کد پارس نماد:2175822
استان:یزد
شماره آگهی:نوبت دوم 98/5
تاریخ شروع :1398/11/05
تاریخ درج آگهی :1398/11/05
عنوان آگهی:مناقصه تهیه و نصب، راه اندازی، آموزش، مستندسازی سامانه نظارت تصویری …- نوبت دوم
شرح آگهی:

مناقصه عمومی , مناقصه تهیه و نصب، راه اندازی، آموزش، مستندسازی سامانه نظارت تصویری … – نوبت دوم

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای شماره 98/5 ؟ نوبت دوم
اداره
کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد در نظر دارد اجرای پروژه ذیل را
از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت ستاد برگزار نماید: 

ردیف نام پروژه مدت پیمان (ماه) برآورد اولیه (ریال) مبلغ تضمین (ریال) ارزیابی کیفی
1 تهیه و نصب، راه اندازی، آموزش، مستندسازی سامانه نظارت تصویری پایانه بار یزد (تجدید مناقصه) 6 32.000.000.000 1.600.000.000 دارد

– نوع تضمین شرکت در مناقصه مطابق با آئین نامه تضمین معاملات دولتی تهیه و ارایه گردد 
ارائه
گواهی صلاحیت فعالیت در رشته ارتباطات یا فناوری اطلاعات از سازمان مدیریت
و برنامه ریزی ویا مجوز فعالیت از شورای انفورماتیک به صورت مصدق شده (کپی
برابر اصل) الزامی است 
 

تاریخ و مهلت دریافت اسناد مناقصه از ساعت 9 مورخ 98.11.2 لغایت ساعت 19
مورخ 98.11.5 به آدرس سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به نشانی
WWW.SETADIRAN.IR مراجعه نمایند 
– تاریخ و مهلت تحویل اسناد: مناقصه گران باید پس از دریافت اسناد دریافتی را تکمیل و تا زمان مقرر در سایت ستاد بارگذاری نمایند 

مهلت تحویل اسناد ساعت 8 صبح تاریخ 98.11.20 و زمان بازگشایی پاکتهای
مناقصه ساعت 8 صبح همان روز در کمیسیون مناقصه در محل سالن جلسات اداره کل
می باشد. حضور یک نفر نماینده با معرفیکتبی از طرف شرکت، در جلسه افتتاح
پیشنهادها آزاد است 
(آگهی در دو نوبت به فاصله دو روز در روزنامه چاپ خواهد شد) 

آدرس و تلفن :یزد, یزد, یزد, یزد
منبع آگهی :مواجهه 98.11.5
تصویر آگهی : مناقصه عمومی , مناقصه تهیه و نصب، راه اندازی، آموزش، مستندسازی سامانه نظارت تصویری ... - نوبت دوم

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *