مناقصه, خرید انواع کنتور تکفاز و سه فاز ۴۸-۱۴۰۰؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی کد پارس نماد:3366734 استان:سایر شماره آگهی:49101916 تاریخ شروع :1400/02/09 تاریخ درج آگهی :1400/02/09 عنوان آگهی:مناقصه, خرید انواع کنتور تکفاز و سه فاز ۴۸-۱۴۰۰ شرح آگهی: کد فراخوان ۴۹,۱۰۱,۹۱۶ – چهل و نه میلیون و صد و یک هزار و نهصد و شانزده […]

استعلام، اقلام آزمایشگاهی (یک مورد)؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت سایپا کد پارس نماد:3366778 استان:تهران شماره آگهی:1400126 تاریخ شروع :1400/02/09 تاریخ درج آگهی :1400/02/09 عنوان آگهی:استعلام، اقلام آزمایشگاهی (یک مورد) شرح آگهی: شرکت سایپاpur.saipacorp.com/> تاریخ انشار عنوان شماره استعلام واحد آخرین مهلت ارسال استعلام 1400/02/01 اقلام آزمایشگاهی (یک مورد) 1400126 اداره خرید مواد شیمیایی سالنهای مونتاژ و […]

مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه واگذاری خدمات عمرانی ،امور نقلیه و سایر شهرداری هیدج نوبت سوم؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شهرداری هیدج کد پارس نماد:3366818 استان:زنجان شماره آگهی:2000005848000005 تاریخ شروع :1400/02/09 تاریخ درج آگهی :1400/02/09 عنوان آگهی:مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه واگذاری خدمات عمرانی ،امور نقلیه و سایر شهرداری هیدج نوبت سوم شرح آگهی: جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد مراجعه نمایید. شماره […]

اصلاحیه مناقصه تهیه و اجرای پایه چراغ های بلوار ؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شهرداری منطقه یک همدان کد پارس نماد:3366872 استان:همدان شماره آگهی:– تاریخ شروع :1400/02/08 تاریخ درج آگهی :1400/02/09 عنوان آگهی:اصلاحیه مناقصه تهیه و اجرای پایه چراغ های بلوار شرح آگهی: مناقصه تهیه و اجرای پایه چراغ های بلوار اصلاحیه  پیرو اگهی منتشره شده در مورخ 1400.1.29 مربوط به شهرداری […]

مناقصه, مناقصه شماره MM/۰۱/۱۴۰۰/ KIT؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت پایانه های نفتی ایران کد پارس نماد:3366874 استان:تهران شماره آگهی:47425035 تاریخ شروع :1400/02/09 تاریخ درج آگهی :1400/02/09 عنوان آگهی:مناقصه, مناقصه شماره MM/۰۱/۱۴۰۰/ KIT شرح آگهی: کد فراخوان ۴۷,۴۲۵,۰۳۵ – چهل و هفت میلیون و چهارصد و بیست و پنج هزار و سی و پنج   تاریخ آخرین […]

مناقصه, انجام قسمتی از خدمات نقلیه سازمان انتقال خون ایران در ماموریت های درون شهری و برون شهری؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: سازمان انتقال خون ایران کد پارس نماد:3366876 استان:تهران شماره آگهی:47294327 تاریخ شروع :1400/02/09 تاریخ درج آگهی :1400/02/09 عنوان آگهی:مناقصه, انجام قسمتی از خدمات نقلیه سازمان انتقال خون ایران در ماموریت های درون شهری و برون شهری شرح آگهی: کد فراخوان ۴۷,۲۹۴,۳۲۷ – چهل و هفت میلیون و دویست […]

مناقصه, انجام سرویس، نگهداری، تعمیرات، نظافت و راهبری تاسیسات مکانیکی، الکتریکی، بهداشتی، برودتی، آبرسانی و؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: سازمان انتقال خون ایران کد پارس نماد:3366924 استان:تهران شماره آگهی:47293826 تاریخ شروع :1400/02/09 تاریخ درج آگهی :1400/02/09 عنوان آگهی:مناقصه, انجام سرویس، نگهداری، تعمیرات، نظافت و راهبری تاسیسات مکانیکی، الکتریکی، بهداشتی، برودتی، آبرسانی و شرح آگهی: کد فراخوان ۴۷,۲۹۳,۸۲۶ – چهل و هفت میلیون و دویست و نود و […]

مناقصه راهبری و نگهداری و بهره بره برداری تصفیه خانه – نوبت دوم؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت شهرکهای صنعتی گیلان کد پارس نماد:3366946 استان:گیلان شماره آگهی:شماره 14001 و 14002 نوبت دوم تاریخ شروع :1400/02/09 تاریخ درج آگهی :1400/02/09 عنوان آگهی:مناقصه راهبری و نگهداری و بهره بره برداری تصفیه خانه – نوبت دوم شرح آگهی: مناقصه ، مناقصه راهبری و نگهداری و بهره بره برداری […]

مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید قیر؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شهرداری لوجلی کد پارس نماد:3367098 استان:خراسان شمالی شماره آگهی:2000005545000001 تاریخ شروع :1400/02/09 تاریخ درج آگهی :1400/02/09 عنوان آگهی:مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید قیر شرح آگهی: جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد مراجعه نمایید. شماره فراخوان عنوان فراخوان نوع فراخوان استان دستگاه اجرایی مناقصه […]

تجدید مناقصه خرید پیوند سرشاخه کاری درختان گردو – نوبت دوم ؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: سازمان جهاد کشاورزی استان همدان کد پارس نماد:3367288 استان:همدان شماره آگهی:نوبت دوم تاریخ شروع :1400/02/09 تاریخ درج آگهی :1400/02/09 عنوان آگهی:تجدید مناقصه خرید پیوند سرشاخه کاری درختان گردو – نوبت دوم شرح آگهی: تجدید مناقصه، تجدید مناقصه خرید پیوند سرشاخه کاری درختان گردو – نوبت دوم آگهی تجدید […]