استعلام، تجهیزات سیستم های نیوماتیکی؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت فولاد خوزستان کد پارس نماد:2745158 استان:خوزستان شماره آگهی:52422771 تاریخ شروع :1399/07/08 تاریخ درج آگهی :1399/07/08 عنوان آگهی:استعلام، تجهیزات سیستم های نیوماتیکی شرح آگهی: www.ksc.irشرکت فولاد خوزستان شماره استعلام موضوع تعداد اقلام واحد خرید نوع استعلام آخرین مهلت شرکت در استعلام کارشناس استعلام ایمیل 52422771 تجهیزات سیستم های […]

استعلام، اتصالات وفلنج ها؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت فولاد خوزستان کد پارس نماد:2745161 استان:خوزستان شماره آگهی:52422808 تاریخ شروع :1399/07/08 تاریخ درج آگهی :1399/07/08 عنوان آگهی:استعلام، اتصالات وفلنج ها شرح آگهی: www.ksc.irشرکت فولاد خوزستان شماره استعلام موضوع تعداد اقلام واحد خرید نوع استعلام آخرین مهلت شرکت در استعلام کارشناس استعلام ایمیل 52422808 اتصالات وفلنج ها 8 […]

استعلام، اتصالات وفلنج ها؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت فولاد خوزستان کد پارس نماد:2745163 استان:خوزستان شماره آگهی:52422809 تاریخ شروع :1399/07/08 تاریخ درج آگهی :1399/07/08 عنوان آگهی:استعلام، اتصالات وفلنج ها شرح آگهی: www.ksc.irشرکت فولاد خوزستان شماره استعلام موضوع تعداد اقلام واحد خرید نوع استعلام آخرین مهلت شرکت در استعلام کارشناس استعلام ایمیل 52422809 اتصالات وفلنج ها 2 […]

استعلام، شیرها؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت فولاد خوزستان کد پارس نماد:2745165 استان:خوزستان شماره آگهی:52422814 تاریخ شروع :1399/07/08 تاریخ درج آگهی :1399/07/08 عنوان آگهی:استعلام، شیرها شرح آگهی: www.ksc.irشرکت فولاد خوزستان شماره استعلام موضوع تعداد اقلام واحد خرید نوع استعلام آخرین مهلت شرکت در استعلام کارشناس استعلام ایمیل 52422814 شیرها 1 خرید مواد مصرفی و […]

استعلام، لوازم ایمنی وآتش نشانی- لوازم پزشکی وبیمارستا؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت فولاد خوزستان کد پارس نماد:2745211 استان:خوزستان شماره آگهی:52422885 تاریخ شروع :1399/07/08 تاریخ درج آگهی :1399/07/08 عنوان آگهی:استعلام، لوازم ایمنی وآتش نشانی- لوازم پزشکی وبیمارستا شرح آگهی: www.ksc.irشرکت فولاد خوزستان شماره استعلام موضوع تعداد اقلام واحد خرید نوع استعلام آخرین مهلت شرکت در استعلام کارشناس استعلام ایمیل 52422885 […]

استعلام، سیم بکسلها – زنجیرها – تسمه ها ومتعلقات؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت فولاد خوزستان کد پارس نماد:2745220 استان:خوزستان شماره آگهی:52422976 تاریخ شروع :1399/07/08 تاریخ درج آگهی :1399/07/08 عنوان آگهی:استعلام، سیم بکسلها – زنجیرها – تسمه ها ومتعلقات شرح آگهی: www.ksc.irشرکت فولاد خوزستان شماره استعلام موضوع تعداد اقلام واحد خرید نوع استعلام آخرین مهلت شرکت در استعلام کارشناس استعلام ایمیل […]

استعلام، لوازم وتجهیزات برش – رزوه زنی وجوشکاری ومتعلق؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت فولاد خوزستان کد پارس نماد:2745232 استان:خوزستان شماره آگهی:52422993 تاریخ شروع :1399/07/08 تاریخ درج آگهی :1399/07/08 عنوان آگهی:استعلام، لوازم وتجهیزات برش – رزوه زنی وجوشکاری ومتعلق شرح آگهی: www.ksc.irشرکت فولاد خوزستان شماره استعلام موضوع تعداد اقلام واحد خرید نوع استعلام آخرین مهلت شرکت در استعلام کارشناس استعلام ایمیل […]

استعلام، بال ولو؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت فولاد خوزستان کد پارس نماد:2745253 استان:خوزستان شماره آگهی:52414670 تاریخ شروع :1399/07/08 تاریخ درج آگهی :1399/07/08 عنوان آگهی:استعلام، بال ولو شرح آگهی: www.ksc.irشرکت فولاد خوزستان شماره استعلام موضوع تعداد اقلام واحد خرید نوع استعلام آخرین مهلت شرکت در استعلام کارشناس استعلام ایمیل 52414670 بال ولو 4 خرید تجهیزات […]

مناقصه, م م/۹۹/۰۰۸۰ مربوط به تهیه و تامین ۳۳ دستگاه ۵،۶،۷ و ۱۰ تن باری مدل ۱۳۸۵ و به بالا بصورت ۱۲ ساعته با؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب کد پارس نماد:2745523 استان:خوزستان شماره آگهی:20940016 تاریخ شروع :1399/07/08 تاریخ درج آگهی :1399/07/08 عنوان آگهی:مناقصه, م م/۹۹/۰۰۸۰ مربوط به تهیه و تامین ۳۳ دستگاه ۵،۶،۷ و ۱۰ تن باری مدل ۱۳۸۵ و به بالا بصورت ۱۲ ساعته با شرح آگهی: کد فراخوان ۲۰,۹۴۰,۰۱۶ […]

تجدید مناقصه اجرای پروژه احداث سایت مشاغل مزاحم – نوبت دوم ؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شهرداری لالجین کد پارس نماد:2745792 استان:همدان شماره آگهی:نوبت دوم تاریخ شروع :1399/07/08 تاریخ درج آگهی :1399/07/08 عنوان آگهی:تجدید مناقصه اجرای پروژه احداث سایت مشاغل مزاحم – نوبت دوم شرح آگهی: تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه اجرای پروژه احداث سایت مشاغل مزاحمآگهی تجدید مناقصه عمومی ؟  نوبت دوم  […]