کد پارس نماد:3366946
استان:گیلان
شماره آگهی:شماره 14001 و 14002 نوبت دوم
تاریخ شروع :1400/02/09
تاریخ درج آگهی :1400/02/09
عنوان آگهی:مناقصه راهبری و نگهداری و بهره بره برداری تصفیه خانه – نوبت دوم
شرح آگهی:

مناقصه ، مناقصه راهبری و نگهداری و بهره بره برداری تصفیه خانه – نوبت دوم

آگهی مناقصه عــمومی یک مـــرحله ای شماره 14001 و 14002 نوبت دوم ؟
مناقصه گزار: شركت شهركهاي صنعتی گيلان (سهامی خاص) کد 1293 شماره ثبت 2714، تاریخ ثبت 3/10/1370 کد اقتصادی 6463-8448-4111 و شناسه ملی 0720161754 کدپستی 4195863773
این شرکت در نظر دارد راهبری و نگهداری و بهره بره برداری تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی به شرح جدول ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به پیمانکاران یا مشاوران دارای گواهینامه صلاحیت به شرح ذیل واگذار نماید:
1. کلیه شرکتهای دارای گواهینامه صلاحیت معتبر بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضلابی از وزارت نیرو ( تمامی رتبه ها)
2. شرکتهای پیمانکاری دارای گواهی صلاحیت معتبر در رشته تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه (مدیریت و برنامه ریزی سابق) (تمامی رتبه ها).
پیمانکار منتخب ملزم است قبل از عقد قرارداد نسبت به معرفی یک نفر نیروی تمام وقت با مدرک تحصیلی بهداشت محیط یا عمران محیط زیست یا مهندسی آب و فاضلاب به عنوان پشتیبان فرایند در دفتر فنی اقدام نماید
تمامی مراحل برگزاری مناقصه ،از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها ، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به نشانی ستاد ایران انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
محل تامین اعتبار از محل منابع داخلی شرکت
شرایط اختصاصی شرکت در مناقصه: ارائه یک نمونه قرارداد با موضوع راهبری و نگهداری و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب در 5 سال گذشته بهمراه صورتجلسه تحویل موقت و رضایتنامه همان قرارداد از کارفرمای مربوطه . (قرارداد میبایست بطور مستقیم با کارفرمای اصلی منعقد گردیده و قراردادهای دست دوم فاقد ارزش میباشند .)
مبلغ خرید اسناد: 000 300 ریال به ازای هر مناقصه
مبلغ تضمین و نوع آن: ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی نقدی به شرح جدول ذیل که مدت اعتبارآن 3 ماه از تاریخ ارائه پیشنهاد و به دستور کارفرما تا 3 ماه دیگر قابل تمدید باشد. تضمین شرکت در مناقصه میبایست علاوه بر بارگذاری در سامانه ستاد ، تا پایان اداری روز یکشنبه مورخ 1400.2.19 در پاکت سربسته بعنوان پاکت «الف» و بهمراه نامه به دبیرخانه این شرکت تحویل داده شود .
مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه : تا ساعت 18 روز پنجشنبه مورخ 1400.2.9
مهلت ارائه پیشنهاد: تا ساعت 8 روز دوشنبه مورخ 1400.2.20
ساعت و تاریخ بازگشایی: ساعت 8/30 روز دوشنبه 1400.2.20
مدت اعتبار پیشنهادات: 90 روز از تاریخ تحویل پیشنهادات
نشانی و شماره تماس کارفرما جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت «الف» : رشت کمربندی شهید بهشتی –روبروی کمیته امداد-شرکت شهرکهای صنعتی گیلان 01333443011

شماره مناقصه شهرک صنعتی مبلغ براورد اولیه حجم تصفیه خانه مبلغ تضمین
14001 رودسر  5917827232 165 مترمکعب در روز 296000000
14002 سیاهکل 5917827232 150 مترمکعب در روز  296000000


آدرس و تلفن :گیلان, گیلان, گیلان
منبع آگهی :آفرینش 1400.02.09
تصویر آگهی :مناقصه ، مناقصه راهبری و نگهداری و بهره بره برداری تصفیه خانه  - نوبت دوم
ذخیره تصویر آگهی :جهت دانلود تصویر آگهی مناقصه مناقصه ، مناقصه راهبری و نگهداری و بهره بره برداری تصفیه خانه – نوبت دوم شرکت شهرکهای صنعتی گیلان کلیک کنید.

برای شرکت در مناقصه حتما از تصویر آگهی در سایت پارس نماد داده ها استفاده نمایید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *