استعلام، توربوماشینها(فنها – کمپرسورها – پمپها – توربی؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت فولاد خوزستان کد پارس نماد:2922815 استان:خوزستان شماره آگهی:52425658 تاریخ شروع :1399/09/09 تاریخ درج آگهی :1399/09/09 عنوان آگهی:استعلام، توربوماشینها(فنها – کمپرسورها – پمپها – توربی شرح آگهی: www.ksc.irشرکت فولاد خوزستان شماره استعلام موضوع تعداد اقلام واحد خرید نوع استعلام آخرین مهلت شرکت در استعلام کارشناس استعلام ایمیل 52425658 […]

مناقصه, خرید تابلو سافت استارتر؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب جنوبغربی استان تهران کد پارس نماد:2922817 استان:– شماره آگهی:29659410 تاریخ شروع :1399/09/09 تاریخ درج آگهی :1399/09/09 عنوان آگهی:مناقصه, خرید تابلو سافت استارتر شرح آگهی: کد فراخوان ۲۹,۶۵۹,۴۱۰ – بیست و نه میلیون و ششصد و پنجاه و نه هزار و چهارصد و ده   […]

استعلام، مایع ظرفشویی یک لیتری(برند مورد تایید)؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت فولاد خوزستان کد پارس نماد:2922820 استان:خوزستان شماره آگهی:52425817 تاریخ شروع :1399/09/09 تاریخ درج آگهی :1399/09/09 عنوان آگهی:استعلام، مایع ظرفشویی یک لیتری(برند مورد تایید) شرح آگهی: www.ksc.irشرکت فولاد خوزستان شماره استعلام موضوع تعداد اقلام واحد خرید نوع استعلام آخرین مهلت شرکت در استعلام کارشناس استعلام ایمیل 52425817 مایع […]

استعلام، استند برای زیر ترانس کوره؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت فولاد خوزستان کد پارس نماد:2922821 استان:خوزستان شماره آگهی:52425827 تاریخ شروع :1399/09/09 تاریخ درج آگهی :1399/09/09 عنوان آگهی:استعلام، استند برای زیر ترانس کوره شرح آگهی: www.ksc.irشرکت فولاد خوزستان شماره استعلام موضوع تعداد اقلام واحد خرید نوع استعلام آخرین مهلت شرکت در استعلام کارشناس استعلام ایمیل 52425827 استند برای […]

استعلام، پنیون – چرخدنده؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت فولاد خوزستان کد پارس نماد:2922822 استان:خوزستان شماره آگهی:52425828 تاریخ شروع :1399/09/09 تاریخ درج آگهی :1399/09/09 عنوان آگهی:استعلام، پنیون – چرخدنده شرح آگهی: www.ksc.irشرکت فولاد خوزستان شماره استعلام موضوع تعداد اقلام واحد خرید نوع استعلام آخرین مهلت شرکت در استعلام کارشناس استعلام ایمیل 52425828 پنیون – چرخدنده 2 […]

استعلام، مواد افزودنی به آب؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت فولاد خوزستان کد پارس نماد:2922823 استان:خوزستان شماره آگهی:52425910 تاریخ شروع :1399/09/09 تاریخ درج آگهی :1399/09/09 عنوان آگهی:استعلام، مواد افزودنی به آب شرح آگهی: www.ksc.irشرکت فولاد خوزستان شماره استعلام موضوع تعداد اقلام واحد خرید نوع استعلام آخرین مهلت شرکت در استعلام کارشناس استعلام ایمیل 52425910 مواد افزودنی به […]

استعلام، مواد فلزی؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت فولاد خوزستان کد پارس نماد:2922824 استان:خوزستان شماره آگهی:52425928 تاریخ شروع :1399/09/09 تاریخ درج آگهی :1399/09/09 عنوان آگهی:استعلام، مواد فلزی شرح آگهی: www.ksc.irشرکت فولاد خوزستان شماره استعلام موضوع تعداد اقلام واحد خرید نوع استعلام آخرین مهلت شرکت در استعلام کارشناس استعلام ایمیل 52425928 مواد فلزی 1 خرید مواد […]

استعلام، الکترودها – سیم های جوش – سیم های لحیم وموادج؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت فولاد خوزستان کد پارس نماد:2922826 استان:خوزستان شماره آگهی:52425929 تاریخ شروع :1399/09/09 تاریخ درج آگهی :1399/09/09 عنوان آگهی:استعلام، الکترودها – سیم های جوش – سیم های لحیم وموادج شرح آگهی: www.ksc.irشرکت فولاد خوزستان شماره استعلام موضوع تعداد اقلام واحد خرید نوع استعلام آخرین مهلت شرکت در استعلام کارشناس […]

استعلام، ساخت مقره مربوط به اتصالات جعبه باکس موتور؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت فولاد خوزستان کد پارس نماد:2922828 استان:خوزستان شماره آگهی:52425931 تاریخ شروع :1399/09/09 تاریخ درج آگهی :1399/09/09 عنوان آگهی:استعلام، ساخت مقره مربوط به اتصالات جعبه باکس موتور شرح آگهی: www.ksc.irشرکت فولاد خوزستان شماره استعلام موضوع تعداد اقلام واحد خرید نوع استعلام آخرین مهلت شرکت در استعلام کارشناس استعلام ایمیل […]

استعلام، ساخت نگهدارنده شین آیل بیلت یارد؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت فولاد خوزستان کد پارس نماد:2922830 استان:خوزستان شماره آگهی:52425932 تاریخ شروع :1399/09/09 تاریخ درج آگهی :1399/09/09 عنوان آگهی:استعلام، ساخت نگهدارنده شین آیل بیلت یارد شرح آگهی: www.ksc.irشرکت فولاد خوزستان شماره استعلام موضوع تعداد اقلام واحد خرید نوع استعلام آخرین مهلت شرکت در استعلام کارشناس استعلام ایمیل 52425932 ساخت […]