کد پارس نماد:3434117
استان:فارس
شماره آگهی:140012460000037277
تاریخ شروع :1400/02/22
تاریخ درج آگهی :1400/03/02
عنوان آگهی:مزایده فروش یک قبضه سلاح خفیف ورزشی گلنگدنی کالیبر 22
شرح آگهی:

مزایده،مزایده فروش یک قبضه سلاح خفیف ورزشی گلنگدنی کالیبر 22
شماره آگهی: 140012460000037277
شماره پرونده:05844390F2D04E809B5B8F0D897D2F67

تاریخ صدور:1400/02/22

شعبه صادر کننده:اجرای احکام مدنی شهرستان نی ریز/قدیم

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:

آگهی مزایده اموال منقول نوبت دوم

(به موجب پرونده 9900255) اجرای احکام حقوقی دادگستری نی ریز در نظر دارد یک قبضه سلاح خفیف ورزشی گلنگدنی کالیبر 22به شماره بدنه 345307را به قیمت 550/000/000 ریال (قیمت کارشناسی) به فروش برساند.

مزایده راس ساعت 10:30 مورخه 3/3/1400 در محل اجرای احکام حقوقی دادگستری نی ریز برگزار و به فرد یا افرادی که به بالاترین قیمت پیشنهادی خریداری نمایند به فروش می رسد لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از انجام مزایده به اجرای احکام حقوقی دادگستری نی ریز مراجعه تا اقدامات قانونی جهت بازدید از اموال مورد مزایده انجام گیرد.

شرایط مزایده:1- مزایده با قیمت پایه فوق الذکر شروع می گردد.

2- متقاضیان شرکت در مزایده می بایست 10درصد مبلغ کارشناسی به حساب سپرده واریزنمایند  و نیز برنده مزایده  مکلف است به تشخیص دادورز حداکثر ظرف یک ماه باقی مانده ثمن معامله (مزایده)را پرداخت نماید در غیر این صورت ده درصد مبلغ اولیه به نفع دولت ضبط  خواهد شد.

3- مورد مزایده به کسی که بالاترین قیمت پشنهادی را ارائه نماید فروخته خواهد شد.

مدیر  اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان نی ریز

داود پاک نیت

آدرس و تلفن :فارس
منبع آگهی :سایت 1400.3.2
تصویر آگهی :مزایده،مزایده فروش یک قبضه سلاح خفیف ورزشی گلنگدنی کالیبر 22
ذخیره تصویر آگهی :جهت دانلود تصویر آگهی مزایده مزایده،مزایده فروش یک قبضه سلاح خفیف ورزشی گلنگدنی کالیبر 22 اجرای احکام مدنی شهرستان نی ریز/قدیم کلیک کنید.

برای شرکت در مناقصه حتما از تصویر آگهی در سایت پارس نماد داده ها استفاده نمایید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *