استعلام پروژه خرید لوله و اتصالات, سامانه ستاد؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس کد پارس نماد:2362924 استان:خراسان جنوبی شماره آگهی:1199004316000004 تاریخ شروع :1399/02/10 تاریخ درج آگهی :1399/02/10 عنوان آگهی:استعلام پروژه خرید لوله و اتصالات, سامانه ستاد شرح آگهی: استعلام پروژه خرید لوله و اتصالات, سامانه ستادشماره نیاز: 1199004316000004 نام دستگاه خریدار:مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس تاریخ […]

استعلام تهیه اکسیژن مایع؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: بیمارستان بهارلو کد پارس نماد:2362927 استان:تهران شماره آگهی:1199030430000007 تاریخ شروع :1399/02/10 تاریخ درج آگهی :1399/02/10 عنوان آگهی:استعلام تهیه اکسیژن مایع شرح آگهی: استعلام تهیه اکسیژن مایعشماره نیاز: 1199030430000007نام دستگاه خریدار:بیمارستان بهارلوتاریخ پایان اعتبار قیمت: 1399/02/13شرح کلی نیاز: تهیه اکسیژن مایعجهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد […]

استعلام خریدیک دستگاه کپی شارپ6023n؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: پست بانک ایران کد پارس نماد:2362938 استان:– شماره آگهی:1299001549000015 تاریخ شروع :1399/02/10 تاریخ درج آگهی :1399/02/10 عنوان آگهی:استعلام خریدیک دستگاه کپی شارپ6023n شرح آگهی: استعلام خریدیک دستگاه کپی شارپ6023nشماره نیاز: 1299001549000015نام دستگاه خریدار:پست بانک ایرانتاریخ پایان اعتبار قیمت: 1399/02/31شرح کلی نیاز: خریدیک دستگاه کپی شارپ6023nگروه کالا: کامپیوتر و […]

مزایده واگذاری اردوگاه رودرونه؟

منتشر شده در :

مزایده گزار: اداره کل میراث فرهنگی کد پارس نماد:2356351 استان:کهگیلویه و بویراحمد شماره آگهی:6099003834000012 تاریخ شروع :1399/02/08 تاریخ درج آگهی :1399/02/08 عنوان آگهی:مزایده واگذاری اردوگاه رودرونه شرح آگهی: مزایده، مزایده واگذاری اردوگاه رودرونه نام دستگاه مزایده گزار: اداره کل میراث فرهنگی ؟ شماره مزایده: 6099003834000012 شماره مزایده مراجع:99/17 عنوان مزایده: […]

استعلام تیغ میکروتوم-a35-feather-بیست 20بسته-فقط تامین کنندگان تهرانی پاسخگو باشند؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: بیمارستان شهید دکتر فیاض بخش کد پارس نماد:2362949 استان:تهران شماره آگهی:1199091684000107 تاریخ شروع :1399/02/10 تاریخ درج آگهی :1399/02/10 عنوان آگهی:استعلام تیغ میکروتوم-a35-feather-بیست 20بسته-فقط تامین کنندگان تهرانی پاسخگو باشند شرح آگهی: استعلام تیغ میکروتوم-a35-feather-بیست 20بسته-فقط تامین کنندگان تهرانی پاسخگو باشندشماره نیاز: 1199091684000107نام دستگاه خریدار:بیمارستان شهید دکتر فیاض بخشتاریخ پایان […]

مزایده فروش روغن کارکرده به مقدار تقریبی 1650 لیتر؟

منتشر شده در :

مزایده گزار: اداره کل راه آهن منطقه کد پارس نماد:2356370 استان:زنجان شماره آگهی:6099001531000006 تاریخ شروع :1399/02/08 تاریخ درج آگهی :1399/02/08 عنوان آگهی:مزایده فروش روغن کارکرده به مقدار تقریبی 1650 لیتر شرح آگهی: مزایده ، مزایده فروش روغن کارکرده به مقدار تقریبی 1650 لیترنام دستگاه مزایده گزار: اداره کل راه آهن […]

استعلام ارسال به بیمارستان حضرت نبی اکرم شهرستان عسلویه پرداخت فاکتور 6 ماهه و هزینه ارسال به عهده تامین کننده می باشد؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: مدیریت درمان سازمان تامین اجتماعی کد پارس نماد:2362952 استان:بوشهر شماره آگهی:1199004047000148 تاریخ شروع :1399/02/10 تاریخ درج آگهی :1399/02/10 عنوان آگهی:استعلام ارسال به بیمارستان حضرت نبی اکرم شهرستان عسلویه پرداخت فاکتور 6 ماهه و هزینه ارسال به عهده تامین کننده می باشد شرح آگهی: استعلام ارسال به بیمارستان حضرت […]

مزایده واگذاری اردوگاه بی بی حکیمه؟

منتشر شده در :

مزایده گزار: اداره کل میراث فرهنگی کد پارس نماد:2356375 استان:کهگیلویه و بویراحمد شماره آگهی:6099003834000008 تاریخ شروع :1399/02/08 تاریخ درج آگهی :1399/02/08 عنوان آگهی:مزایده واگذاری اردوگاه بی بی حکیمه شرح آگهی: مزایده، مزایده واگذاری اردوگاه بی بی حکیمه نام دستگاه مزایده گزار: اداره کل میراث فرهنگی ؟ شماره مزایده: 6099003834000008 شماره […]

استعلام پیچ های ارتوپدی؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شبکه بهداشت شهرستان جوانرود کد پارس نماد:2362953 استان:– شماره آگهی:1299030323000055 تاریخ شروع :1399/02/10 تاریخ درج آگهی :1399/02/10 عنوان آگهی:استعلام پیچ های ارتوپدی شرح آگهی: استعلام پیچ های ارتوپدیشماره نیاز: 1299030323000055نام دستگاه خریدار:شبکه بهداشت شهرستان جوانرودتاریخ پایان اعتبار قیمت: 1399/02/18شرح کلی نیاز: پیچ های ارتوپدیگروه کالا: دارو، پزشکی و […]

مزایده واگذاری اردوگاه تنگ ماغر ؟

منتشر شده در :

مزایده گزار: اداره کل میراث فرهنگی کد پارس نماد:2356387 استان:کهگیلویه و بویراحمد شماره آگهی:6099003834000006 تاریخ شروع :1399/02/08 تاریخ درج آگهی :1399/02/08 عنوان آگهی:مزایده واگذاری اردوگاه تنگ ماغر شرح آگهی: مزایده واگذاری اردوگاه تنگ ماغر نام دستگاه مزایده گزار: اداره کل میراث فرهنگی ؟ شماره مزایده: 6099003834000006 شماره مزایده مراجع:99/11 عنوان […]