرح آگهی: www.ksc.irشرکت فولاد خوزستان شماره استعلام موضوع تعداد اقلام واحد خرید نوع استعلام آخرین مهلت شرکت در استعلام کارشناس استعلام ایمیل […]

استعلام، درب اتوماتیک و دیکتیتور درب آسانسور؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت فولاد خوزستان کد پارس نماد:3366496 استان:خوزستان شماره آگهی:52431738 تاریخ شروع :1400/02/09 تاریخ درج آگهی :1400/02/09 عنوان آگهی:استعلام، درب اتوماتیک و دیکتیتور درب آسانسور شرح آگهی: www.ksc.irشرکت فولاد خوزستان شماره استعلام موضوع تعداد اقلام واحد خرید نوع استعلام آخرین مهلت شرکت در استعلام کارشناس استعلام ایمیل 52431738 درب […]

استعلام، کلیدها و متعلقات؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت فولاد خوزستان کد پارس نماد:3366499 استان:خوزستان شماره آگهی:52431748 تاریخ شروع :1400/02/09 تاریخ درج آگهی :1400/02/09 عنوان آگهی:استعلام، کلیدها و متعلقات شرح آگهی: www.ksc.irشرکت فولاد خوزستان شماره استعلام موضوع تعداد اقلام واحد خرید نوع استعلام آخرین مهلت شرکت در استعلام کارشناس استعلام ایمیل 52431748 کلیدها و متعلقات 1 […]

استعلام، ساخت توری سرندی از مفتول sus420؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت فولاد خوزستان کد پارس نماد:3366500 استان:خوزستان شماره آگهی:52431762 تاریخ شروع :1400/02/09 تاریخ درج آگهی :1400/02/09 عنوان آگهی:استعلام، ساخت توری سرندی از مفتول sus420 شرح آگهی: www.ksc.irشرکت فولاد خوزستان شماره استعلام موضوع تعداد اقلام واحد خرید نوع استعلام آخرین مهلت شرکت در استعلام کارشناس استعلام ایمیل 52431762 ساخت […]

استعلام، اقلام آزمایشگاهی (چهار مورد)؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت سایپا کد پارس نماد:3366681 استان:تهران شماره آگهی:1400125 تاریخ شروع :1400/02/09 تاریخ درج آگهی :1400/02/09 عنوان آگهی:استعلام، اقلام آزمایشگاهی (چهار مورد) شرح آگهی: شرکت سایپاpur.saipacorp.com/> تاریخ انشار عنوان شماره استعلام واحد آخرین مهلت ارسال استعلام 1400/02/01 اقلام آزمایشگاهی (چهار مورد) 1400125 اداره خرید مواد شیمیایی سالنهای مونتاژ و […]