کد پارس نماد:3367288
استان:همدان
شماره آگهی:نوبت دوم
تاریخ شروع :1400/02/09
تاریخ درج آگهی :1400/02/09
عنوان آگهی:تجدید مناقصه خرید پیوند سرشاخه کاری درختان گردو – نوبت دوم
شرح آگهی:

تجدید مناقصه، تجدید مناقصه خرید پیوند سرشاخه کاری درختان گردو – نوبت دوم
آگهی تجدید (2) فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ؟
نوبت دوم 
سازمان جهاد کشاورزی استان همدان در نظر دارد مناقصه عمومی به شرح زیر: 1- اجرای عملیات پیوند سرشاخه کاری درختان گردو به میزان 70000 (هفتاد هزار) پیوند در سطح شهرستان همدان طبق شرایط مناقصه با شماره فراخوان: 2000000235000004 
را از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارایه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس ستاد انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
– تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1400.2.8 می باشد
– مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ 1400.2.9 ساعت 14 
– مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تاریخ 1400.2.19 ساعت 14 
– زمان بازگشایی پاکتها: تاریخ 1400.2.20 ساعت 9 صبح 
لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها به سازمان به نشانی همدان، خیابان کوچه مشکی نبش خیابان عمران و یا با شماره تلفنهای 9-0813821555 تماس حاصل نمایند.
امور پیمانهای سازمان جهاد کشاورزی استان همدان

آدرس و تلفن :همدان, همدان
منبع آگهی :اقتصاد سرآمد 1400.2.9
تصویر آگهی :تجدید مناقصه، تجدید مناقصه خرید پیوند سرشاخه کاری درختان گردو - نوبت دوم
ذخیره تصویر آگهی :جهت دانلود تصویر آگهی مناقصه تجدید مناقصه، تجدید مناقصه خرید پیوند سرشاخه کاری درختان گردو – نوبت دوم سازمان جهاد کشاورزی استان همدان کلیک کنید.

برای شرکت در مناقصه حتما از تصویر آگهی در سایت پارس نماد داده ها استفاده نمایید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *